(20161019) 9 години с.л. Ехнатон

Новина 745 от 1272
(20161019) 9 години с.л. Ехнатон

Днес братята работещи в с.л. Ехнатон в състава на ВЛССПЗвБ проведоха бяла среща с братя, които вече работят в други ложи, но са започнали своя масонски път или са били в някакъв момент част от нея. На бялата среща се събраха около 30 братя от над 100те, които по списъчен състав са били част или все още са част от една от най-езотеричните ложи в ориент България. ВУ МС Бр. А.Т. и ВУ СМС Бр. Б.М., както и първомайстора ВУ СМС Бр. П.Л. водиха дискусиите и припомниха важните моменти за тези 9 години. Към момента над 100 братя работят в с.л. Ехнатон или в други с.л. част от ВЛССПЗвБ или други Велики ложи.