История на Масонството в България

Кратка презентация:

Детайли:

Като първо свидетелство за Свободното зидарство у нас някои изследователи1 приемат твърденията на френския консул полк. Мериаж, че през 1805 -1807 г. във Видин функционира масонска ложа.
Други изследователи, следвайки публикациите на Стилиян Чилингиров, за начало на масонството в България приемат опита на архимандрит Ефрем (приет в Братството през 1820 г. във френската ложа “Овидий” в Кишинев, в която членувал и А. С. Пушкин) около 1830 г. да основе ложа в Русе2.

glbg-slider-rakovski

През втората половина на XIX в. немалко българи са посветени в тайнствата на Братството в чужбина:

 • Иван Ведър – в Цариград (12 декември 1863 г. ложа „Ориентал ложа” № 687),
 • Ангел Кънчев – в Букурещ (1864 г.),
 • Константин Стоилов в Лайпциг (14 септември 1867 г. ложа „Аполо”),
 • Константин Величков – в Париж (21 февруари 1881/4 г.),
 • Алеко Константинов – в Одеса (1885).

По това време на територията на днешна България вече функционират няколко ложи: през 1865 г. турският губернатор на Видин, Пазватоглу и френският консул Клишиан основават ложа в града.

През 1872 година Великата ложа на Унгария прави опит да основе масонска ложа „Хуманитас“ в дунавския град и сред учредителите е привлечен Димитър Ем. Шишманов. Тъй като обаче местното население се отнася враждебно и определя зидарите като „неверници и бунтовници“, инициативата се проваля.

По-късно, през 1874 г. в родния Свищов в местна ложа членува известният художник3, илюстрирал книги на д-р Петър Берон и „Няколко речи о Асеню първому” на Г. С. Раковски, Николай Павлович – син на изявения възрожденец Христаки Павлович.

1878 – 1879 – група румънски офицери, участващи в обсадата на гр. Плевен, основават полева масонска ложа, в която са приети и българи.

21 февруари 1879 г. – Иван Ведър завежда в Букурещ трима русенци и става техен поръчител за приемането им в ложа „Хелиополис”. По-късно са посветени още трима русенци, като така всичките, заедно с Иван Ведър стават необходимия брой от седем души с майсторска степен, за да може да бъде основана самостоятелна българска масонска ложа.

На 20 март 1879 г. Великият Ориент на Португалия “Lusitanion Uni” одобрява съставения от Иван Ведър устав за основаване на регулярна ложа. На 15/18 февруари 1880 г., в дома на Иван Ведър в Русе, в присъствието на делегация от Румъния, е внесена Светлината на първата българска редовна ложа на Свободните зидари, наречена “Балканска звезда”, регистрирана под №134 в състава на Великия Ориент/Изток на Португалия с Патент №1831/134 от 31 март 1879 г. За Първомайстор е въведен Иван Ведър.

През същата 1880 г. в Братството са посветени Върбан Н. Винаров, Тома Кърджиев и Йордан С. Джумалиев, както и Захари Стоянов и Александър П. Цанов.
През същата година на заседание ложа “Балканска звезда” се взема решение за учредяване на франкмасонски огнища в българските градове Свищов, Варна, Велико Търново, Плевен и София.

02. 03. 1883 г. – Ложа „Балканска звезда” доброволно прекратява дейността си поради сложната политическа обстановка в Княжеството.

Малко след като ложа “Балканска звезда” взема решение да прекрати съществуването си, за да не допусне намесване на франкмасонството в политиката, през 1883 г. с посредничество на ложи в Будапеща и Виена в София е внесена Светлина в ложа “Братство”, вписана под № 162 в регистъра на Великия Ориент на Португалия. Нейн член става д-р Асен Шишманов, който е посветен в 3-та степен и е избран за неин оратор. Ложата съществува организирано само две години.

Според сина на Иван Ведър, Димитър4, със съдействието на ложи от Русе и вероятно Букурещ и Свищов през 1884 г. във Варна е учредена Велика ложа на България, която получава признание от Великата Символична/Символна ложа на Франция. Тя, също както и русенската ложа, просъществува кратко.

През 1885 г. в средите на българските масони се ражда първият значим обществен проект – по инициатива на ложа “Братство” (с първомайстор Димитър Карамфилович) е основан Българският червен кръст – организация, която винаги е символизирала масонската идея за взаимопомощ. Щом настъпват дните на остри политически сблъсъци, ложата пак се саморазпуска, за да не стане арена “на междуградски спорове” и да не дава повод за развихряне на политически страсти.

1911 г.- В България е преведен романът „Масони” на руския автор А. Ф. Писемски.

След Сръбско-българската война и последвалото сваляне от власт на княз Ал. Батенберг, България изпада във вътрешен и външно- политически вакуум. В тази обстановка софийската ложа на българските масони “Братство” се “приспива”, прекратявайки дейността си. Обяснявайки случилото се, Димитър Ведър в своите спомени5, споменава възникналите недоразумения по зидарските задължения, продиктувани от политическите пристрастия на част от братята. Основната причина, според него, е липсата на опит при воденето на Свободнозидарските дела.

Изминават цели 26 години преди в София отново да бъде основана масонска ложа.
Непосредствено преди това да се случи, през 1913 г. започва да излиза седмично политико-общественото списание ”Свободно мнение”6, редактирано от видния книжовник Димитър Мишев – един от най-просветените и дейни български масони.

Вторият етап в развитието на свободното зидарство в България формално започва през октомври 1913 г., когато по инициатива на инж. Димитър Ведър, д-р Христо Стойчев и д-р Стоян Джубелиев, в София е основан “масонски триъгълник” с цел създаването на редовна ложа. Това се случва на 7 януари 1914 г., (02.03.1914 г.) когато в София е основана временна ложа “Заря”, която отправя искане към Великата ложа на Франция да заработи като редовна под нейно попечителство. На 2 март 1914 г. ложа “Заря” получава признание от Великата ложа на Франция и е записана под № 463 в регистрите на френското регулярно масонство. А на 28 април е извършен ритуалът по нейното инсталиране. За Първомайстор е въведен д-р Христо Стойчев. Един от първите, които са привлечени в братството е проф. Иван Шишманов, който остава масон до смъртта си през 1928 г.

През 1915 г. в списание “Българска сбирка”, кн. 5, е публикувана статията “За Ивана Николова Ведър, Първият български франкмасон”, която е извадка от брошурата на Никола Шиваров “Франкмасонството в България”, съставена от биографии на първите видни български масони. През същата година е основан Възпитателния институт “Заря” с основна задача осъществяване на хуманитарните цели на франкмасонството. За председател е избран Александър Теодоров-Балан (който е избран за Велик Майстор на Великата ложа на България през 1924 г.).

През 1916 г. са създадени масонски огнища в Пловдив, Бургас, Стара Загора и Горна Оряховица. До края на годината посветените в Свободното зидарство в България наброяват 100 души.

През 1917 г. ложа “Заря” обявява намерението си да прерасне в независима национална Велика ложа на България, като за целта е потърсено съдействието на Международното бюро за масонски връзки в Швейцария. През есента на същата година ложа “Заря” се разроява на две нови ложи – “Зора” и “Светлина”, а малко по-късно е провъзгласено и учредяването на независима и регулярна Велика символна ложа на България, състояща се от ложите “Светлина” и “Зора”. Нейното инсталиране е извършено от Великата ложа на Франция. За първи Велик Майстор е въведен ген. Александър Протогеров.

През 1918 г. Великата ложа на България е приета за редовен член на Международното бюро за масонски връзки със седалище в Швейцария, а легитимността ѝ е призната от Великата ложа на Унгария, от Конвента на Великите ложи на Германия, Великата ложа на Прусия, от франкмасонските сдружения на Турция и Холандия. По-късно през годините са установени официални отношения с Великите ложи на Панама, Аржентина (1923), с Великия Ориент на Португалия, Великите ложи на Чехословакия, Югославия (1924), с Великите ложи на Ню Йорк, Перу (1925), Белгия (1926), Полша, Доминиканската република (1927), Гърция (1928), Румъния, Бразилия (1929), Чили (1931), Северна Каролина, САЩ (1932), Палестина, Холандия (1935), Норвегия, Колумбия (1936).

