(20200107) 19 години Върховен съвет, 33° на СПШР в България

Новина 475 от 1163
(20200107) 19 години Върховен съвет, 33° на СПШР в България

Братя,
На 07 януари 2001 година е учреден Върховният съвет, 33° на СПШР в България.
Честитa 19-та годишнина на всички членове на Стария и Приет Шотландски ритуал!
Ще Ви очакваме на 24-25 януари 2020 г. на XIX Национална конференция на Върховния съвет на България в Националния храм на СПШР в Долината на Пловдив.
В прослава на Великия Архитект на Вселената.
Брат Румен Найденов, 33° Суверенен Върховен Командир