(20100305) МАСОНСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТА

Новина 1028 от 1270
(20100305) МАСОНСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТА

Обични Братя:
От 158 – 170 A∴L∴ 6009 [29 ноември до 11 декември 2008 н.е.] и от 150 – 162 A∴L∴ 6010 [21 ноември до 3 декември 2009 н.е.] се проведоха две пътешествия на Братя в САЩ. Братята посетиха култови Масонски Работилници като Храма на Федералната Ложа във Вашингтон и Храма на Южната Юрисдикция.

Братята бяха информирани от М∴В∴У∴ Бр∴ Дж. Кенет Гибала, по онова време Велик Хералд (Grand Pursuivant) на Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в Окръг Колумбия за Работата на Братството във Федералния окръг и столицата на САЩ. При това пътешествие за голяма наша радост бе организирана и проведена среща с Н∴В∴У∴ Бр∴ Дъглас Е. Тъкър, Велик Майстор на Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в Щата Вашингтон, на която от наша страна присъства и бъдещия Велик Майстор на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, Н∴В∴У∴ Бр∴ Володя Лозанов, тогава Майстор на стола на Л∴ Зора П∴ 001, О∴ София. Групата пътешестващи Братя имаха срещи с редица авторитетни Братя Масони.

Поради големия интерес към предишните две Масонски обиколки на САЩ, в редовното си заседание, проведено на 227 A∴L∴ 6010 [06.02.2010 н.е.] в O∴ Разград, Съветът на Великите Сановници реши да възложи на организаторите на тези пътешествия да организират тази година отново Масонска обиколка на САЩ. Това пътешествие, напътствано от Великата Ложа ще се проведе от 304 до 316 A∴L∴ 6010 [от 24.04 до 06.05.2010 н.е.].

При подготовката на пътешествието организаторите са се съобразили с препоръките и предложенията на участниците в предишните Масонски обиколки на САЩ и са постигнали значително оптимизиране на цената, без да страда качеството на услугата.

С тази покана информираме Братята за графика на пътешествието, Работната програма на третата Масонска обиколка на САЩ. В нея ще намерите и информация за начина и сроковете за записване.

Канцелария на Великия Секретар