През април 1918 г. излиза единственият брой на бюлетина “Зидарски вести”. В него са поместени Програмната декларация на учредената Велика ложа, нейните ръководни дела и сведения за началната ѝ дейност.

19. 02.1915 г. –  Създаден е Възпитателен институт „Заря” с основна задача – осъществяване целите на масонството извън ложите.

1916 – Създадени са масонски „огнища” (венчета) в градовете Горна Оряховица, Пловдив, Бургас, Стара Загора.

09. 06. 1917 г. – Ложа „Заря” уведомява писмено Великата ложа на Швейцария, че решава да направи съответните постъпки за прерастването й във Велика ложа на България и моли швейцарските братя за съдействие. Ложата-майка. Великата ложа на Франция, дава веднага съгласието си.

27.11.1917 г. – Провъзгласено е създаването на независима Велика Символна ложа на България със седалище гр. София, като за първи Велик майстор на българските масони е избран генерал Александър Протогеров.

07. 01. 1918 г. (Ивановден) –  Провежда се ритуалът „Тържествено настаняване на Светлина” в ложите „Зора” и „Светлина”, които са съставните формирования на Великата ложа на България.

20. 03. 1918 г. – Великата ложа на България е уведомена, че с призната от деветте Велики ложи на Германия.

22. 03. 1918 г. Великата ложа на България е призната от Великата ложа на Прусия.

края на 1918 г. Великата ложа на България е призната от Великите ложи на Турция, Холандия и Унгария.

10. 02. 1918 г. Великата ложа на България създава „Институт за защита на българските интереси” с цел защита на икономическите интереси и стопанската независимост на страната.

11. 10. 1918 г. Масонска делегация на Великата ложа на България е приета от министър-председателя Александър Малинов с предложение за оказване на помощ на изпадналата в беда държава.

1919 г. – В България е издадено съчинението на немския писател К. Щарке „Франкмасонството

След като Великата ложа на България инсталира в София трета своя дъщерна ложа “Сговор” (с първомайстор Йордан Ковачев) на 22 май/юни 1919 г. е свикан Първият Велик събор на Великата ложа на България. Приемат се Устав и Общи наредби. Утвърждава се Декларация за принципите на масонството в България. За Велик Майстор е избран Петър Мидилев. През същата година Великият Ориент на Италия основава в София ложа “Деметра”, в която е допуснато членуването и на български граждани.

2 октомври 1919 г. – Министерството на просвещението узаконява Великата ложа на България, като признава Устава ѝ за законосъобразен. През същата година започва да излиза в-к “Зора”, най-престижният ежедневник в България до 1944 г. Неговият основател Данаил Крапчев е масон. Друг, значим за този период, вестник, издаван и редактиран от масон, е “Слово” на Тодор Кожухаров.

16. 12. 1920 г. – Чрез активното съдействие на Великата ложа на България, страната ни е приета в Обществото на народите.

14 ноември 1920 г. – в Русе е основана четвъртата редовна ложа в състава на Великата ложа на България, наречена “Дунавска звезда”. За нейн Първомайстор е въведен Филип Симидов. Призната за редовна на 06.05.1921 г.

6 май 1921 г. – в Пловдив е учредена ложа “Слънце” с Първомайстор д-р Христо Аджаров.

25. 09. 1921 г. – на своя Втори Велик събор, Великата ложа на България взима решение за създаване на дъщерни масонски ложи във всички големи български градове.

През 1922 г. започва издаването на печатния орган на Великата ложа на България – списание “Свободен зидар” с редактор Стилян Кутинчев. Той, заедно с проф. Асен Златаров, благодарение на подарена от българскяи масон Васил Точков печатарска машина тип “Американа”, полагат началото на масонското издателство “Акация”. Същата година масони оглавяват популярното дружество “Славянска беседа”, а в края на годината Великата ложа на България основава открито дружество с нестопанска цел “Братство”, което се заема с възпитаване на благотворителността сред обществото.

През януари 1923 г. Великата ложа на България основава във Варна своята шеста дъщерна ложа – “Черноморски приятели”.

27-30 септември 1923 г. – провежда се Вторият конгрес на Международната масонска асоциация. Делегати от българска страна са Симеон Радев и полк. Александър Самарджиев. Великата ложа на България става поръчител за приемане в Международната масонска асоциация на Великите ложи на Колумбия, Перу, Хаити, Порто Рико, Сан Салвадор, Еквадор, Панама, Венецуела и Гватемала. От началото на 1923 г. Възпитателният масонски институт започва да издава списание “Мироглед”, редактирано от неговия председател – писателя Васил Узунов. Великата ложа на България започва издаването на масонското списание “Полет” (просъществувало до април 1925 г.). То се редактира от Димитър Мишев, Александър Теодоров-Балан и Рувим Маркъм (американски журналист и масон, пристигнал в България през 1911 г.).

Следващата година като орган на Великата ложа на България (от 1924 до 1940 г.) започва да излиза сп. “Зидарски преглед”. Главен редактор и издател е юристът д-р Христо Иванов. По инициатива на Великата ложа на България на 10 ноември 1924 г. се създава Българска лига за защита правата на човека и гражданина.

През 1925 г. е учредена първата българска комасонска ложа от системата на смесеното Свободно зидарство, в което се посвещават и жени. Великата ложа на България излиза с официално становище относно разпространяването на Смесеното зидарство (комасонството) в страната, като декларира, че няма намеса в този процес.

1925 г. – Великата ложа на България закупува в София собствен имот за построяване на масонски храм.

13. 02. 1925 г. – В София е убит масонът Никола Милев – директор на в. „Слово”, първомайстор на ложа „Зора”.

16. 04. 1925 г. – При атентата в църквата „Св. Неделя” загиват масоните Никола Рачев, Младен Костов и Стефан Найков.

1926 г. – В Кюстендил е създадена ложа „Македония”, като за първомайстор е избран кметът на града, адвокатът Никола Кочев.

По време на празника на св. Йоан Кръстител (7 януари) през 1926 г. в столицата тържествено е открит централен Храм на Великата ложа на България, осветен от софийския митрополит Стефан, който също е посветен в Свободното зидарство.

През ноември 1927 г. Великата ложа на България организира национална кампания чрез изнасяне на сказки за общочовешките стойности и значението им за живота на хората.

През пролетта на същата година Великата ложа на България създава своя дъщерна ложа в Плевен, носеща името “Правда” (с първомайстор фабрикантът Никола Бърдаров), а година по-късно в Ямбол открива своя дъщерна свободнозидарска работилница под наименованието “Кабиле”.

1928 г. – Великият майстор Петър Мидилев е провъзгласен за почетен член на руската емигрантска масонска ложа „Великий свет севера”.Това е първият случай български масон да бъде удостоен с титлата „почетен” от чуждестранна ложа.

08. 05.1929 г. – В Бургас е основана ложа „Св. Климент Охридски”.

1929 г. – В България е отпечатана книгата на немския автор Август Хорнефер „Свободното Зидарство – франкмасонството. Произход. Развитие. Същност.”.

Във връзка с нападките относно отношението на франкмасоните към религията, през 1929 г. Великата ложа на България оповестява декларация, че под Велик Архитект на Вселената, българските масони разбират и почитат Бога. През същата година Великата ложа на България започва издаването на обществено-политическото списание “Заря” (излизало до 1932 г.), редактирано от Васил Узунов, което се финансира от масонското акционерно дружество “Подем”. По същото време Стилян Кутинчев чрез издателство “Акация” публикува на български език книгата на Август Хорневер “Свободното зидарство”. На Коледа 1929 г. Министерството на вътрешните работи узаконява нормативните документи на Великата ложа на България.

На следващата година Конвентът на Международната масонска асоциация в Брюксел избира Великата ложа на България за подгласник на Великата ложа на Виена в Изпълнителния комитет на асоциацията.

През 1931 г. Великата ложа на България основава своя дъщерна свободнозидарска работилница в гр. Дупница под името “Св. Йоан Рилски” (за Първомайстор е въведен Иван М. Греков). Това е единадесетата масонска ложа в състава на Великата ложа на България.

