(20041113) Внасяне на Светлината в с.л. Дръстър с пат. ном. 28

Новина 1146 от 1270
(20041113) Внасяне на Светлината в с.л. Дръстър с пат. ном. 28

На 13 ноември 2004 г беше внесена Светлината в с.л. Дръстъп с пат. ном. 28. и на снимките може да се види връчването на Патента от НВУ ВМ Бр Никола Александров на първомайстора на ложата ВУ Бр. Иван Вълчев и внасянето на Светлината л новоучредяващата се съюзна ложа от Бр Марин Пейчев по поръчение на ВЛССПЗБ, в присъствието на НВУ СВМ Бр Румен Ралчев. Скоро ще поместим и статия за внасянето на Светлината и дейността на с.л. Дръстър с ложа-майка п.с.л.м. Заря.