(20190330) Новини от Велико Общо Събрание (+ГАЛ)

Новина 576 от 1280
(20190330) Новини от Велико Общо Събрание (+ГАЛ)

НВУ Братя Стари Велики Майстори на ВЛССПЗБ.

МВУ братя Велики Сановници и Стари Велики Сановници ,

Високо Уважаеми братя Майстори на столове и Стари Майстори на столове,

До Всички Уважаеми и Обични братя,

Както знаете на 30.03.2019 г. в Ориент Пловдив се проведе Велико Отчетно Изборно Събрание за Велик Майстор и Велики Сановници на ВЛССПЗБ.

То премина в дух на оживена дискусия и размяна на мнения и предложения между ВУ МС на СЛ или техни представители и НВУ ВМ на ВЛССПЗБ.

По предложение на МВУ СВМЦ на ВЛССПЗБ Бр. С.К. представляващ МС на СЛ Ехнатон бе отхвърлена първа точка от обявения дневен ред Отчет за направеното през изминалия двугодишен мандат с мнозинство от 40 към 30 гласували депутати за отпадане на първа точка от дневния ред. Мотивите бяха, че този отчет е бил разглеждан и е публикуван. Възражението на НВУ ВМ ВЛССПЗБ за несъществуването на такъв отчет още повече публикация, не бе прието и се премина към втора точка избор.

След проведения избор за Велик Майстор за мандат 2019 – 2021 (А.:L.;6020-6021) беше избран досегашния МВУ Заместник Велик Майстор на ВЛССПЗБ, Брат Красимир Мартинов с резултат 50 към 21 в негова полза.

Изказалите се поздравиха Брат Красимир Мартинов за избирането му.

МВУ ВМ ВЛССПЗБ Бр. Пламен Матеев се извини на всички присъстващи Братя за това, че не е успял да представи мандатна плоча, която да съответства на тяхното виждане за бъдещото развитие и ги призова да се обединят и консолидират за изпълнението на изброеното да се върши през годините на идващия мандат, в Мандатната плоча на МВУ ЗВМ Бр. Краси писана с чувството на максимална отговорност. НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев поздрави МВУ ЗВМ Бр. Краси Мартинов за това че е написал мандатна плоча, приета от братята с необходимото квалифицирано (2/3) мнозинство за всяко решение на ВОС според ОЗ и му пожела успех при реализирането и.

МВУ СВС СВК на ВЛССПЗБ и ВУ МС на Ложа Заря Брат Емил Хърсев в точка Разни уточни, че Всички Братя признават направеното от НВУ ВМ на ВЛССПЗБ Бр. Пламен Матеев, но са гласували против потвърдената от мандатната комисия негова номинация защото са преценили, че това ще бъде допълнителен мандат в разрез с определените от ОЗ брой мандати.

В същата точка той предложи да се прочете и отхвърленият отчет на НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев от ВОС. НВУ ВМ ВЛССПЗБ Бр. Пламен Матеев отказа да наруши гласувано решение на ВОС и помоли да се изпълни само процедурата от отчета за споменаване на Братята, преминали на работа при Великия Архитект.

НВУ брат Пламен и новоизбрания Велик Майстор брат Красимир, в духа на мир и любов, си размениха братски поздрави.

Избраните братя за останалите позиции ще бъдат публикувани на портала.

Великото общо събрание приключи около 18ч.

ВПВАВСВС

брат Ники -ВС