По инициатива на Великата ложа на България на 27 април 1933 г. в страната е създаден първият Ротари клуб.

януари 1934 г. – Делегатът на Великата ложа на Югославия Томич, на заседание на ИК на Международната масонска асоциация иска разрешение в България да бъде учредена друга Велика ложа под сръбско попечителство. ММА не взема страна в спора между сърби и българи по този въпрос.

21. 06. 1934 г. – Съюзът на българските фашисти включва в предизборната си програма специални мероприятия за унищожаването на франкмасонството в България.

През 1936 г. в България се създава Върховен съвет на Висшите степени на Стария и Приет Шотландски ритуал. Като отговор на разпалената антимасонска кампания в страната през 1936 г., членът на Съюзния съвет на Великата ложа на България, инж. Димитър Ведър издава антология на масонството в България под заглавие “Свободното зидарство”.

1937 г. – Излизат антимасонските брошури „Сензационни разкрития на тайните архиви на българските масони” и „Кои са масоните в България” на автора Р. Янков.

април 1937 г. – Фюрерът на българските фашисти Христо Кунчев издава брошурата „Масоните без маска”.

1938 г. – В отговор на антимасонските писания инж. Димитър Ведър издава антология на масонството в България под заглавието „Свободното Зидарство”.

1939 г. – Умира Великият майстор Петър Мидилев и функциите му поема заместникът К. Станишев

През май 1939 г. Великата ложа на България е утвърдена за титулярен член на Изпълнителния комитет на Международната масонска асоциация.

Една година по-късно, в резултат на създалото се международно положение и подготвяния Закон за защита на нацията, Великата ложа на България провежда заседание, на което взема решение за саморазпускане на всички нейни съюзни ложи (24 юли 1940 г.). Шест дни по-късно се саморазпускат и организациите на българската еврейска ложа “Кармел”. В навечерието на Коледа 1940 г. Законът за защита на нацията е приет. Освен отношението към евреите по модела на националсоциалистическия расизъм с него се забраняват всички организации, участващи в международни сдружения.

Шест години по-късно, когато Законът за защита на нацията вече е отменен (на 27 ноември 1944), лидерът на комунистите Георги Димитров подкрепя решението на профашисткото правителство със своята статия “Масонските ложи са национална опасност” (в-к “Работническо дело” от 22 юли).

През 1977 г . списание “Отечество” публикува поредица от пет илюстровани статии на проф. Иван Богданов озаглавена “Синовете на вдовицата. Масонство и масони” (статиите са разширени до книга със същото заглавие, публикувана през 1994 г.).

11 години по-късно е издадена книгата на проф. Величко Георгиев “Масонството в България”, представляваща пространно изследване на франкмасонството в страната до закриването на Великата ложа на България през 1940 година.

Коренната промяна на социалната и политическа ситуация в началото на 90-те години на ХХ век в Източна Европа е причина за възникване на условия за възстановяване на организираното Движение на Свободните Зидари в България. Поради прекъсване на връзката с кратко съществувалата от историческа гледна точка Велика ложа на България, през този период в България работят ложи с патент от различни европейски Велики ложи. Основните сред тях са Великата ложа на Югославия, Великата ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в Германия, швейцарската Велика ложа Алпина и Великият Ориент на Франция.

Още през 1991 г., в Ложи, работещи на територията на бившата ФР Югославия, са Посветени в Масонството няколко български граждани.

1992 г.

 • През 1992 г. се развиват 2 линии за възстановява на Занаята в България.
 • ¯¯¯

  Първата линия е групата от 7 български граждани посветени на 29май 1992 г. в немската Ложа “Лесинг цум фламенден Щерн” (Мюнхен, Германия) Патентен номер 700, в състава Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в Германия с Велик Майстор Брат Клаус Хорнефер. Изключителна настоятелност и активност пред западноевропейските регулярни масонски изповедания, за възраждането на франкмасонството в България, проявява високопоставеният и с огромен авторитет в немското масонство, българинът-емигрант д-р Иван Войнов. Тази група бива считана за основоположници на новото регулярно франкмасонство в България по линия на немските зидари. Идеята за приемането на български граждани в Масонството е на дългогодишния Масон, достигнал най-високи постове в немското Братство, Брат Иван Войнов. Неговата цел е, по този начин да се постави началото на възстановяването на Регулярното Франкмасонство в България след падането на комунистическият режим и демократизирането на страната.

 • Втората линия е от Сърбия и на 5 декември 1992 е инсталирана Велика Ложа на България (ВЛнаБ) с внасяне на светлина (от трите към тогавашния момент Ложи от Послушанието на Великата Ложа на Югославия). Избран е Велик Майстор – Брат Георги Крумов. ВЛнаБ учредява: с.л. Заря с Патентен номер 001, с.л. Сговор с Патентен номер 002, с.л. Зора с Патентен номер 003. През същата година излиза от печат книгата на проф. Митко Иванов “Страници за българското масонство”.
 • Видео (архивен суров материал от посещение в България на Братята от с.л. Лесинг, Бавария)

1993 г.

 • Участие на Бр. Иван Ставрев в ритуална работа във Великите ложи в Италия; Румъния и Югославия.

1994 г.

 • По първата линия: Посветените в Ложа “Лесинг” българи много бързо усвояват изкуството на сдружаване на Братя в една свободнозидарска общност и след завръщането си в България основават през 1994 г. София ложите: “Светлина”, “Зора” и “Сердика”. На 24 и на 25 юни 1994 г. е внесена Светлина в Ложите Зора, Светлина и Сердика, които получават Патентни номера 1001, 1002 и 1003 в състава на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в Германия.
 • По втората линия: В средата на ноември 1994 г. се провежда първият Велик събор на Великата Ложа на България в манастира “Св. Кирик” край Пловдив. Възникват първите противоречия между болшинството български Братя-майстори и Великата ложа на Югославия в лицето на нейния Велик майстор Бр. Зоран Ненезич. Противоречията са във връзка с това, че Великият майстор Ненезич подкрепя нерегулярни действия на Великия майстор на България, Бр. Георги Крумов.

1995 г.

 • По втората линия: март 1995 г. – Свиква се извънреден Велик събор на Великата ложа на България вследствие на изострилите се отношения между Братята-майстори и Великият майстор, Бр. Георги Крумов. Болшинството от делегатите на събора искат доброволното оттегляне на Великия майстор от поста и нов избор. Великият майстор, заедно с още 2ма Бр.-майстори напуска демонстративно събора. Останалите 36 Бр.-майстори избират нов състав на Великата ложа с Велик майстор Бр. Иван Ставрев.
 • Напусналият Велик Майстор, вече Стар Велик Майстор Георги Крумов, разпраща информационни материали с дата на тях 28 арпил 1995 г., подписани от него, Великия секретар и положен незаконно печат на Великата ложа на България (незаконно, поради това, че след приключването на събора през март същата година, Георги Крумов е освободен от длъжността Велик майстор и няма право да подписва документи и да ги подпечатва в качеството на Велик майстор). 
 • По втората линия: май 1995 г. – Новоизбраният Велик съвет на Великата ложа търси контакти с Великата ложа на Югославия. Последователно са проведени срещи в Белград и София. На тези срещи Великият майстор на Югославия Бр. Зоран Ненезич заявява, че подкрепя напусналият Великата ложа, Бр. Георги Крумов. Буди недоумение позицията на Бр. Зоран Ненезич, тъй като той прекрасно знае, че около Бр. Георги Крумов няма необходимият брой от 7 Бр.-майстори.
 • По първата линия: Убедени в безпринципната позиция на Великата ложа на Югославия, Великата ложа на България, водена от Великият майстор Бр. Иван Ставрев установява контакт с работещите по това време в България Ложи от състава на Обединените Велики ложи на Германия.

1996 г.

