ГРАДЕЖ: ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО ПО ЛИНИЯ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА А.F.&A.M. НА ГЕРМАНИЯ

Новина 1179 от 1271
ГРАДЕЖ: ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО ПО ЛИНИЯ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА А.F.&A.M. НА ГЕРМАНИЯ

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО ПО ЛИНИЯ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА А.F.&A.M. НА ГЕРМАНИЯ

29 май 1992 г. – 7 (седем) български граждани пребиваващи в гр. Мюнхен Германия са посветени в масонството в храма на Ложа “Лесинг”, която е дъщерна Ложа на Великата ложа A.F&A.M. на Германия с Велик майстор Бр. Клаус Хорнефер. Идеята за приемането на български граждани в масонството е на дългогодишния масон с най-високи постове в немското Братство, българинът Многоуважаемият Бр. Иван Войнов. Неговата цел е, по този начин да се постави началото на възстановяването на регулярното франкмасонство в България след падането на комунистическият режим и демократизирането на страната.

На следващият ден 30 май 1992 г. със специалната санкция на Великия майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Райнер Шике, новоприетите български Братя са повдигнати в по-горна степен с цел завръщането им в България и поставяне началото на регулярна и пълноправна Ложа в Ориент-България.

24 октомври 1992 г. – Група немски Братя от Ложа “Лесинг”/ Мюнхен посещават България и извършват прием на нови членове и повдигането на останалите от седемте Братя в майсторска степен. Така създаденото звено започва редовна работа по привличане на нови членове. По този начин работата продължава до лятото на 1994 г.

24/25 юни 1994 г. В България пристига делегация на Ложа “Лесинг”/Мюнхен, водена лично от Великият майстор на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия, Бр. Клаус Хорнефер с цел основаването на регулярни български Ложи работещи към състава на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия. Вследствие изготвените необходими документи и извършването на регулярните ритуални действия е запалена Светлината в:

  Ложа “Зора”, Ориент-София пат.№ 1001/ 24.06.1994 г.

  Ложа “Светлина”, Ориент-София пат.№ 1002/ 24.06.1994 г.

  Ложа “Сердика”, Ориент-София пат.№ 1003/ 25.06.1994 г.

  Тези Ложи заработват по устава на Ложа “Лесинг”/Мюнхен.

  Общият брой на членуващите към този момент в тези три Ложи Братя е 44 (четиридесет и четири).

  По това време започва и процесът на установяване на контакт с Братя от състава на нерегулярната масонска структура създадена от Великата ложа на Югославия. Създават се контактни групи от двете страни, които обсъждат възможността за обединяване на Братята от двете структури. Великата ложа A.F&A.M. на Германия дава разрешение на своите български структури, да проведат ритуал по присъединяване на напусналите нерегулярната българска структура Братя. Извършват се ритуали по присъединяване в градовете София и Балчик. Така през лятото на 1996 г. съставът на регулярните Ложи достига 156 Братя.

03 август 1996 г. – делегация от Великата ложа А.F.&A.M. на Германия посещава отново България и внася Светлина в още две свои дъщерни Ложи, както следва:

  Ложа “Заря”, Ориент-София пат.№ 1012/ 03.08.1996 г.

  Ложа “Черноморски приятели”, Ориент-Варна пат.№ 1013/ 04.08.1996 г.

  Тези две нови ложи заработват също по устава на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия.

  През периода август 1996 г. – март 1997 г. делегации на Ложа “Лесинг”/Мюнхен посещават регулярно Ориент-България и провеждат разговори относно желанието на българските Братя за създаването на тяхна независима и пълноправна, национална Велика ложа.

10 ноември 1996 г. – Петте български Ложи работещи в състава на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия, след санкция от страна на Великият майстор Бр. Клаус Хорнефер, провеждат Общо събрание на което избират за Велик майстор, Бр. Иван Ставрев и състав на Съвет на Великите сановници на предстоящата за инсталиране Велика ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България.

24 април 1997 г. – Избраният за Велик майстор, Бр. Иван Ставрев отправя към Конвента на Обединените Велики ложи на Германия, искане за инсталиране на независима, пълноправна и съвършена Велика ложа С.С.П.З. на България.

