Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е първия и автентичен Велик свободно зидарски субект в България след падането на комунизма през 1989 г. ВЛ ССиПЗ в България е основана през 1992 г. под името Велика ложа на България и през 1996 г. взима решение да се преименува на ВЛ ССиПЗ в България, за да може през септември 1997 г. да бъде внесена Светлината в нея. ВЛ ССиПЗ в България е МАЙКА на 3 Велики ложи в юрисдикцията на България, които са основани по-късно през годините: 2004 г. – Обединена велика ложа на България; 2010 – Велика ложа на България; 2013 – Велика ложа на стария и приет шотландски ритуал.

Отговаря ли Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България на Стандартите за Признание?

1. Трябва да е законно създадена от регулярна Велика ложа или от 3 или повече съюзни ложи, всяка част от дадена Велика ложа.
Отговор: ВЛССПЗвБ е създадена с внесена светлина от Великата ложа на старите свободни и приети зидари на Германия и съдействието на Американо-Канадската Велика Ложа на Германия и официално и de jure от Обединените Велики Ложи на Германия през 1997 г.

2. Тя трябва да бъде наистина независима и самоуправляваща се, с неоспорим авторитет над занаята или символичното масонство (т.е. символичните степени или вписаните чираци, колегите и майсторите) в рамките на нейната юрисдикция и не подлежат на друг начин или споделяне на власт с друго тяло.
Отговор: ВЛССПЗвБ практикува регулярно масонство и това е видно в информация на КИП в Годишния Доклад от 2011 г. в частта за България

3. Масоните в нейната юрисдикция трябва да бъдат мъже и ложите й не трябва да има масонски контакт с ложи, които допускат жени за членове.
Отговор: Това е така и ВЛССПЗвБ неподдържа контакт с ложи, приемащи жени.

4. Масоните в нейната юрисдикция трябва да вярват във висше същество.
Отговор: Братята вярват във Великия Архитект на Вселената

5. Всички масони под нейната юрисдикция трябва да поемат задълженията си върху или в пълно разбиране на томът на Свещения закон (т.е. Библията) или книгата, която е свещена за съответния човек.
Отговор: ВЛССПЗвБ приема братя от 3те основни вероизповедания в ориент България – християнство, ислям, юдаизъм

6. Трите големи светлини на масонството (т.е. Книгата на свещения закон, правият ъгъл и пергелът) трябва да бъдат изложени, когато Великата ложа или съюзните й ложи са в отворен ритуал.
Отговор: Това е така по време на ритуал на всяка степен

7. Обсъждането на религията и политиката в ложата трябва да бъде забранено.
Отговор: Във ВЛССПЗвБ не се обсъжда политика и религия

8. Великата ложа трябва да се придържа към установените принципи и команди (“древните ландмарки”) и обичаите на занаятите и да настоява да бъдат съблюдавани тези правила в съюзните ложи.
Отговор: Основният Закон на ВЛССПЗвБ е в съотвествие и признава за по-висш нормативен акт Древните Ландмарки.