(20100322) ПОКАНА: РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 24 април 2010 г.

Новина 1027 от 1271
(20100322) ПОКАНА: РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 24 април 2010 г.

271 A\ L\ 6010 (22.03.2010 C.E.) O\ София
Изх. № DOM 0287/22.03.2010 г.
До: В\У\ Братя Майстори на стол
на Съюзните Ложи
Копие до: М\В\У\ Братя Велики Сановници
М\В\У\ Брат Председател на Великия Братски съд
М\В\У\ Братя Председатели на Комисии
Н\В\У\ Бр\ Стари Велики Майстори
на В\Л\С\С\П\З\Б\
РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В\Л\С\С\П\З\Б\
10271
На основание чл. 12, ал. 1 от Основния Закон на Движението на С\ С\ П\ З\в
България (О\ З\)
СВИКВАМ
РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И
ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ
което ще се проведе на 304 A\ L\ 6010 [24.04.2010 C.E.] от 9:30 часа в Храма в комплекс
„Димят”, О\ Варна при следния
Проект за дневен ред:
1. Информация относно проекта «Дом Яворов»
Докладва: Великият Майстор
2. Обсъждане на Работата по изпълнение на чл. 99, ал. 2 О\З\ и определяне на срок за
свикване на общо събрание за промени в устава и членския състав на Сдружението
«В\Л\С\С\П\З\Б\»
Докладва: Великият Секретар
3. Обсъждане на Работата по издаването на Масонски паспорти
Докладва: Великият Секретар
4. Разни.
На основание чл. 13, ал. 1 O\З\, най-учтиво каня Високоуважаемите Братя
Майстори на стол и Стари Майстори на стол на Съюзните Ложи, Много Високоуважаемите
Братя Велики Сановници, Много Високоуважаемия Брат Председател на Великия Братски
съд, Много Високоуважаемите Братя Председатели на комисии на В\Л\С\С\П\З\Б\,

и Най-високо уважаемите Братя Стари Велики Майстори – Н\ В\У\ Бр\ Иван Ставрев,
Н\В\У\ Бр\ Румен Ралчев и Н\В\У\ Бр\ Никола Александров, да почетат с участието
си Работата на Редовното Обикновено Общо Събрание.
За Работата на Градежа, в съответствие с Глава ІХ от O\ З\, определям Работното
облекло да бъде в съответствие с Раздел ІІ, чл. 160, ал. 1, т. „а” О\ З\ – черен костюм с
бяла риза и черна вратовръзка или папионка, черни чорапи и черни обувки (без Регалии).
В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!
Володя Лозанов
Велик Майстор