СВЕТЛИНА ВЪРХУ МАСОНСТВОТО

На 21 януари 2020 г. беше открит Музей на масонството в България. Той се помещава в първия масонски храм в България, в който е внесена Светлина на Великата ложа-майка на Българското свободни зидарство – Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България от Великата ложа на старите свободни и приети зидари на Германия (ВЛ ССиПЗ в Германия), като част от Обединените Велики Ложи на Германия (ОВЛГ).

Музеят съдържа документи, текстови и снимкови материали, книги, пощенски марки, други предмети и други артефакти относно историята на Масонството в България и нейното развитие до днешни дни.

Музеят обяснява историята на отделянето от ВЛ ССиПЗ в България на 3те нови велики масонски ложи в България през ХХІ в. – Обединената Велика Ложа на България (2001 г.), Великата ложа на България (2010 г.), Великата ложа на стария и приет шотландски ритуал на България (2013 г.).

Музеят има и пълно цифровизирано копие, което е поместено в различни сектори на официалната интернет страница на ВЛ ССиПЗ в България и на други платформи.

Информация за раздел Раздел “Книги и градежи” може да откриете тук.

Информация за раздел Раздел “Видео и аудио” може да откриете тук.

Информация за раздел Раздел “Новини и снимки” може да откриете тук.

Информация за раздел Раздел “Пощенски марки” може да откриете тук.