(20101018) МАСОНСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТА

Новина 886 от 1155
(20101018) МАСОНСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТА

116 A\ L\ 6011 (18.10.2010 C.E.) O\ София
Уважаеми Братя Майстори, Калфи и Чираци:
От 158 – 170 A\L\ 6009 [29 ноември до 11 декември 2008 н.е.] и от 150 – 162 A\L\ 6010
[21 ноември до 3 декември 2009 н.е.] се проведоха две пътешествия на Братя в САЩ.
Братята посетиха култови Масонски Работилници като Храма на Федералната Ложа във
Вашингтон и Храма на Южната Юрисдикция.
Братята бяха информирани от М\В\У\ Бр\ Дж. Кенет Гибала, по онова време Велик
Хералд (Grand Pursuivant) на Великата Ложа С\С\П\З\ в Окръг Колумбия за Работата на
Братството във Федералния окръг и столицата на САЩ. При това пътешествие за голяма
наша радост бе организирана и проведена среща с Н\В\У\ Бр\ Дъглас Е. Тъкър, Велик
Майстор на Великата Ложа С\С\П\З\ в Щата Вашингтон, на която от наша страна
присъства и бъдещия Велик Майстор на В\Л\С\С\П\З\Б\, Н\В\У\ Бр\ Володя
Лозанов, тогава Майстор на стола на Л\ Зора П\ 001, О\ София. Групата пътешестващи
Братя имаха срещи с редица авторитетни Братя Масони.
Поради големия интерес към предишните две Масонски обиколки на САЩ, и тази година
ще бъде организирано пътешествие, напътствано от Великата Ложа, което ще се проведе от
155 до 165 A\L\ 6011 [от 26 ноември до 06 декември 2010 н.е.].
При подготовката на пътешествието организаторите са се съобразили с препоръките и
предложенията на участниците в предишните Масонски обиколки на САЩ и са постигнали
значително оптимизиране на цената, без да страда качеството на услугата.
С тази покана информираме Братята за графика на пътешествието, Работната програма на
третата Масонска обиколка на САЩ. В нея ще намерите и информация за начина и сро-
ковете за записване.
Канцелария на Великия Секретар