26 април 1997 г. – На заседание на Сената на Обединените Велики ложи на Германия в гр.Хамбург, по молба на българските Братя-масони, е взето решение за включване в плана – инсталирането на независима Велика ложа на Старите, Свободни и Приети зидари на България. За това намерение са уведомени всички Велики ложи с които регулярното масонство в Германия е в установени официални братски взаимоотношения.

  За изпълнение на това намерение немските и българските Братя започват необходимата съвместна подготовка, която включва:

–         изготвяне на временен Устав на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България и предоставянето му за одобрение от Конвента на Обединените Велики ложи на Германия.

–         подготовка по каноничния ритуал за внасяне на Светлината.

–         дарителска акция за набирането на средства за изграждане на Храм на българските зидари, към която със значителни средства се присъединяват и немските Братя.

27 април 1997 г. – Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Райнер Шике уведомява писмено избраният за Велик майстор, Бр. Иван Ставрев за взетото решение за инсталиране на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България.

23 юли 1997 г. – Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Райнер Шике огласява меморандум до всички Велики ложи от Световния съюз на регулярното франкмасонство, основните моменти от които са следните:

“През 1993 г. германски Братя от български произход, работещи в Ложи под ръководството на нашата съставна Велика ложа A.F.&A.M. на Германия, установиха контакти с господа от България желаещи да бъдат въведени в редовното масонство.

През 1992 г. в т.н. “Велика ложа на България” беше внесена Светлина от тогава редовната “Велика ложа “Югославия””, въпреки сериозната съпротива на Обединените Велики ложи на Германия по това време. За по-голяма яснота трябва да бъде споменато, че по време на тези събития, Обединените Велики ложи на Германия оттеглиха признанието си от “Велика ложа “Югославия””, поради сериозни нередности в нейното ръководство и през март 1993 г. прехвърлиха признанието си на новосформираната “Редовна Велика ложа “Югославия”” под ръководството на тогавашния Велик майстор, Високопочитаемият Бр. Драган Танасич, който сега се радва на широко международно признание.

Така наречената “Велика ложа на България” не постигна никакво значимо международно признание до днес, нещо повече, нередовната дейност на тази Велика ложа беше забелязана още в ранните етапи на нейното съществуване. Известно число членове на тази нередовна Велика ложа обаче, започнаха да забелязват, че принадлежат на нередовна и непризната масонска организация и поискаха да станат членове на редовното свободно масонство. В процеса на формиране на редовно работещи Ложи под ръководството на нашата съставна Велика ложа A.F.&A.M. на Германия, започнал през 1994 г., тези господа преустановиха членството си в нередовната “Велика ложа на България” и бяха въведени в надлежно формираните редовни частни Ложи след щателно проучване на тяхното лично, професионално и дотогавашно парамасонско минало на индивидуална основа..

Тези развития позволиха на нашата съставна Велика ложа A.F.&A.M. на Германия да формира и внесе Светлина в следните частни Ложи през 1994

:

Ложа “Зора” № 1001 в София/България

Ложа “Светлина” № 1002 в София/България

Ложа “Сердика” № 1003 в София/България

В тези Ложи беше внесена Светлина от Великия майстор на нашата съставна Велика ложа A.F.&A.M. на Германия в присъствието на Зам.-Великия майстор на Обединените Велики Ложи на Германия на 24 и 25 юни 1994 г. съответно. По случай на тяхното въвеждане, Ложите получиха своите харти от Обединените Велики ложи на Германия, които бяха връчени от нейния Велик майстор след щателно проучване.

Окуражаващият приток на кандидати позволи формирането и по-нататъшното въвеждане на частни Ложи, като например на 3 и 4 август 1996 г. съответно:

Ложа “Заря” №1012 в София/България

Ложа “Черноморски приятели” №1013 във Варна/България

След нашия неприятен опит в Югославия, Великият майстор и Сената на Обединените Велики ложи на Германия решиха първо да дадат възможност за сериозна масонска работа за достатъчен период от време в трите степени в рамките на сформираните частни Ложи. Въвеждането на Редовна Велика ложа беше обмисляно за този момент от време, когато достатъчен брой от зрели Братя бъдат формирани от членството в Ложите.