 • По първата линия: през 1996 г. в столицата е инсталирана и Ложа “Заря”, както и първата българска извънстолична Ложа “Черноморски приятели” в гр. Варна. Скоро са отворени и масонски огнища в градовете Шумен, Русе и Добрич, с цел тяхното прерастване в пълноправни Ложи. До основаването на независима Велика ложа на България, тези пет Ложи легитимират своята редовност с патент на Обединените Велики ложи на Германия. Немските масони оказват съществена помощ на по-младите си български Братя в овладяването на изкуството на истинското Свободно зидарство, изучаването на неговата същност, принципи и цели, както и поставянето му в услуга на цялото човечество.
 • По първата и втората линия – ЕДИНСТВО на двете линии: 10 ноември – Българските масони провеждат Общо събрание на което избират Велик майстор (Бр.: Иван Ставрев) и състав на Съвет на Великите сановници на бъдещата независима Велика ложа на Старите Свободни и Приети зидари в България.

1997 г.

  • 26 април 1997 г.  – Конвентът (Сенат) на Обединените Велики ложи на Германия, на свое заседание в Хамбург, взема решение за инсталирането на самостоятелна и редовна, национална Велика ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари в България.
  • 27 април 1997 г.  – Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия Бр.: Райнер Шике уведомява писмено избраният за Велик майстор на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари в България Бр.: Иван Ставрев за взетото решение за инсталиране на Великата ложа С.С.П.З. в България.
  • 23 юли 1997 г. – Обединените Велики ложи на Германия уведомяват с меморандум всички регулярни масонски формирования в света, че предстои инсталирането в България на редовна и независима национална Велика ложа.
  • 23 – 24 август 1997 г. – Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия Бр.: Райнер Шике посещава Ориент-България във връзка с подготовката за инсталиране на Великата ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България.
  • 19 септември 1997 г.  – Излиза от печат първия брой на българското масонско списание “Светлина”.
  • 20 септември 1997 г.  – в свой собствен Храм в София, петте български ложи: “Светлина”; “Зора”; “Сердика”; “Заря” от Ориент София и “Черноморски приятели” от Ориент Варна, провъзгласяват обединяването си в съюза на Великата ложа на Старите, Свободни и Приети зидари в България – инсталирана е първата регулярна и призната Велика Ложа след промените от 1989 г. За пръв Велик майстор е въведен Иван Ставрев. Ритуалът е воден от Великия Майстор на Обединените Велики Ложи на Германия Брат Райнер Шике и Великия Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в Германия Брат Клаус Хорнефер. На тържествения Ритуал присъстват представителни делегации на Великите Ложи на Германия, Австрия, Италия и Гърция.  Издаден е първият брой списанието “Светлина”, като орган на новосформираната Велика ложа. Основаването на Великата ложа на България става със съгласието и значителното съдействие на Ложата-майка на до този момент действащите в нейния състав пет български Ложи, а именно Обединените Велики ложи на Германия.
  • 22 септември 1997 г. – Обединените Велики ложи на Германия разпространяват до всички регулярни свободнозидарски сили по света, информационен меморандум с който препоръчват на редовните франкмасонски изповедания да признаят регулярността на българската Велика ложа и да установят Братски контакти с нея. Великата ложа на Старите, Свободни и Приети зидари в България получава признание и влиза в официални контакти с близо сто Велики ложи и Велики Ориенти от цял свят. Нейни делегации вземат участие във всички значими международни срещи и прояви на редовното франкмасонство. Възроденото българско франкмасонство добива подобаващ международен авторитет.
  • Видео (архивни материали от 1992-1997 г.)

 • 30 октомври 1997 г. – Представители на Великата ложа на Старите, Свободни и Приети зидари в България взимат участие в редовното заседание на Конвента на Обединените Велики ложи на Германия, където българската Велика ложа е официално представена на Великите майстори от Европа, Северна и Южна Америка.
 • 14 ноември 1997 г. – Великата ложа на България (както е наричана ВЛССПЗвБ) взима участие в Международния симпозиум “Свободата и Свободното зидарство в един променящ се свят”, проведен в Рим, Италия.
 • участие в Конвента на Обединените Велики ложи на Германия / Берлин.
 • участие в годишната конференция на Великия Ориент на Италия
 • Видео по случая:

1998 г.

 • 14 април – открито заседание в Софийският градски съд за регистрация на “СЪЮЗ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ” с председател Великият майстор Бр.: Иван Ставрев.
 • 21 април – Решение на Софийски градски съд от 21 април 1998 г., съгласно законите на Република България, Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари в България е регистрирана в съдебните регистри под парт.№ 6778 т.2 рег. V стр.68, като законно функциониращо в страната сдружение с идеална цел “СЪЮЗ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ”. Съдебни регистрации получават и всички Ложи-учредителки на Великата ложа на Старите Свободни и Признати Зидари в България.
 • 2 май – Великата ложа на България (както е наричана ВЛССПЗвБ) участва като редовен член в регулярния Световен масонски конгрес, проведен в Ню Йорк, САЩ.
 • 3 май – участие на Третата световна среща на Великите майстори в Ню Йорк, САЩ.
 • ? май – на основателя на редовното масонство в България Иван Ведър е именувана улица в Русе (по инициатива на директора на русенския исторически музей Румян Ганчев).
 • есента – излиза от печат книгата на Димитър Недков “Масоните се върнаха в България”.
 • участие в годишната конференция на Великия Ориент на Италия.
 • участие на Третата световна среща на Великите майстори в Ню Йорк, САЩ.

1999 г.

 • юни – Делегация на Великата ложа на България (както е наричана ВЛССПЗвБ) взема участие в тържествен ритуал по случай 50-годишнината от основаването на Великата ложа на Старите, Свободни и Приети зидари на Германия, състоял се във Франкфурт.
 • 11 септември – Великата ложа на Старите, Свободни и Приети зидари в България провежда “кръгла маса” на тема: “Актуални проблеми на развитието на масонското движение в България”.
 • октомври – Делегация на Великата ложа на България взима участие в траурен ритуал в Прага, Чехия.
 • ноември – Великата ложа на България (както е наричана ВЛССПЗвБ) взима участие в ІV Световна масонска конференция в Сан Пауло, Бразилия.
 • ноември – На свой годишен събор Великата ложа на Старите, Свободни и Приети зидари в България отчита установяването на официални двустранни отношения и взаимното признаване с 30 национални Велики ложи и Велики Ориенти от Световния съюз на регулярното франкмасонство.

2000 г.

