(20100203) ПОКАНА: ИЗВЪНРЕДНО ВЕЛИКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 06 март 2010 г.

Новина 1033 от 1270
(20100203) ПОКАНА: ИЗВЪНРЕДНО ВЕЛИКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 06 март 2010 г.

224 A\ L\ 6010 (03.02.2010 C.E.) O\ София
До: М\В\У\ Братя Велики Сановници на
В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\
Копие до: М\В\У\ Братя Председатели на Комисии на
В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\
Копие до: Братята Стари Велики Майстори
В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\
Н\В\У\ Бр\ Иван Ставрев,
Н\В\У\ Бр\ Румен Ралчев,
Н\В\У\ Бр\ Никола Александров
Копие до: В\У\ Братята Майстори на стол
У\ Братя Секретари
на Съюзните Ложи
На основание чл. 23, ал. 1 от Основния Закон на Движението на С\ С\ П\ З\в България (О\ З\)
СВИКВАМ
ИЗВЪНРЕДНО ВЕЛИКО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В
БЪЛГАРИЯ
което ще се проведе на 255 A\ L\ 6010 [06.03.2010 C.E.] от 10:00 часа в централната зала на музея
„Възраждане и Учредително събрание” в Ориент Велико Търново.
На основание чл. 18, ал. 1 O\ З\, най-учтиво каня Много Високоуважаемите Братя Велики
Сановници, Много Високоуважаемите Братя Председатели на комисии на В\ Л\ С\ С\ П\ З\ Б\, Старите
Велики Майстори – Н\ В\ У\ Бр\ Иван Ставрев, Н\ В\ У\ Бр\ Румен Ралчев и Н\ В\ У\ Бр\ Никола
Александров, Високоуважаемите Братя – Стари Майстори на стол на Съюзните Ложи, както и всички Братя да
почетат с участието си Работата на Извънредното Велико Общо Събрание.
Работата на Извънредното Велико Общо Събрание ще се състои в рамките на Ритуал в Първа степен.
За Работата на Градежа, в съответствие с Глава ІХ от O\ З\, определям Работното облекло да бъде в
съответствие с Раздел ІІ, чл. 160, ал. 1 О\ З\ – черен костюм с бяла риза и черна вратовръзка или папионка,
черни чорапи и черни обувки, престилка в съответствие с притежаваната Символична степен, бели ръкавици,
отличителния знак на Ложата и отличителния знак за заеманата длъжност.