Радвам се да докладвам, че този момент сега вече е настъпил. Към юли 1997 г. общото членство на петте частни Ложи достигна 150 члена, като всяка една е с индивидуално членство от 21 до над 30 члена. Масонската работа в рамките на тези Ложи беше отблизо ръководена, наблюдавана и подпомагана от най-опитните членове на нашата съставна Велика ложа A.F.&A.M. на Германия. Количеството работа, време, средства и опит, които тези Братя инвестираха във възхода на редовното масонство в България, предизвиква моето дълбоко уважение и възхищение. С нарастващо доверие аз виждах, че след три години упорита и продуктивна масонска работа наближаваше денят, когато нашите български Братя заслужаваха да формират тяхна собствена и независима, редовна Велика ложа.

По-рано тази година аз получих официална петиция от определения Велик майстор, Бр. Иван Ставрев и неговите Братя, за официално въвеждане на тяхната Велика ложа А.Ф.&A.M. на България със седалище гр.София, България. Приложено към петицията, те ми изпратиха Конституцията на тяхната бъдеща Велика ложа, която впоследствие премина надлежна проверка и проучване. Тази Конституция е идентична по своето основно съдържание с Конституциите на всички редовни и признати Велики ложи на свободното масонство. Освен другите принципи, “Основните принципи за Признаване на Велика ложа”, формулирани и издадени от Обединената Велика ложа на Англия са неразделна част от Конституцията, която накрая получи моето одобрение. Базирайки се на петицията на нашите български Братя, и на моята лична препоръка, Сенатът на Обединените Велики ложи на Германия постигна съгласие, и на събранието си на 26.04.1997 г. реши, че Великата ложа на Старите Свободни и Признати на България трябва да бъде инсталирана в рамките на 1997 г.

Присъствието на голям брой европейски Велики ложи на внасянето на Светлината, ще бъде удоволствие за Обединените Велики ложи на Германия. Присъствие, което ще вдъхне кураж на нашите млади български Братя при встъпването им в глобалната система на редовното свободно масонство.

Юли, 23 1997 г

Подпис/

Райнер Шике

Велик майстор на Обединените Велики ложи на Германия “

23/24 август – Великият майстор на Германия, Бр. Райнер Шике посещава Ориент-България във връзка с подготовката за инсталиране на Великата ложа С.С.П.З. на България. (1)

20 септември 1997 г. – В новопостроения Храм на българските масони е инсталирана Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България (В.Л.С.С.П.З.Б.). Ритуалът се води от Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Райнер Шике и Великият майстор на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия, Бр. Клаус Хорнефер. За пръв Велик майстор на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България е въведен Бр. Иван Ставрев.

  Присъстват представителни делегации на Великите ложи на Германия; Австрия; Италия и Гърция.

  Петте български Ложи, работещи до този момент в състава на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия връщат патентите за членство в немското масонство и обединявайки се, учредяват независимата Велика ложа С.С.П.З. на България.

  /По-късно, с Решение на Софийски градски съд от 21 април 1998 г., съгласно законите на Република България, Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България е регистрирана в съдебните регистри под парт.№ 6778 т.2 рег. V стр.68, като законно функциониращо в страната сдружение с идеална цел.

Съдебни регистрации получават и всички Ложи-учредителки на Великата ложа на Старите Свободни и Признати зидари на България./

(1)  През периода на създаване на регулярната Велика ложа на Старите Свободни и Признати зидари на България, бившият Велик майстор Георги Крумов и неговият наследник Янко Бонев продължават своите нередовни контакти с Великата ложа “Югославия”. Неизвестно е, как при отсъствието на необходимият брой Майстори, те провеждат ритуална работа и скоростно, с цел натрупването на членска маса приемат голямо количество граждани. Много скоро обаче, повечето от тези нередовно посветени Братя, напускат парамасонската структурата на Крумов и Бонев и желаят да се присъединят към редовно работещите в страната Ложи от състава на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия.