 • началото на 2000 г. – Великият майстор, Бр. Иван Ставрев, след съгласуване със Съвета на Великите сановници, предприема действия за доизграждане на съвършената пирамидата на българското масонство чрез въвеждането на регулярната високостепенна система на Стария и Приет Шотландски ритуал на база синята Велика ложа С.С.П.З. на България. Действията в тази посока протичат в следния хронологичен ред:
  • 07 януари 2000 г. – Великата ложа С.С.П.З. на България взема решени и дава мандат на Великия Майстор, Бр. Иван Ставрев за регулярното въвеждане на Стария и Приет Шотландски ритуал в Ориент-България.
  • Януари-март 2000 г. – Великият майстор, Бр. Иван Ставрев провежда разговори с Великите майстори на Германия, Италия и с ръководителя на структурите на Скотиш Райт в Ориент-НАТО.
  • Март 2000 г. – участие в конференция на Великия Ориент на Италия в Римини/Италия.
  • Март 2000 г. – Великият на Великата ложа С.С.П.З. на България, Бр. Иван Ставрев изпраща писмо до Суверенния Върховен командир на Върховния съвет на Южната Юрисдикция на Скотиш Райт, Южна Каролина, САЩ, Бр. Фред Клайнкнехт, с което го уведомява за желанието на регулярното българско масонство да се въведе в Ориент-България Стария и Приет Шотландски ритуал.
  • Април 2000 г. – участие в международна среща в Париж/Франция
  • Април 2000 г. – участие в конференция в Брюксел/Белгия
  • Април 2000 г. – визита на представител на В.Л.С.С.П.З. на България във Великата ложа на Япония.
  • Април 2000 г. – Суверенният Върховен Командир, Бр. Фред Клайнкнехт отговаря с писмо положително на желанието българските Братя за въвеждането на Стария и Приет Шотландски ритуал и препоръчва за тази цел те да се обърнат към Заместника на Върховния съвет във Ориент-НАТО, Бр. Робърт Удууърд. Великата ложа С.С.П.З. на България изпраща официално писмо до Бр. Робърт Удуърд.
  • Май 2000 г. – посещение в Холандия във връзка с издирване на архива на българското масонство от първата половина на ХХ в.
  • Май-юни 2000 г. – Великият майстор Бр. Иван Ставрев провежда срещи в Брюксел с ръководителя на Скотиш Райт в Ориент-НАТО, Бр. Р. Удуърд на които се уточняват процедурите по въвеждането на Стария и Приет Шотландски ритуал в България.
  • Юни 2000 г. – участие в годишната конференция на Великата ложа на Русия.
  • Юни 2000 г. – участие в тържествената церемония по случай 51-годишнината на Великата ложа А.F.&A.M. на Германия във Карлсруе/Германия.
  • 01 юли 2000 г. – В Ориент-България пристига делегация на Скотиш Райт в Ориент-НАТО, която извършва ритуал по посвещаването в ритуала на първата група регулярни български масони, членове на Великата ложа С.С.П.З. на България.
  • Юли-септември 2000 г. – в Ориент-България се извършва градежна работа (цикъл от лекции на Братя от Ориент-НАТО, по усвояването на Стария и Приет Шотландски ритуал от българските Братя.
  • Септември 2000 г. – участие в годишна конференция на Великия Ориент на Франция.
  • Септември 2000 г. – участие във ІІ-та среща на Великите ложи от Централна и Източна Европа в Браила/Румъния.
  • 5/6 октомври 2000 г. – група български масони са посветени в Стария и Приет Шотландски ритуал във Виченца /Италия. Там се взима решение за инсталиране на Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал. За Суверенен Върховен Командир е избран Бр. Петър Калпакчиев, 33°. Избран е 8 членен състав на Върховния съвет, 33°на България.Насрочва се дата за инсталирането на Върховния съвет, 33° на България.
  • Октомври 2000 г. – участие в Конвента на Обединените Велики ложи на Германия в Берлин.
  • 2000 г. – участие в регионалната конференция в Мюнхен/Германия
  • 2000 г. – участие в регионалната конференция във Флоренция/Италия
 • 21 ноември 2000 – из Нотариално заверена Декларация (дата 20 ноември 2007 г. – приложена) със съгласието, подкрепата и мнението на 38 майстори на стол на 38 съюзни ложи в състава на ВЛССПЗвБ: „При провеждане на редовни избори за Велик Майстор и Велики Сановници на 21.11.2000 год. са допуснати сериозни нарушения и се компрометира тайната на избора. Висшият Братски съд с декрет №4 от 21.12.2000г. решава, че изборите са опорочени и се насрочват нови избори. До тяхното провеждане на 05.12.2001 год. остава стария Велик Майстор и старите Велики Сановници.  Недоволни от решението на Великия Братски Съд, 50-60 братя, начело с Бр. Борислав Сарандев, без да дочакат провеждането на нови избори, на 31.12.2000 г. се отделят от Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, като основават юридическо лице с почти същото име с разликата на думата “в” е заменена с “на” (Велика ложа на старите свободни и приети зидари НА България) и по-късно се обединяват с нерегулярната Великата Ложа на България инсталирана от Швейцарската Велика Ложа и обявена на няколко пъти от Обединените Велики Ложи на Германия за нелегитимна.”
 • Тази “Велика ложа на България” е съставена и оглавявана от наследника на Георги Крумов – Янко Бонев и група около тях. Това е парамасонска структура. Борислав Сарандев с име, дублиращо това на оригиналната ВЛССПЗвБ (на Сарандев – ВЛССПЗнаБ) се обединява с парамасонската ВЛнаБ на Янко Бонев и Георги Крумов. Приемат името да бъде ВЛССПЗнаБ, а по-късно променят името си на известната днес Обединена Велика Ложа на България.
 • Вследствие на противоречията, възникнали около избора и встъпването в длъжност на Великия Майстор и Великите Сановници, започва разцеплението в българското масонство. Днес у нас работят 5 регулярни ложи – Великата Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари в България, Великата ложа на Стария Приет Шотландски Ритуал в България, Обединена Велика Ложа на България, Велика ложа на България, Велика ложа в България.
 • Видео по случая:
 • Основните принципи във философията на Свободното Зидарство – Братската Любов, Толерантността и Истината – са най-важните Инструменти в процеса на изглаждане на неравностите на човешкия дух. Липсата на развитие в отношенията между Братята от Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и Обединената Велика Ложа на България през последните години, обаче нито за миг не е обезкуражило достойните наследници на Майстор Хирам по българските земи. Чрез поведението и действията си, те продължават да укрепват своя авторитет, така че в бъдеще това разделение, което неминуемо се отразява на Движението като цяло и на позицията на Братството в обществения живот в България и по света, да бъде преодоляно.

2001 г.

 • 07 януари 2001 г. – 07 януари 2001 г. – Инсталиране на Върховния съвет, 33°на България от Върховния съвет, 33° на Южната юрисдикция на САЩ (Върховния майчин съвет). Церемонията е оглавена от Заместник Върховния Командир на Върховния Съвет Майка на Съветите в страните-членки на НАТО – Върховния и Уважаем Бр Робърт Удуърд 33°. Присъстват делегации, оглавявани от Върховните и Суверени Командири на Върховните съвети, 33°на Гърция и Турция и представителни делегации на Унгария и Русия. Церемониал-майстор на събитието е Суверения Върховен Лейтенант-Командир на Върховния съвет 33° на Португалия Бр Марио Джиа, 33°. Получено е поздравително писмо от Върховния съвет, 33° на Германия от подписано от Най-Могъщия и Почитаем Суверен Върховен Командир Бр. Хуберт Кууп, 33°. На церемонията по инсталиране на Върховния съвет, 33 ° на България се подписва договор за взаимоотношенията и запазването независимостта и суверенитета между новия Върховния съвет 33° и Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България.
 • 03 март 2001 г. – на своята Първа редовна сесия, Върховния съвет, 33°на България приема Конституцията на Стария и Приет Шотландски ритуал в България.
 • 22 март – Избран за Велик майстор на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е Петър Горновски.
 • 24 априр 2001 г. –В съответствие с масонските принципи ВЛССПЗБ неконтактува с не-масонски субекти и нежелае да контактува с други Велики ложи по въпросните действия на Борислав Сарандев, които са обявени за нерегулярни и в частност свързани с профанска немасонска структура.
 • 12 май – във връзка с публикацията: „Две масонски ложи се обединиха на тържествен ритуал в столичния парк-хотел “Москва” в събота. Великата ложа на старите, свободни и приети зидари на Борислав Сарандев се сля с Великата ложа на Янко Бонев.” (http://novinar.bg/news/svobodnite-zidari-se-darliat-koj-e-po-po-naj_MjQxOzIz.html) то вижте отново 21 ноември 2000. Тук умело са подведени в заблуда братята членове на Обединените Велики Ложи на Германия, като те изписват следното тук: “In der Vergangenheit konnten die Vereinigten Großlogen von Deutschland zum Aufbau der Freimaurerei in Osteuropa entscheidende Beiträge leisten. Im Jahre 1997 wurden die heutige Vereinigte Großloge von Bulgarien (VGLvBG)… “ – това е заблуда.
 • из Нотариално заверена Декларация (дата 20 ноември 2007 г. – приложена) със съгласието, подкрепата и мнението на 38 майстори на стол на 38 съюзни ложи в състава на ВЛССПЗвБ: „Новообразуваната Велика Ложа дублира името на съществуващата Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България с разликата, че тя се регистрира в съда от три физически лица работещи в частна полза, а не от Съюзни Ложи. (20.07.2001г.)”.
 • Май 2001 г. – Върховния съвет, 33°на България взима участие в регулярната Европейска конференция на Суверените Върховни Командири на Стария и Приет шотландски ритуал, проведена в Истамбул/Турция. На тази конференция Върховният съвет, 33°на България е признат за редовно основан и приет с пълно единодушие за редовен член на Европейската конференция.
 •  24 юни – Избраният на 22 март Велик майстор на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България Петър Горновски встъпи в длъжност на специален ритуал, който по канона на братството трябва да бъде на Еньовден – деня на лятното слънцестоене. Горновски е 46-годишен бизнесмен в сферата на козметичния бранш, женен с две деца, майстор трета степен по така нареченото синьо масонство.
 • юни – участие в юбилейни тържества в Рим/Италия
 • юни – участие в изборната конференция на Великата ложа ACM на Германия в Бад Кисинген.
 • През периода, Ложи-членки на Великата ложа С.С.П.З. на България се побратимиха с Братски Ложи от други национални Ориенти, както следва: Ложа “Светлина” Пат.№002 с Ложа “Pikanze di Ponza Hot” в Ориент-Рим/Италия; Ложа “Сердика” Пат. №004 с Ложа “Lessing zum flammenden Stern” в Ориент-Мюнхен/Германия; Ложа “Зора” Пат.№001 с Ложа “Zur Kette” в Ориент-Мюнхен/Германия; Ложа “Заря” Пат. №004 с Ложа “А.С.Пушкин” от Ориент-Русия.
 • Октомври 2001 г. – делегация на Върховния съвет, 33°на България взема участие в празненствата по случай 200-годишнината от основаването на Стария и Приет Шотландски ритуал, в гр.Чарлстън, Южна Каролина – САЩ.

