(20051010) Доклад за посещение УБ Джак Бол ПМ, 33°

Новина 778 от 908
(20051010) Доклад за посещение УБ Джак Бол ПМ, 33°

Доклад за посещение във Върховния Съвет на България –

21 до 25 август 2005 г.

от уважаемия Джак Бол ПМ, 33°

Върховен Суверенен Командир

Върховен Съвет на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Австралия

10 октомври 2005 г.

Въведение

Н∴М∴ Бр. Петър Калпакчиев, 33°, Суверенен Върховен Комнадир на Върховния Съвет на България, придружаван от М∴П∴ Бр. Петър Христов, 33, Върховен Държавен Министър и М∴П∴ Бр. Младен Мутафчийски, 33°, бяха част от XVII Световен Конференция на Суверенните Върховни Командири в Сидни в периода 22-27 май 2005 г.

Скоро след това, бе получена кореспонденция от Суверения Върховен Командир Калпакчиев с искане Върховния Съвет на Австралия да признае Върховния Съвет на България. Беше получена кореспонденция също с покана към мен и М∴У∴ Бр. Боб Лайънс, 33, Върховен Генерален Секретар да посетим България.

С оглед на искането за признание и факта, че ние бяхме на посещение в Германия по случай 75тата годишнина на тяхната Фондация, аз се съгласих да направим това посещение след това в Берлин. За съжаление, моят Велик Генерален Секретар нямаше възможност да ме придружи.

Преди моето потегляне от Австралия на 27 август 2005 г. бях осведомен за редица решения с последици от тях като, поставящи под въпрос регулярността на Великата Ложа на ССиПЗ на (в) България и оттам на Върховния Съвет 33° на СПШР за (на) България.

Както е редно, свързах се с Великия Майстор на Обединената Велика Ложа на Нов Южен Уелс и Австралийската столична територия, НВУ Бр. Рей Брук и му споделих моето предложение за посещение и съответната причина. Нямаше възражение и Великият Майстор поиска копие на докладът ми след посещението.

На 15 август аз потвърдих моето посещение във Върховния Съвет на България на неговия Суверенен Върховен Командир. Посъветвах го, че с оглед на ситуацията, поставящи под въпрос регулярността на Великата Ложа и на Върховния Съвет, че е необходимо да се насрочи среща между Великите Майстори на Великата Ложа на ССиПЗ на (в) България и Обединената Велика Ложа на България. Това беше прието.

Накрая, беше получен е-мейл на 28 юли, с поседващи мейли, прикачена кореспонденция, датираща от 13 май 2005 г. от Бр. Петър Д Уолтърс, член на Обединената Велика Ложа на Англия (не е член на Стария и Приеш Шотландски Ритуал), обширно докладващи по отношение на неговото разбиране за Масонските въпроси между двете Велики Ложи и Върховния Съвет на България. Той също така беше приложил откъси от писмо на НВУ Бр. Къртис Н. Ланкастър, СВМ, Секретар-ковчежник на Комисията по информация за Признание, Конференция на Великите Майстор на Масоните на Северна Америка с дата 25 септември 2001 г. В своето писмо той е цитирал различни позиции на Северноамериканската Комисия за Признание.

Отчет/Доклад за посещение в България – 21-25 август 2005 г.

Н∴М∴ Бр. Петър Калпакчиев, 33°, ме посрещна на летището в гр. София, заедно с няколко братя, включително млад мъж, който наскоро е бил назначен за офис мениджър, който беше в качеството на преводач по време на цялото ми посещение. Той е университетски възпитаник, който има преводачески опит. Владее английски език.

Детайли за места, срещи с хора и събития, на които съм присъствал са приложени в Приложения А и Б. Може да се види, че имах възможността да се срещна и да говоря с братя от

а.         10 ориента, Шотландски ритуал

б.         7 сини ложи

в.         8 ложи на Съвършенството, 14°

г.         2 Събрания на Розенкройцерите, 18°

д.         1 Съвет на Кадош, 30°

е.         1 Консистория, 32°

общо с над 100 братя

Допълнително, аз се срещнах със следните Велики Сановници, Велика Ложа на България на ССиПЗ

а.         Велик Майстор,                                проф. д-р Никола Александров, 32°

б.         Заместник-Велики Майстори         ВС, 33°

                                                                            СЩ, 32°

в.         Втори Велик Надзирател                ВК, 32°

г.         Стар Велик Секретар                       СП, 32°

заедно със следните граждански лица

3 Члена на Народното събрание

1 Областен Управител

2 Кмета

1 Заместник-Кмет

всички те са членове на Занаята и всички с изключение на 1 са членове на Шотландския Ритуал.