Разбирайки за взетото решение от страна на Конвента на Обединените Велики ложи на Германия, за инсталирането на независима, регулярна Велика ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България, групата на Георги Крумов и Янко Бонев предприема редица безуспешни опити за осуетяване създаването на регулярна масонска структура в България. За голямо съжаление и в потвърждение на това, че те стоят твърде далеч от истинските масонски принципи и цели, се стига дори до там, че изпращат заплашително писмо до Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Райнер Шике. С него те заплашват немските Братя, че ако се пристъпи към инсталиране на независима Велика ложа на България, може да се стигне до нежелателни последици, подобни на събитията в Югославското Братство през 1993 г.

Ложи учредителки на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България (инсталирана на 20 септември 1997 г.)

1. Ложа “Зора”, пат.№ 001/20.09.1997 г. – Ориент/София

2. Ложа “Светлина”, пат.№ 002/20.09.1997 г. – Ориент/София

3. Ложа “Сердика”, пат.№ 003/20.09.1997 г. – Ориент/София

4. Ложа “Заря”, пат.№ 004/20.09.1997 г. – Ориент/София

5. Ложа “Черноморски приятели” пат.№ 005/20.09.1997 г. – Ориент/Варна

  /След започване на своята самостоятелна работа, за периода 1997-2001 г.

Великата ложа С.С.П.З. на България инсталира следните свои регулярни дъщерни Ложи в националния Ориент:/

6. Ложа “Мадара”, пат.№ 006/06.12.1997 г. – Ориент/Шумен

7. Ложа “Дунавска звезда”, пат.№ 007/06.06.1998 г. – Ориент/Русе

8. Ложа “Морска звезда”, пат. № 008/ 15.05.1999 г. – Ориент/Варна

9. Ложа “Звездата на София”, пат.№ 009/23.01.2000 г. – Ориент/София

10. Ложа “ТаНакРа”, пат.№ 010/30.09.2000 гл – Ориент/Добрич

11. Ложа “Проф. Асен Златаров”, пат.№ 011/04.11.2000г. – Ориент/София

12. Ложа “Мизия”, пат.№ 012/11.11.2000 г. – Ориент/Плевен

13. Ложа “Светлината на траките”, пат.№ 013/17.01.2001 г. – Ориент/София

14. Ложа “Понтика”, пат.№ 014/22.09.2001 г. – Ориент/Бургас

15. Ложа “Перлата на Сливен”, пат.№ 015/20.10.2001 г. – Ориент/Сливен

  Към настоящият момент към Великата ложа С.С.П.З. на България функционират масонски огнища и в градовете: Пловдив, Благоевград, Ямбол, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора и Смолян, които след покриването на необходимите изисквания, ще прераснат в регулярни дъщерни Ложи.

Според регистъра на Великата ложа С.С.П.З. на България в нейните регулярни Ложи членуват общо 350 (триста и петдесет) Братя, които са надлежно посветени и работят в трите символични степени на “синьото масонство”.

  През периода 1997 – 2001 г. Великата ложа С.С.П.З. на България установява официални контакти и получава признание от следните регулярни Велики ложи от Световния съюз на регулярното франкмасонство, за което Великата ложа разполага с надлежните оригинални патенти и документи:

1. United Grand Lodges of Germany

2. Grand Orient d”Italia

3. Grand Lodge East of the Netherlands

4. Grand Lodge of the Turkey F&A.M.

5. Grand Lodge of Russia

6. Grand Lodge of Greece

7. Legal Grand Lodge of Portugal

8. Grand Lodge of Czech Republic

9. Regular Grand Lodge of Yugoslavia

10. The National Grand Lodge of Romania

11. Grand Lodge of the State of New York – USA

12. Grand Lodge of Arizona – USA

13. Grand Lodge of California – USA

14. Grand Lodge of Colorado – USA

15. Grand Lodge of Illinois – USA

16. Grand Lodge of Massachusetts – USA

17. Grand Lodge of Wisconsin – USA

18. Grand Lodge of Iowa A.F.&A.M. – USA

19. Grand Lodge A.F.&A.M. District of Columbia

20. Grand Lodge A.F.&A.M. of Oklahoma

21. Grand Lodge of Kentucky

22. Grand Lodge of West Virginia

23. Grand Lodge of the State of Sao Paulo – Brazil

24. Grand Lodge of the State of Rio de Janeiro – Brazil

25. Grand Lodge of the State Mato Grosso – Brazil

26. Grand Lodge of the State Mato Gross del Sul – Brazil

27. Grand Lodge of the State Paraiba – Brazil

28. Grand Lodge of the State Acre – Brasil

29. Grand Lodge of the State Pernambuco – Brazil

30. Grant Lodge of Nova Scotia – Ganada

32. The United Grand Lodge of Queensland – Australia

33. Grand Lodge of Japan

34. Grand Lodge of Mexico

Официални делегации и представители на Великата ложа С.С.П.З. на България вземат участие в следните международни прояви на Световното братство:

1993 г. – участие на Бр. Иван Ставрев в ритуална работа във Великите ложи в Италия; Румъния и Югославия.

1997 г. – участие в годишната конференция на Великия Ориент на Италия

1997 г. (ноември) – участие в Световния симпозиум “Масонството за един мирен свят” в Рим, Италия.

1997 г. – участие в Конвента на Обединените Велики ложи на Германия / Берлин.

1998 г. – участие в годишната конференция на Великия Ориент на Италия.

1998 г. (май) – участие на Третата световна среща на Великите майстори в Ню Йорк, САЩ

1999 г. (март) – участие в годишната конференция на Великия Ориент на Италия.

1999 г. (февруари) – участие в срещата на Великите ложи от Централна и Източна Европа в Синая/ Румъния.

1999 г. (юни) – участие в юбилея по случай 50-годишнината от основаването на Великата ложа A.F.&A.M. на Германия проведен във Франкфурт.

1999 г. (ноември) – участие в траурен ритуал на Великата ложа на Чехия в Прага.

1999 г. – участие в ІV-тата Световна среща на Великите майстори в Сан Пауло/Бразилия.

2000 г. (март) – участие в конференция на Великия Ориент на Италия в Римини/Италия.

2000 г. (април) – участие в международна среща в Париж/Франция

2000 г. (април) – участие в конференция в Брюксел/Белгия

2000 г. (април) – визита на представител на В.Л.С.С.П.З. на България във Великата ложа на Япония.

2000 г. (май) – посещение в Холандия във връзка с издирване на архива на българското масонство от първата половина на ХХ в.

2000 г. (юни) – участие в годишната конференция на Великата ложа на Русия.

2000 г. (юни) – участие в тържествената церемония по случай 51-годишнината на Великата ложа А.F.&A.M. на Германия във Карлсруе/Германия.

2000 г. (септември) – участие в годишна конференция на Великия Ориент на Франция.

2000 г. (септември) – участие във ІІ-та среща на Великите ложи от Централна и Източна Европа в Браила/Румъния.

2000 г. (октомври) – участие в Конвента на Обединените Велики ложи на Германия в Берлин.

2000 г. – участие в регионалната конференция в Мюнхен/Германия

2000 г. – участие в регионалната конференция във Флоренция/Италия

2001 г. (юни) – участие в юбилейни тържества в Рим/Италия

2001 г. (юни) – участие в изборната конференция на Великата ложа ACM на Германия в Бад Кисинген.

  През периода, Ложи-членки на Великата ложа С.С.П.З. на България се побратимиха с Братски Ложи от други национални Ориенти, както следва:

Ложа “Светлина” Пат.№002 с Ложа “Pikanze di Ponza Hot” в Ориент-Рим/Италия

Ложа “Сердика” Пат. №004 с Ложа “Lessing zum flammenden Stern” в Ориент-Мюнхен/Германия

  Ложа “Зора” Пат.№001 с Ложа “Zur Kette” в Ориент-Мюнхен/Германия

  Ложа “Заря” Пат. №004 с Ложа “А.С.Пушкин” от Ориент-Русия

От началото 2000 г. Великият майстор, Бр. Иван Ставрев, след съгласуване със Съвета на Великите сановници, предприема действия за доизграждане на съвършената пирамидата на българското масонство чрез въвеждането на регулярната високостепенна система на Стария и Приет Шотландски ритуал на база синята Велика ложа С.С.П.З. на България. Действията в тази посока протичат в следния хронологичен ред:

07 януари 2000 г. – Великата ложа С.С.П.З. на България взема решени и дава мандат на Великия Майстор, Бр. Иван Ставрев за регулярното въвеждане на Стария и Приет Шотландски ритуал в Ориент-България.