2003 г.

2004 г.

 • 31 декември 2004 – из Нотариално заверена Декларация (дата 20 ноември 2007 г. – приложена) със съгласието, подкрепата и мнението на 38 майстори на стол на 38 съюзни ложи в състава на ВЛССПЗвБ: „Неофициалната Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България на 31.12.2004 г. си връща старото име Велика Ложа на България, като добавя „обединена”…”

2005 – 2015 г.

През следващите 10 години до 30 май 2015 г. се правят многократни опити да бъде ликвидирана първата, оригиналната и призната по всички канони на Занаята структура на световната Верига с име Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) от страна на лица извършили езотерично душевно сепуко, чрез прекрачване на законите, моралните и етични норми и най-вече неизпълнение на дадената свещенна клетва.

2007 г.

 • 20 септември – В денят за празнично честване на 10 години от реактивиране на регулярното масонство в България беше представена юбилейна пощенска марка за 10 годишнината. Това е първата масонска пощенска марка издадена официално в България със знака на българска ложа. Стойността на марката е 0.55 лв. Пощенската марка е издадена в тираж 500 бр., като 200 от тях са пуснати за свободна продажба, а останалите 300 бр., можеха да бъдат закупени от братята участвали в представянето.

2010 г.

 • 17 май – в гр. София се създава формирование, което твърди, че е възстановител на Светлината на Великата Ложа на България, дадена й през 1917 г. от Великата Ложа на Франция и с нейното съгласие същите продължават пътя на нашите български Братя, който по насилствен начин е прекратен през 1940 г. “Заявяваме, че сме наследници на всички предмети, вещи, документи, обекти и привилегии на Великата Ложа на България, създадена през 1917 г. и призната през 1920 г. от Великата Ложа на Франция.”. Тази Велика Ложа на Франция не е призната от ОВЛГ и от ОВЛА, както и от ВЛССПЗвБ. Мнозинството от групата братя, които правят този акт са част от структурата от 2001 г. с име ОВЛБ – Обединени Велика Ложа на България. По-късно през годините от това новосъздадено формирование с абревиатура ВЛнБ се разделя на 2 части, като и 2рата твърди, че е правоприемник на същата езотерична светлина. По този начин се създават 2 Велики Ложи с едно и също име – Велика ложа на България. Това, както видяхме до тук не е прецедент (справка – ВЛССПЗвБ и ВЛССПЗнаБ, като последната по-късно се прекръства на ОВЛБ). ВЛБ 2010 твърди, че има автоматично признанията на ВЛБ от 1917 г., като те са както следва: Признания в хронологичен ред 1917 – 1940 година:
  1. GRANDE LOGE DE FRANCE – 1917
  2. GL HUNGARY – 14th February 1918
  3. GL 3 WELT KUGELN – March 1918
  4. GLL von Deutschland (FO) – March 1918
  5. GO NETHERLAND – 16th July 1918
  6. GL HAMBURG – July 1918
  7. GL SAXONY – July 1918
  8. GL ECLECTICALLY UNION FRANKFURT – July 1918
  9. GL BAVARIA – July 1918
  10. GL DARMSTADT – July 1918
  11. GO ITALIA – 19th  August 1919
  12. GL TURKEY – 15th  September 1919
  13. GL VENEZUELA – 14th February 1921
  14. GL VIENNA – 15th  February 1921
  15. GL ALPINA – 1st June 1921
  16. GL EQUADOR – 1st June 1921
  17. GL CHILE – 1st September 1921
  18. GL SPAIN – 1st October 1921
  19. GL TEXAS – 1922
  20. GL COSMOS MEXICO – 1922
  21. GL EGYPT – 1922
  22. GL PENNSILVANYA – 1923
  23. GL ARGENTINA – 1923     24. GL PANAMA – 1923
  25. GL PORTUGAL – 1st February 1924
  26. GL CZECHOSLOVAKIA – 1st March 1924
  27. GL PERU – 1925
  28. GL NEW YORK – 21st July 1925
  29. GO BELGIUM – 13th April 1926
  30. GL POLAND – 15th January 1927
  31. GL YOUGOSLAVIA – 26th  March 1927
  32. GL LUXEMBURG – 5th December 1927
  33. GL DOMINICAN REPUBLIC – 1927
  34. GL VALLE DE MEXICO – 1927
  35. GL GREECE – 1928
  36. GL ROMANIA – 30th May 1929
  37. GO BRAZIL – 1929
  38. GL PUERTO RICO – 1929
  39. GL PARAGUAY – 1931
  40. GL NORWAY (FO) – 1932
  41. GL NORTH CAROLINA – 1932
  42. GL HONDURAS – 1932
  43. GL PARA – 1934
  44. GL UNIDA MEXICO – 1935
  45. GL of PALESTINA – 1935
  46. GL COLUMBIA – 1936
  47. GL PARAIBA – 1936

2014 г.

 • 24 януари – Великия Майстор на Великата Ложа на България Атанас Ялъмов признава всички братя във ВЛССПЗвБ – признание от ВЛнаБ.
 • 15 април – издадена е официална пощенска марка с номинал 0,60 лв. по случай 100 години на с.л. “Заря”.

2015 г.

