(20091016-17) ІV Международна научна конференция “Човеколюбие и напредък”

Новина 931 от 1155
(20091016-17) ІV Международна научна конференция “Човеколюбие и напредък”

На 16 и 17 октомври 2009 г. в о. Варна се състоя ІV Международна научна конференция “Човеколюбие и напредък”.