(20161216) Масонски Коледен Бал 2016 (+ГАЛ)

Новина 738 от 1272
(20161216) Масонски Коледен Бал 2016 (+ГАЛ)

На 16 декември 2016 г., се състоя ежегодния Коледен Бал на Свободните Зидари в България (Масонски Коледен Бал) в зала Концертна на Централен Военен Клуб в гр. София. Празничната програмата включваше приветствия, музика на живо, традиционни свободно-зидарски коледни занимания (лотария и търг), както и изненади според българските коледни обичаи. Всички ние сме единни в нашите мисли и действия в името на обществото на България, свободното зидарство по света и в прослава на В∴А∴В∴. Братята бяха придружени от сестрите и взеха участие представители на 4 Велики Ложи (Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, Обединената Велика Ложа на България, Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, Великата Ложа на България) в юрисдикцията на о. България и представители от Върховния съвет на 33 на Стария Приет Шотландски Ритуал в България.. По този начин отново се потвърди желанието на Братята от различните структури за промотиране на съюза НОВЛБ (Национални Обединени Велики Ложи на България) като част от концепцията за Споделен Обединен Български Ориент.