(20110606) ПОКАНА за празнично отбелязване на Еньовден

Новина 983 от 1280
(20110606) ПОКАНА за празнично отбелязване на Еньовден

344 A∴ L∴ 6011 [03.06.2011 C.E.] O∴ София
До
В∴У∴ Братя Майстори на стол
У∴ Братя Секретари
Всички Братя – Майстори, Калфи и Чираци
Относно: Участие в празненствата по отбелязването на Еньовден и настъпването на
новата 6012 Година на Светлината
В∴У∴ Братя Майстори на стол,
У∴ Братя Секретари,
У∴ Братя Майстори, Калфи и Чираци,
Във връзка с настъпването на Най–светлия масонски празник ‐ Еньовден, с който
посрещаме новата 6012 Година на Светлината, ви информираме, че на 365 A∴L∴6011
[петък, 24.06.2011 г.] от 19:00 в хотел Кемпински Зографски, Ориент София, ще се
организира Тържествена Вечер. Празничната програма включва:
1. 19:00 Коктейл в Конгресното лоби (фоайето пред зала „София”) на хотел Кемпински
Зографски .
Облекло – официално.
2. 19:30 В зала „София” на хотел Кемпински Зографски ще се състои Тържествен
Еньовденски Ритуал в Първа Степен, по време на който новоизбраните Велик
Майстор и Велики Сановници ще встъпят в длъжност.
Облекло (съгласно чл. 160 О∴З∴) – официално с
регалии.
3. 20:00 В зала „София” на хотел Кемпински Зографски ще се проведе Празнична
Трапезна Ложа.
Облекло (съгласно чл. 161 О∴З∴) – официално с
нагръден знак, без престилка и ръкавици.
Цената на куверта е 100 лв.
Настойчиво приканваме В∴У∴ Братя Майстори на стол и У∴ Братя Секретари да
информират всички Братя Майстори, Калфи и Чираци за организираните мероприятия и в
срок до 356 A∴L∴6011 [сряда, 15.06.2011 г.] да заявят в Канцеларията на Велики Секретар
на електронен адрес office@glafambg.org или чрез Викария на Великия Секретар, У∴ Брат Ангел Кабакчиев (0ХХХ ХХХ ХХХ), броя на Братята от техните Ложи, които ще вземат
участие в празничното отбелязване на Еньовден (Еньовденския Ритуал и Трапезната
Ложа). По същия начин, при желание всеки Брат може да заяви в срок до 356 A∴L∴6011
[сряда, 15.06.2011 г.] индивидуално своето участие.
Сумата за кувертите от всяка Съюзна Ложа да бъде превеждана по сметката на Великата
Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България:
Интернешънъл Асет Банк
BIC: IABGBGSF
BAE: IABG7432
IBAN: BG35IABG74321000094600 (в лева)
Титуляр: сдружение “В.Л.С.С.П.З.Б.”
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОЧИТАНЕ НА ПАМЕТТА НА ИВАН ВЕДЪР В ОРИЕНТ РАЗГРАД
1. На 1 A∴L∴6012 [събота, 25.06.2011 г.] от 16:30 ще се състои коктейл в ресторант‐
градината на хотел „Лес”, Разград.
2. На 1 A∴L∴6012 [събота, 25.06.2011 г.] от 17:30 ще се проведе церемониално
поднасяне на цветя пред паметника на Основателя на българското Масонство – У∴
Брат Иван Ведър.
За допълнителна информация около мероприятията в Ориент Разград, можете да се
свържете със Секретаря на Ложа „Лудогорие” П∴ 029, У∴ Брат ЛИЧНИ ДАННИ – 0ХХХ ХХХ
ХХХ
В∴П∴Н∴В∴А∴Н∴В∴
Канцелария на Великия Секретар