(20111207) Бележки 2 – ПРАВАТА ЛИНИЯ

Новина 865 от 1163
(20111207) Бележки 2 – ПРАВАТА ЛИНИЯ

Бележки 2 – ПРАВАТА ЛИНИЯ

 

Решения на събранието на Ложа „Професор Асен Златаров“ от 22 ноември 2011 година

 

…МАСОНИТЕ СЕ СРЕЩАТ НА ПРАВАТА ЛИНИЯ, ЗАЩОТО В ЖИВОТА ИМ ВЛАСТТА И СВОБОДАТА СА В РАВНОВЕСИЕ… СЪВЪРШЕН ИЗБРАНИК –

Съвършен и Върховен Масон  (Ал. Пайк, 14 гл. „Морал и Догма“)

 

Обични братя от ложи „Братство“, „Кракра Пернишки“, „Захари Стоянов“ и „Звездата на София“, обещахме си да продължим дискусията и бях силно впечатлен от Откритото писмо на брат Максим (МС-Звездата на София), въпросите на брат Стоян (МС-Братство), подписаното съгласие с Бележките на брат Боян (МС-Кракра Пернишки) и дискусията с брат Захари (МС-Захари Стоянов). Заслужават внимание всички предложения за решения на братята Стоян, Евгени, Илко, Борис, Георги и вече обитаващия работилницата на Великия Архитект брат Васил. Разбрах от поздравленията на много братя, че търсеното от нас предложение за решение е и тяхна грижа и нещата не са само черни и бели, защото братя…ако съвършенството е непостижимо към какво се стреми масона… Съвършен и Върховен Масон  (Ал. Пайк, 14 гл. „Морал и Догма“)

 

 

            Имаше и много зададени въпроси, чиито отговори предполагаха прилагането девиза на Рицарите на червения кръст (Ал. Пайк  гл. 18 „Морал и Догма“ …Търсете и ще намерите (истината), не много далеч обични. Достатъчно е да се прочетат разпращаните протоколи и да се види колко от изказванията не са отразени, особено тревожно – чувствителните пълни с болка и приканващи към…отказа от своя собствен интерес в полза на друг… Принца на Йерусалим (Ал. Пайк  гл. 17 „Морал и Догма“). Този тип премълчаване  е не просто вече известната манипулация, срещу която реагира Общото събрание във Велико Търново при опита за смяна на Председателя на Великия Масонски Съд , брат Антон в предишния мандат на Великия Майстор, или пропуска да се съобщи на част от братята майстори на столове за ОС в Пловдив, донесло печална слава на всички с това, че нищо не бе прието, или последният документ наречен „протоколна плоча“ от несъстоялото се ОС в Монтана или смотолевеното обяснение на Великия Секретар по въпроси от компетенцията на Великия Ковчежник или от Председателя на Великата Правна Комисия за забелязаните от много от нас подмени на дискусионната теза – Може ли Съвета на Великите Сановници със свое решение да подмени решението на ОС за придобиване чрез дарения с използването на кредитен инструмент… Обични братя дълга е паметта на масонството и …великият закон за възмездие се съхранява в нашата памет като разкаяние и окончателна присъда…Рицар на Кралската Арка на Соломон (Ал. Пайк  гл. 13 „Морал и Догма“), а нали записвате братя от СВС на диктофони. Тези записи са живи, защото след  като се разбра че го правите на ВОС във Велико Търново има със сигурност поне още един запис.

Все повече се питам свикнахме ли братя да ни манипулират, в последно време дори с невъздържани октави на гласните струни, и ако е така в името на какво, защото не мога да го видя този брат масон кой е, ако е заради личност. Остава да е за профански дейности – бизнес. За МАСОНА обаче това и дефинирано много ясно и точно от Рицар на Кралската Арка на Соломон (Ал. Пайк  гл. 13 „Морал и Догма“)… В профанските дейности има много повече неща от продажба, размяна, цена, плащане, защото съществува свещената вяра на човека в другия човек… .

Обични братя, разгледахме и по-нискоморален сценарий за който само загатнахме в първата част на БЕЛЕЖКИ и ако не го коментирахме то е защото очаквахме отрезвяване, което не настъпи. Тогава възниква въпросът дали брат Емо не оперира с парите на братя масони предоставени му за управление и това всъщност е част или целия кредит, което означава, че въпросната голяма лихва която се покрива с нашите дарения е на практика лихвата която те получават от всички нас. Няма такава морална догма, която да опише такава ситуация.

 

Ние не сме съгласни това да продължава и конкретизираме търсените баланси от първите „БЕЛЕЖКИ“, и предлагаме:

 

В организационната част:

 

  1. При регистрацията на братята за присъствие и получаване на идентификационния си документ, да декларират имат ли финансови взаимоотношения с фирмата Хърсев и Ко.
  2. При наличие на такива взаимоотношения да се постави въпросът за начинът на тяхното участие в ИВОС на гласуване от делегатите.

 

(Така е поставен и решен въпросът на заседание на СВС и ние просто бихме желали това да се практикува и на ИВОС, както и на ВОС)

 

В дневния ред:

 

  1. Във връзка с окончателно придобиване на собствеността Дом –музей Яворов, предлага за гласуване прекратяване на всякакви финансови взаимоотношенията с Хърсев и Ко и взаимодействие с тривиален банков субект при по – добри нива на финансови взаимоотношения в полза на ВЛССПЗ релативно оторизирания да я представлява субект

 

  1. Във връзка с окончателно придобиване на собствеността Дом –музей Яворов предлага за гласуване издължаването на членския внос към В.:Л.: и допълнителните дарения от желаещите ложи, да се извършват по новооткрита банкова сметка, която да се задължава само от двама Братя заедно членове на С.:В.:С.:, – Великия ковчежник Брат Митко Михайлов и Заместник Великия майстор Брат Атанас Фурнаджиев.  