 • 21 април – из декларация:
  • Братя,
   Пълноправните и регулярни зидарски работилници, работещи в състава на оригиналната Велика Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари в България, поради това, че Великият Майстор Валери Митков, заедно с една група Масони, на 20 април 2015 г. напуснаха ВЛССПЗБ
   Д Е К Л А Р И Р А М Е:
   Заместник Великият Майстор Бр. Вахан Ангътян, по силата на своята длъжност и съгласно правомощията, дадени му от Основния Закон, да свика Извънредно Велико Общо Събрание на ВЛССПЗБ от 11:00 часа на 30 май 2015г. (събота) в Ориент Пловдив с
   ДНЕВЕН РЕД:
   1.    Избор на нов Велик Майстор.
   2.    Избор на нови Велики Сановници.
   3.    Избор на нови Председатели и членове на Великия Братски съд и Великите Комисии.
   4.    Разни.В случай, че Заместник Великият Майстор Бр. Вахан Ангътян откаже да изпълни своите правомощия, настоящата декларация да се счита за покана за провеждане на ИВОС на ВЛССПЗБ от 11:00 часа на 30 май 2015 г. в Ориент Пловдив.
   В прослава на Великия Архитект на Вселената.
 • 30 май – проведено е събрание в ориент Пловдив на зидарските работилници в изпълнение на своя дълг и масонска клетва и са взети следните решения, с които се констатира напускането на Великият Майстор Валери Митков:
  • Решение 1 – С единодушие беше прието да бъде изпратено искане в съответствие с О∴З∴ на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България до М∴В∴У∴З∴В∴М∴ Б∴ Вахан Ангътян, което да послужи като допълнителен аргумент за свикване на И∴В∴О∴С∴ Искането е разпространено до всички братя, включително споменатия брат. Искането е в подкрепа на Декларация от 21 април 2015 г. и по силата на Искането, то съюзните ложи имат пълното право да процедират според чл.23, ал.4 от О∴З∴
  • Решение 2 – Беше решено при неизпълнение на чл.40, ал.4 от страна на Заместник Великият Майстор Бр. Вахан Ангътян, то събраните зидарски работилници в потвърждение на Декларацията свекват Извънредно Велико Общо Събрание на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България от 11:00 ч. на 30 май 2015г. (събота) в Ориент Пловдив с дневен ред:
   • 1. Избор на нов Велик Майстор.
   • 2. Избор на нови Велики Сановници.
   • 3. Избор на нови Председатели и членове на Великия Братски съд и Великите Комисии.
   • 4. Разни.
  • Решение 3 – Гласувани бяха следните работни групи и комитети:
   • 1 – организационен комитет за превождане на Извънредно Велико Общо Събрание в състав: Бр. КМ (председател), Бр. ДР (член), Бр. ДМ (член).
    2 – работна група за приемане на финансите и имуществото на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България в състав: Н∴В∴У∴С∴В∴М∴ Бр. Румен Ралчев (председател), Н∴В∴У∴С∴В∴М∴ бр. Никола АЛександров (член), В∴У∴М∴С∴ Бр. ПМ (член).
    3 – работна група за установяване на случващотото се с дарените от всики братя 1 150 000 лв. (един милион стопетдесет хиляда лева) за проекта “Дом Яворов” в гр. София на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България в състав: Н∴В∴У∴С∴В∴М∴ Бр. Румен Ралчев (председател), Н∴В∴У∴С∴В∴М∴ бр. Никола АЛександров (член), В∴У∴М∴С∴ Бр. ПМ (член).
  • Решение 4 – да се идготви писмо до Валери Митков, с което да се уведоми, че е прикрлючил неговият погром над В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България.
  • Решение 5 – следа изборите на 30 май 2015 г., веднага да бъдат уведомени 105 Велики Ложи по света за новото ръководство на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България.
  • Решение 6 – да се свика извънредно общо събрание на юридическото лице В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България за отстраняване на Валери Митков от избираемата позиция Председател на Управителния съвет.
 • 16 май – национална масонска конференция на Старите Велики Майстори в Храм Горна Баня със следното изявление във връзка с взети решения:
  • 326 A∴ L∴ 6015 [16.05.2015 C.E.] O∴София
   ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ “БЪДЕЩЕТО НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ”
   Ние, Братята Майстори Свободни Зидари,
   представители на 20 Регулярни и Пълноправни Ложи от състава на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България (“В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴”), оригиналната и автентична Велика Ложа на българските Масони, събрани на този 326 ден от 6015 година на Светлината (16.05.2015) в историческия първи в демократична България Масонски Храм на ул. “Средорек” в Горна баня, О∴ София, на Национална конференция “Бъдещето на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България”,
   като потвърждаваме
 • нашата готовност да продължим Градежа на оригиналната Велика Ложа С∴С∴П∴З∴ в България, инсталирана от Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ на Германия на 88 A∴L∴ 5997 (20.09.1997), пряк наследник на Великата Символна Ложа на България, инсталирана на 156 A∴L∴ 5918 (27.11.1914), чиито Странстващи членове носеха Светлината в сърцата си през дългите години на тоталитарните режими в България и взеха лично и активно участие в Реактивирането на Движението С∴С∴П∴З∴ в България след A∴L∴ 5991 (1991) под юрисдикцията на Великата Ложа на Югославия и на 164 A∴L∴ 5992 (5.12.1992) основаха Велика Ложа на България;
 • нашите Масонски Клетви, положени в името на оригиналната Велика Ложа на български-те Свободни Зидари: да Градим Храма на Хуманността, като спазваме Древните Ландмар-ки на Занаята, Древните Задължения, принципите, правилата и обичаите на Свободните Зидари и Основния закон на Движението С∴С∴П∴З∴ в България;
 • нашата решителност да продължим Градежа в Работилниците на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и да поддържаме жива Светлината в нейните Масонски Храмове;
  понеже констатираме
 • че действащият Велик Майстор на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, група Велики Сановници, Ложи и Братя, които го следват, са заявили намерението си да напуснат нашата Великата Ложа, за да се присъединят към отцепилата се от нея Обединена Велика Ложа на България (“О∴В∴Л∴Б∴”), с което са престъпили дадените от тях Масонски Клетви и като са погазили доверието на Братята, са се отстранили от Градежа на Великата Ложа и от Масонските длъжности, които са заемали и на които са били избрани – затова редовното Велико Общо събрание е опорочено, а проведеният на него избор бе оспорен, не е влязъл в сила и не може да влезе в сила, след като е изтекъл крайният срок за произнасяне на Великия Братски съд, а такова няма;
 • че в нарушение на правилата и процедурите, предвидени в Основния закон, напуска-щите Великата Ложа се стремят не само да я разтурят, но и да заличат всичко Съградено от Братята в нейните Работилници;
 • че продължава недостойната, неМасонска и недопустима намеса на чуждестранни Масонски власти, в лицето на Обединените Велики Ложи на Германия (“О∴В∴Л∴Г∴”), в делата на българската Гилдия и в нейните суверенни върховни Масонски власти, което нашата Велика Ложа отхвърля категорично и последователно от деня на инсталирането си до днес; поведението на О∴В∴Л∴Г∴ не само е в противоречие, а във флагрантна колизия с Декларацията от A∴L∴ 6007 (2007 г.), сключена между О∴В∴Л∴Б∴ и В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, с посредничеството на О∴В∴Л∴Г∴
 • че процедурата и изискванията, налагани на Братята за присъединяването им към О∴В∴Л∴Б∴ унижава тяхното Масонско достойнство и човешка личност, като ги въвлича в един натрапен организационен акт, който няма нищо общо с древните Масонски обичаи за обединяване на Братството, които «се основават на великите принципи на любезност и Братска доброжелателност, които са в дълбоката основа на нашата Институция» (XVI Ландмарка), и който погазва XXII Ландмарка (“Равенството между всички Свободни Зидари е друга Ландмарка на Ордена…”);
 • че присъединяването към О∴В∴Л∴Б∴ на Братя и Ложи, членували досега в оригинал-ната Велика Ложа С∴С∴П∴З∴ в България, нито е обсъждано, нито е прието, нито е желано от Братята и в двете организации, а в нашата Велика Ложа е налагано силово и брутално, с недопустими между Братя интриги, клевети, лъжи, заплахи, има дори преце-денти за физическа разправа – и затова не приемаме подготвяния акт за желаното от всич-ки нас Единение на българското Братство, а го оценяваме като поредния разкол, разпад и разруха на Великия Градеж,
  решихме и призоваваме
 • всички Съюзни Ложи да заличат от състава си всички Братя, заявили по какъвто и да е начин – писмено, устно или с поведението си, – намерението си да ги напуснат, за да се присъединят към О∴В∴Л∴Б∴;
 • всички, които съхраняваме В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ и продължаваме нейния Градеж, да се разграничим от престъпилия Клетвата и изоставил длъжността си Велик Майстор и онези около него, които опозориха Масонството пред гражданското общество;
 • всички Съюзни Ложи, които продължават Градежа на Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България, да се съберат на Извънредно Велико Общо Събрание на 340 A∴L∴ 6015 (30.05.2015) от 11:00 часа в Рота Център, етаж 5, О∴ Пловдив, което да избере Велик Майстор, Велики Сановници, Председатели, Заместник председатели и членове на Великия Братски съд и на комисиите на Великата Ложа;
 • независимо от постановеното в нарушение на Основния закон и без надлежни правомо-щия и затова изначално нищожно Решение на Великия Майстор за прекратяване на договора между двете утвърдени Братски Масонски организации, да продължат и да се развиват Братските отношения между Великата Ложа и Върховния Съвет 33 и Последна Степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България – важно достижение и ценност на Движението на С∴С∴П∴З∴ в България.
  Това изявление е прието с единодушие от присъстващите на Националната конференция Братя Майстори Свободни Зидари.
  В∴И∴Н∴В∴А∴Н∴В∴
  Председателство на Националната конференция “Бъдещето на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България” – Бр.: Румен Ралчев, Бр.: Никола Александров, Бр.: Володя Лозанов – Стари Велики Майстори на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България
 • 30 май – над 100 избрани представители от 33 съюзни ложи на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗвБ) се събират в Националния масонски дом в Ориент Пловдив, за да проведат Извънредно Велико Общо Събрание. Из информация от събитието: “Днес, 30 май 2015 г. в гр. Пловдив в Националeн масонски дом на Върховeн съвет 33°, Стария и Приет Шотландски Ритуал на България, 30 (тридесет) съюзни ложи от състава на Великата ложа на старите приети и свободни зидари в България, последователи на идеята за обединение посредством консенсусния характер на Конвента, предложен от Обединените велики ложи на  Германия, проведоха Извънредно велико общо събрание. На него беше избран за нов Велик майстор проф.-доктор Пламен Матеев. За Заместник-велики майстори бяха избрани Красимир Мартинов и Димитър Русев, както и беше проведен избор за съвет на Великите сановници. С това Великата ложа на старите приети и свободни зидари в България започва активна работа по начертаната от 2007 г. пътна карта за обединение на всички регулярни масонски структури в България посредством Конвент. Крайната цел ще бъде Споделен обединен български ориент (СОБО).”
 • 2 юни – Великия Майстор на Великата Ложа на България Атанас Ялъмов поздравява новоизбрания Велик Майстор на ВЛССПЗвБ НВУ Бр. Пламен Матеев. С това започват съвместните действия между ВЛнаБ и ВЛССПЗвБ.
 • 6 юни – Великия Майстор на ВЛССПЗвБ НВУ Бр. Пламен Матеев възстановява членството на Бр. Петър Калпакчиев – Върховен Суверен Командир на Върховния Съвет 33° на Стария Приет Шотландски Ритуал в България в качеството му на Стар Майстор на Стол на с.л. Сердика
 • 12 юни – Великия Майстор на ВЛССПЗвБ НВУ Бр. Пламен Матеев събужда всички съюзни ложи, както следва: “Считано от датата на обявяване на това Решение и с цел спазване на принципите заложени в чл. 38, ал. 2 от Основния Закон на Движението на Старите, Свободни и Приети Зидари в България, отменям всички предходни актове с които са обявени за Приспани съюзни Ложи от състава на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ от 2009 година”
 • 19 ноември – тримата Велики Майстори НВУ Бр. Пламен Матеев (ВЛССПЗвБ), НВУ Бр. Атанас Ялъмов (ВЛнаБ) и НВУ Бр. Николай Станчев (ВЛСПШРвБ) се срещат и взимат решение за единни действия с цел създаване на Споделен Обединен Български Ориент (СОБО).
 • 22 декември – проведена е Игнажденската Трапезна Ложа, организирана от В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:. , по случай втория по значимост Празник на Масоните след Еньовден, а именно – денят на Зимното Слънцестоене , когато в най-дългата нощ се преражда Силата на Слънцето. Вечерята е под удара на Майсторския  Чук на Н:.В:.У:.В:.М:.С:. на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:. Бр. Пламен Матеев и със символичното домакинство на Л:.”Седемте Хълма” и Л:.”Тримонциум”.

