(20201025) 142 години Български Червен кръст служи на хората

Новина 469 от 1280
(20201025) 142 години Български Червен кръст служи на хората

На 25 октомври 2020 г. се навършват 142 години от възникването на първото червенокръстко дружество в България. На този ден БЧК отбелязва своето създаване.
Нашата мисия е да бъдем там, където са бедата, болката и страданието.
Днес, когато светът и България се борят с пандемията от COVID-19, участието на всеки един от нас е от съществено значение. Българският Червен кръст, както винаги досега, застана рамо до рамо с държавата в тази битка. Целият ресурс на нашата организация е ангажиран с действия, целящи да подпомогнат страната в стремежа й да ограничи разпространението на коронавируса. Нашите доброволци също са на първа линия, като ежедневно оказват подкрепа на най-уязвимите и застрашени групи в обществото, на болни и самотни хора.
Силата на БЧК вече 142 години е в отстояването на фундаменталните принципи на Червения кръст – неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Съгласно Женевските конвенции, Българският Червен кръст подпомага държавата и подкрепя нейните структури при ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи. Доброволците и служителите на организацията безрезервно помагат за преодоляване на последиците от бедствия, подкрепят и се грижат за пострадалите, осигуряват хуманитарна помощ на нуждаещи се групи от обществото, предоставят хранителни продукти по европейската програма за най-уязвимите социално слаби граждани, самоотвержено работят в областта на първата долекарска помощ и по психосоциалната подкрепа. Планинските спасители на БЧК денонощно са в готовност да спасяват пострадали и изгубени хора в планината, а Водноспасителната служба на организацията подготвя спасители за осигуряване на безопасността около водните площи, работи усърдно с децата и учениците за създаване на умения по плуване и за адекватна реакция при водни инциденти.
Днес над 200 000 доброволци и членове на Българския Червен кръст отбелязват своя празник. Това е армията на тези, които правят добро.