 

            (Ние  изпитваме неудобство от дребнотемието витаещо около ВПК и изпитваме срам от изказвания на нейни членове неосъзнали, особено ако не са стигнали до философското понятие на ВЪТРЕШЕН СЕКРЕТАР (Ал. Пайк  гл. 6 „Морал и Догма“), където …специално братята се обучават да са ревностни и предани; да са безкористни и великодушни; да действат като миротворци в случай на разногласия, спорни въпроси и кавги сред членовете на братството…

и отново там

…Задължението на масона е да се стреми да накара човека да има по-добро мнение за съседа си; да успокоява, вместо да задълбочава трудностите; да събира разделените или отчуждените; да попречва на приятелите да се превърнат във врагове и да убеждава враговете да станат приятели…,

че те са в братството да служат, а не да чакат да ги привикват. Нали това обични братя беше и казусът с брат Тони като председател на ВБС.. Къде сме ние, тези които сме ги предложили, не сме ли знаели, че някои от тях чакат да бъдат привикани, не поехме ли ние ангажимента да ги изслушваме редовно как се справят като предложени от нас? Риторични въпроси обични братя и ако те не стигнат до единомислие за начина по който да следват ОЗ, на нас ще ни е още по-трудно защото основната морална теза за тях е на Избраникът на петнадесетте …Това, което е истина за мен, не е истина за друг… (Ал. Пайк  гл. 10 „Морал и Догма“)

 

Това състояние ни накара сами да потърсим отговорите и те според нас така както са цитирани по-долу ни дават право да искаме да се включат предложените от нас нови точки от дневния ред:

(…Чл.46.1. Заместник Великите Майстори подпомагат цялостната работа на Великия Майстор в пълния обем на правата и задълженията му.

  1. Заместник Великите Майстори поемат функциите на Великия Майстор в случаите, предвидени в Основния закон.

 

Чл.52.1. Великият Ковчежник е пазител и управител на имуществото на Движението и за тази цел води съответната финансово-счетоводна документация на Великата  Ложа.

  1. В края на всяко тримесечие внася в Секретариата на Великата Ложа текущ отчет за състоянието на Великия ковчег; изготвя и предоставя на вниманието на Съвета на Великите Сановници за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа годишен отчет за финансовото състояние на Великата Ложа; изготвя и предлага на вниманието на Съвета на Великите Сановници за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа проекто-бюджет за следващата година; разработва и предлага на Съвета на Великите Сановници планове за набиране на средства за дейността на Великата Ложа; пряко отговаря за събирането на членския внос и всички Задължителни вноски във Великата Ложа.
  2. Великият Ковчежник наблюдава състоянието на вдовишката торба и милосърдните фондове на Великата Ложа.
  3. Контролира финансовото състояние и финансово-счетоводната документация на Членуващите Ложи.)…

 

  1. Във връзка с окончателно придобиване на собствеността Дом –музей Яворов, при положително решение по предложената т. 2. от новият дневен ред предлага за гласуване допълнително събраните средства от дарения за тази акция да се декларират от ложите, но да не се превеждат до момента на обяснение за начина на приключване на акцията. Превеждането на каквито и да е средства става след обяснение на процеса пред всички дарители.

 

  1. Във връзка с окончателно придобиване на собствеността Дом –музей Яворов предлага за гласуване организирането на експертна комисия към ВКР, съставена от високо квалифицирани в тази област /технологично – финансово – правна/ архитекти, строителни инженери, финансисти и юристи, за да се получи ясна оценка за състоянието към настоящия момент на имотната сделка за къщата Яворов от архитектурно-строително, финансова и правна гледна точка, за установяване на нейните слаби и незаконни страни, които биха могли да се разгледат подробно и да се вземе правилното решение за после-следващи действия свързани с отговорностите на всеки член на СВС.

 

            Обични братя особено Високо Уважавани майстори на столове на ложи Братство, Кракра Пернишки, Захари Стоянов и Звездата на София, ние сме заедно от много дълго време, но ентропията в братството се разраства. Ние сме тия ревностни следовници на любимата теза на Професор Асен Златаров от Съвършен Майстор…Да се казва малко и да се чува и мисли много…(Ал. Пайк  гл. 5, „Морал и Догма“). Не беше толкова отдавна когато решихме да прилагаме в максимална степен онова на което ни учи РИЦАРЯТ  НА ИЗТОКА ИЛИ НА МЕЧА …Да въздействаме с меча в едната ръка и с мистрията в другата…(Ал. Пайк  гл. 15, „Морал и Догма“). Има един девиз, който е особено подходящ за нашата работа в момента : …Кога ако не сега, къде ако не тук и кой ако не ние…

            Обични братя, всички ние при вземане и обявяване на Решението си се водим от тържествената строфа, която поздравява новоприетите на прага на Храма: “В тези светли зали не се отмъщава никога и ако човек е паднал, любов го връща към дълга”.

            Отправям гореща молба обични братя да ми върнете вашите коментари и завършвам както започнах:

…МАСОНИТЕ СЕ СРЕЩАТ НА ПРАВАТА ЛИНИЯ, ЗАЩОТО В ЖИВОТА ИМ ВЛАСТТА И СВОБОДАТА СА В РАВНОВЕСИЕ…                                               07.12.2011Брат Пламен