2016 г.

 • 1 януари – даден е старт на новата обществена интернет страница на Великата ложа на старите, свободни и приети зидари в България.
 • 16 януари – заработи вътрешната система за прозрачност и отчетност на финансовите средства на всички съюзни ложи в обединенцията Велика ложа на старите, свободни и приети зидари в България, както и на самата Велика ложа с поместване на всички приходи и разходи. Процесът е автоматизиран, което позволява в реално време да бъде дадена възможност на всеки брат да има поглед върху финансовите взаимоотношения.
 • 21 февруари – 103то издание на годишната конференция на великите майстори на великите ложи на Северна Америка в гр. Мадисън, щат Уисконсин, САЩ. ЗАЕДНО присъстват НВУ ВМС Николай Станчев (ВЛСПШРБ), НВУ ВМС Атанас Ялъмов (ВЛБ) и НВУ ВМС Пламен Матеев (ВЛССПЗБ).
 • 22 февруари – Преди малко завърши открито заседание на Комисията по информация за признание на 103тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка. Беше проведено изслушване за България. Изложение от името на 3те Велики ложи направи НВУ ВМС Бр. Николай Станчев.
 • 23 февруари – Днес завърши открито приемателно събрание на Комисията по информация за признание на 103тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка. За България беше докладвано, че през изминалата година има вливане на братя и ложи в структура с име ОВЛБ (както беше докладвано същото в извънреден доклад през юни 2008 г.). Също така беше отчетено, че отделни групи от братя масони (визирайки останалите представени 4 Велики ложи от България на събранието) работят регулярно, но неединени в гореопоменатата структура. За съжаление за нито една Велика Ложа от 5те не беше преценено, че отговаря на всички критерии за препоръка за издаване на Признание. ВЛССПЗвБ, ВЛБ и ВЛСПШРБ ще продължат да работят в подкрепа на обединителното движение в България, дори ако това налага съзидание на единна Велика ложа в България. Целта е ясна, пътят е наша всеобща отговорност в името на добруването на българските граждани, страната и масонството.
 • 31 март – внесена е светлина в нова с.л. „Достойнство и чест“ 071
 • 02 април – внесена е светлина в нова изследователска л. „Зоар“ 088
 • 18 юни – Създаване на съюз „Национални Обединени Велики Ложи на България“
 • 19 октомври – (20161019) 9 години с.л. Ехнатон
 • 28 октомври – (20161028) 10 години на съюзните ложи Тримонциум и Седемте Хълма (+ГАЛ)
 • 15 декември – (20161216) Масонски Коледен Бал 2016 (+ГАЛ)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Библиография:

 1. Сп. Зидарски преглед, кн.3-4, 1934 г., стр. 108
 2. Димитър Недков, Требник на свободния зидар, Русе, 1999, стр. 12
 3. Д-р Стояшки. История, същина, устройство и управление на Свободното зидарство. С., 1936 , с. 65.
 4. Димитър Ив. Ведър, Свободното зидарство (франкмасонството), София, 1938 г., стр. 19
 5. Пак там.
 6. През 1913-1914 г. от изданието излизат 51 броя, през 1915 г. – 37 броя и след 7 години, през 1922 г. излизат още 18 броя.

По-известни българи масони:

 • Алеко Константинов (1863-1897)
 • Александър Батенберг, княз (1857-1893)
 • Александър Малинов (1867-1938)
 • Александър Протогеров, ген. (1867-1928)
 • Александър Теодоров-Балан, акад. (1859-1959)
 • Ангел Кънчев (1850-1872)
 • Асен Златаров, проф. (1855-1936)
 • Атанас Буров (1875-1954)
 • Богдан Филов, проф. (1883-1945)
 • Васил Левски (1837-1973)
 • Венелин Ганев, проф. (1880-1966)
 • Владимир Вазов, ген. (1868-1945)
 • Георги Златарски, акад. (1854-1909)
 • Георги С. Раковски (1821-1867)
 • Даме Груев (1871-1906)
 • Драган Цанков (1828-1911)
 • Захарий Стоянов (1850-1889)
 • Кимон Георгиев (1882-1969)
 • Константин Величков (1855-1907),
 • Константин Стоилов, д-р (1853-1901)
 • Любомир Милетич, акад. (1863-1937)
 • Михаил Арнаудов, акад. (1878-1978)
 • Михалаки Георгиев (1854-1916)
 • Никола Обретенов (1849-1939)
 • Никола Петков (1893-1947),
 • Николай Райнов, акад. (1889-1954)
 • Николай Фол (1898-1969)
 • Симеон Радев (1879-1967)
 • Тодор Александров (1881-1924)
 • Тодор Павлов, акад. (1890-1977)
 • …и др.

Черни страници

Къде е Архивът?

Защо “Светлина”?

Новини свързани с история на масонството в България:

„О, неразумни Братко! Поради что се срамиш да се наречиш Масон?…Или не са имали Масоните царство и господарство? Ти, Братко, не прелщайся, знай свой род и язик…”