(20170401) Новини от Велико Общо Събрание (+ГАЛ)

Новина 698 от 1280
(20170401) Новини от Велико Общо Събрание (+ГАЛ)

На 1 април 2017 г. в ориент Пловдив се проведе Велико Общо Събрание (ВОС) на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България. На събранието присъстваха, надлежно упълномощени представители на почти всички съюзни ложи, част от Великата Ложа. Събранието протече в братска атмосфера като беше приет отчета на Великите сановници и на Великия майстор. При проведените избори, бяха преизбрани за още един мандат Великият майстор и огромна част от състава на Съвета на Великите Сановнци, както и на Великия Братски Съд и на Комисиите. Събранието завърши с радостната новина, че Великата ложа на старите свободни и приети зидари на Куба признава ВЛССПЗвБ, като съобщението беше изпратено лично до НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев от НВУ ВМ на ВЛССПЗК Бр. Лазаро Фаустино Куеста Валдес. Братята се отправиха след събранието на братска агапа и продължиха с намерение да работят за добруването на българския народ и световното масонство.