По време на посещението бях информиран, че среща с Великия Майстор на Обединената Велика Ложа на България, НУ Бр. Пенков ще се състои на обяд в събота, 24 септември 2005 г.

По време на обеда, бях информиран, че на НУ Бр. Пенков са му били предложени часове за среща за всеки един от дните на моето посещение и той е избрал съботата, 24ти. За съжаление, НУ Бр. Пенков предаде своите извинения точно преди обеда и информира, че не му е възможна среща по което и да е друго време на този ден. Ранно заминаване по въздух на следващия ден превентира всяка друга възможност.

Важни дати по отношение на Българското Масонство. (Виж Приложение В – бел. прев. – английско С)

През 1992 г. се появяват 6 сини ложи, включително 3те основани от Великата Ложа на Германия.

През 1996 г. разговорите резултират в обединението на 6 Ложи като през 1997 последва ВНАСЯНЕ НА СВЕТЛИНА (бел. прев. – ОСВЕЩАВАНЕ) във Велика Ложа на ССиПЗ на (в) България. Ще реферирам тази Велика Ложа като „Оригиналната Велика Ложа”.

През 2001 г., Върховния Съвет 33° на Стария и Приет Шотландски Ритуал на (в) България му беше внесена светлина (бел. прев – авторът казва ОСВЕТЕН) с Харта издадена от Южната Юрисдикция на Стария и Приет Шотландски Ритуал, САЩ.

Това изглежда е провокирало незабавна и сурова реакция сред число от Сините Масони в България, което довежда до това, едни 3 месеца по-късно през април 2001 г., по време на освещаването от тогавашния Велик Майстор на Обединената Велика Ложа на Германия, НВУ Бр. Алфред Костка, на 2ра Велика Ложа с точно същото име като оригиналната такава. Неминуемо, от тогава насам изглежда има сериозно объркване затова кой кой е. Ще реферирам към втората Велика Ложа като „Тялото от 2001 г.”.

През февруари 2004, Северноамериканската Комисия за Признание заключава: „Все още съществува някакво объркване във Великата Ложа на ССиПЗ на (в) България. Великата Ложа практикува Регулярно Масонство и отговаря на стандартите за признание; въпреки това, 2 групи Братя твърдят, че са легитимните сановници на тази Велика Ложа. Последната информация е това, че голямо мнозинство от членовете са се съгласили да се съберат и да признаят Бр. Борис (бел.прев. – сигурно е техн. грешка – Борислав) Сарандев за Велик Майстор; към момента другият Велик Майстор, Бр. Румен Ралчев не е приел това.”.

Би трябвало да вметна, че Бр. Сарандев беше Велик Майстор на Тялото от 2001 г., а Бр. Ралчев – Велик Майстор на Оригиналната Велика Ложа.

Това заключение доведе до това Тялото от 2001 г. да промени името си на „Обединена Велика Ложа на България” на 26 ноември 2004 г.

През февруари 2005 г. на свое събрание в Калгари, Канада, Северноамериканската Комисия за Признание публикува на сайта си следното:

„България 2005 г.

Свободното зидарство в България е все още разделено на 2 главни Велики Ложи, въпреки това има прогрес в процеса на регуляризация на редица Масони, които са напуснали оригиналната Велика Ложа. Регулярната Велика Ложа сега е известна като Обединена Велика Ложа на България и е единствената Велика Ложа в България, която е смятана, че отговаря на стандартите за признание. На 27 ноември 2004 г. Бр. Петьо Пенков беше избран и инсталиран за Велик Майстор на Обединената Велика Ложа на България.”

Това съобщение е значително различно от това заключението от 2004 г., което признава сега за наличието на две Велики Ложи, а не една Велика Ложа с 2 групи братя, твърдящи, че са легитимните сановници.

На събрание на 22 септември с Великия Майстор, Бр. Александров и Стария Велик Секретар, Бр. Спас Панчев, бях информиран, че позицията на Оригиналната Велика Ложа е, че те са отдадени да разрешат тази неуместна ситуация. Великият Майстор заяви, че те са предложи да се създаде комисия, която да придвижи въпроса по начин, който да зачете интересите на членовете на двете Велики Ложи. Той ми сподели, че неговата Велика Ложа ще окаже пълно съдействие и ако комисията намери за добре, то той би освобил позицията на Велик Майстор.

