(20121129) ПОКАНА: РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 15 декември 2012 г.

Новина 937 от 1270
(20121129) ПОКАНА: РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 15 декември 2012 г.

158 A L 6013 [29.11.2012 C.E.] O София
Изх. № DOM0081 / 29.11.2012 г.
До: ВУ Братя Майстори на стол
на Съюзните Ложи
Копие до: МВУ Братя Велики Сановници
МВУ Брат Председател на Великия Братски съд
МВУ Братя Председатели на Комисии
НВУ Бр Стари Велики Майстори
на ВЛССПЗБ
РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА ВЛССПЗБ
13158
На основание чл. 12, ал. 1 от Основния Закон на Движението на С С П Зв
България (О З)
СВИКВАМ
РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И
ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ
което ще се проведе на 174 A L 6013 [15.12.2012 C.E.] от 14:00 часа в конферентната
зала на хотел „Сани”, О Асеновград при следния
Проект за дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на одобрения и предложен от СВС Проектобюджет на
Великата Ложа за финансовата 2013 г.
Докладва: Великият Ковчежник
2. Разни.
На основание чл. 13, ал. 1 OЗ, най‐учтиво каня Много Високоуважаемите Братя Велики
Сановници, Много Високоуважаемия Брат Председател на Великия Братски съд, Много
Високоуважаемите Братя Председатели на комисии на ВЛССПЗБ, и Най‐
високоуважаемите Братя Стари Велики Майстори – НВУ Бр Румен Ралчев и
НВУ Бр Никола Александров, да почетат с участието си Работата на Общото
събрание.

За Работата на Градежа, в съответствие с Глава ІХ от O З, определям Работното облекло
да бъде в съответствие с Раздел ІІ, чл. 160, ал. 1, т. „а” О З – черен костюм с бяла риза и
черна вратовръзка или папийонка, черни чорапи и черни обувки (без Регалии).
Приложени към настоящото решение са следните материали по точките, предложени в
проекта за дневен ред:
1. Предложеният с РСВС1314603 Проектобюджет на Великата Ложа за
финансовата 2013 г.
В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!
Володя Лозанов
Велик Майстор