Януари-март 2000 г. – Великият майстор, Бр. Иван Ставрев провежда разговори с Великите майстори на Германия, Италия и с ръководителя на структурите на Скотиш Райт в Ориент-НАТО.

Март 2000 г. – Великият на Великата ложа С.С.П.З. на България, Бр. Иван Ставрев изпраща писмо до Суверенния Върховен командир на Върховния съвет на Южната Юрисдикция на Скотиш Райт, Южна Каролина, САЩ, Бр. Фред Клайнкнехт с което го уведомява за желанието на регулярното българско масонство да се въведе в Ориент-България Стария и Приет Шотландски ритуал.

Април 2000 г. – Суверенният Върховен Командир, Бр. Фред Клайнкнехт отговаря с писмо положително на желанието българските Братя за въвеждането на Стария и Приет Шотландски ритуал и препоръчва за тази цел те да се обърнат към Заместника на Върховния съвет във Ориент-НАТО, Бр. Робърт Удууърд. Великата ложа С.С.П.З. на България изпраща официално писмо до Бр. Робърт Удуърд.

Май-юни 2000 г. – Великият майстор Бр. Иван Ставрев провежда срещи в Брюксел с ръководителя на Скотиш Райт в Ориент-НАТО, Бр. Р. Удуърд на които се уточняват процедурите по въвеждането на Стария и Приет Шотландски ритуал в България.

01 юли 2000 г. – В Ориент-България пристига делегация на Скотиш Райт в Ориент-НАТО, която извършва ритуал по посвещаването в ритуала на първата група регулярни български масони, членове на Великата ложа С.С.П.З. на България.

Юли-септември 2000 г. – в Ориент-България се извършва градежна работа (цикъл от лекции на Братя от Ориент-НАТО, по усвояването на Стария и Приет Шотландски ритуал от българските Братя.

5/6 октомври 2000 г. – група български масони са посветени в Стария и Приет Шотландски ритуал във Виченца /Италия. Там се взима решение за инсталиране на Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал. За Суверенен Върховен Командир е избран Бр. Петър Калпакчиев, 33°. Избран е 8 членен състав на Върховния съвет, 33°на България.Насрочва се дата за инсталирането на Върховния съвет, 33° на България.

07 януари 2001 г. – Инсталиране на Върховния съвет, 33°на България от Върховния съвет, 33°(Върховния майчин съвет) на Южната юрисдикция на САЩ. Присъстват делегации на Върховните съвети, 33°на Гърция, Турция, Унгария и Португалия. Получено е поздравително писмо от Върховния съвет, 33°на Германия.

  На церемонията по инсталиране на Върховния съвет, 33 °  на България се подписва договор за взаимоотношенията и запазването независимостта и суверенитета между Върховния съвет и Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България.

03 март 2001 г. – на своята Първа редовна сесия, Върховния съвет, 33°на България приема Конституцията на Стария и Приет Шотландски ритуал в България.

Май 2001 г. – Върховния съвет, 33°на България взима участие в регулярната Европейска конференция на Суверените Върховни Командири на Стария и Приет шотландски ритуал, проведена в Истамбул/Турция. На тази конференция Върховният съвет, 33°на България е признат за редовно основан и приет с пълно единодушие за редовен член на Европейската конференция.

Октомври 2001 г. – делегация на Върховния съвет, 33°на България взема участие в празненствата по случай 200-годишнината от основаването на Стария и Приет Шотландски ритуал, в гр.Чарлстън, Южна Каролина – САЩ.