(20230703) Решение на Столичния общински съвет за преименуване на улица „698“ в София с ново име „Иван Ведър“

Новина 25 от 1272
(20230703) Решение на Столичния общински съвет за преименуване на улица „698“ в София с ново име „Иван Ведър“

Почитаеми Братя,

 
Приложено ви изпращам съобщение за решение № 509 от 15.06.2023 г. Столичен общински съвет относно заявление от 05.01.2023 г. на сдружение “Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на стария и приет шотландски ритуал на България – 2001 година” за преименуване на улицата, на която се намира храма на Върховния съвет в Долината на София.
 
Приложени към настоящото съобщение са решение № 509 на Столичния общински съвет и свързаните с него доклад и становище.
 
Братски поздрави,
Илия Коев, 33°
Върховен Генерален Секретар
 
Съобщение № 517 – решение № 509 на Столичен общински съвет
Доклад и становище.
Решение № 509 на Столичния общински съвет