Информацията, която ми беше предоставена, твърдеше, че Оригиналната Велика Ложа е все още по-голямата от двете Велики Ложи, състояща се от 24 съюзни ложи и повече от 1100 членове в сравнение с Тялото от 2001 г., която е съставена от 14 ложи и 800 члена.

Беше също изразено, че двете Велики Ложи работят по почти идентични ритуали и процедурите са всъщност еднакви.

Беше изразено виждането, че ако бъде създадена Комисията с пълното съдействие на двете Велики Ложи, основният проблем би бил около персоните и тяхното отношение спрямо Старият и Приет Шотландски Ритуал на Масонството в България.

Приложил съм към този доклад/отчет, настоящ списък с офицерите на Оригиналната Велика Ложа заедно с детайли за 24те съюзни ложи под тяхното знаме. Също така са включени телефони номера и е-мейл адреси на всеки сановник. Списъкът с ложите пояснява имената на ложите, тяхните ориенти (дистрикти), имената на МС и Секретарите, телеbонните номера и е-мейл адресите. (Виж Приложения Г и Д – бел. прев. – на английски са D и E)

В заключение, приложил съм Приложения Е, Ж и З (бел.прев. – на английски са F,G и H), които са карти на България и показват:

Е          Ложи в съюз с оригиналната Велика Ложа

Ж   Тела на Шотландския Ритуал съставляващи Ложи на Съвършенството 14, Събрание на Розенкройцерите, Събрания на Кадош 30 и Консисториите 32.

З          Връзки между Шотландския Ритуал и оригиналната Велика Ложа.

Заключение

Първо трябва да се каже, че аз прекарах само 5 дни в България, едва ли достатъчни, за да може напълно да разбера или потвърдя фактите и ситуацията в страната.

Въпреки това, аз пътувах доста от почти южната граница до източното крайбрежие, прекарвайки повече време във втория по големина град на България, Варна, на Черно море. По пътя аз също посетих Велико Търново, древна столица, където останах една нощ.

Следователно, изглежда ми възможно, че цялата тази борба е между онези членове на Занаята в България, които са се били посветили, след период от 3 години след основаването на оригиналната Велика Ложа, да създадат Масонство на Шотландския Ритуал в тяхната страна, противостоящи им от другата страна онези, които вярват, че България не е била готова за Масонството на Шотландския Ритуал. Те са вярвали, че Синьото Масонство не трябва да има конкуренция от страна на Шотландския Ритуал и когато това станало, на 7 януари 2001 г., то те започнали да влагат усилия да възпрепятстват и ако е възможно да обърнат процеса по основаването.

Три месеца по-късно, с интервенцията на Обединената Велика Ложа на Германия, която им е дала хартата, се ражда Тялото от 2001 г. с точно същото име, за да може да предизвика объркване в Масонския Свят, към който принадлежи към онзи момент оригиналната регулярна Велика Ложа.

Много доказателства има, че този план е сработил добре и по-конкретно аз цитирам решения на Северноамериканската Комисия за Признание и обширните писма и мнения от Питър Д Уотрс, който е контактувал със Секретаря на Комисията, за да индуцира по-благоприятно решение за Тялото от 2001 г.

Тялото от 2001 г., чрез действието си през ноември миналата година, с промяната на името си на „Обединена Велика Ложа на България” допълнително наклони везните.

Вярвам, че има достатъчно доказателства да индикират, че Световното Масонство трябва да сложи спирачки на всякакви решения, които са вече взети, да спре и да проучи позицията на Масонството в България много по-обширно. В частност, всяко решение да се оттегли регулярността от Оригиналната Велика Ложа и съответно да бъде обявен Върховния Съвет за (в) България за нерегулярен и всичките му членове да бъдат изключени от Занаята би ефективно разрушило Върховния Съвет на България и Масонството на Шотландския Ритуал в тази страна.

Ако това се случи, аз вярвам, че това ще бъде трагедия за Масонството по целия свят. Това би дало допълнителни амуниции на онези, които биха направили всички приложими тела да бъдат зависими от синьото масонство. Освен всичко гореизложено, аз вярвам, че това би причинило сериозен ущърб на много хармоничните взаимоотношения, които са развити през годините между Синьото Масонство и Стария и Приет Шотландски Ритуал.

С радост ще развия допълнително всеки от засегнатите въпроси в този доклад/отчет или изводите, които съм направил.

Н∴М∴ Бр. Джак Бол, ПМ,

33° Суверенен Върховен Командир

Върховен Съвет на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Австралия