(20200409) Комуникация от ВЛ на Минесота

Новина 516 от 1271
(20200409) Комуникация от ВЛ на Минесота

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България, чрез Комисията си по международна дейност, получи официално по електронната поща информация-резюме за 167то ежегодно Общо Събрание на ВЛ на Монтана, ССиПЗ, САЩ. Избраният Велик Майстор, Велики Сановници и назначените Сановници са нагледно приложени в документа. Отделно от това ВЛ на Минесота, ССиПЗ е признала множество Велики Ориенти, с които ВЛССПЗБ има вече разменени признания. Има и Велики Ложи, които не са признати за момента, което също е видно от материала приложен в тази информация.