(20150512) Покана за ИВОС на 30 май 2015 г.

Новина 781 от 1161
(20150512) Покана за ИВОС на 30 май 2015 г.

ПОКАНА – 323 AL 6015 [12.05.2015 СЕ] О София

за Извънредно Велико Общо Събрание (степен Майстор)

30 май 2015 г. (събота) – 11:00 ч. – ориент Пловдив, Рота Център, етаж 5

на основание чл. 40, ал.1, предл.4, във връзка с чл. 23, ал. 4 от О∴З∴

свикваме Извънредно Велико Общо Събрание, като със същото Решение и на основание чл.23, ал.4, предл.2, временно отстраняваме Великия Майстор от длъжност до провеждането на Събранието на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴. Свиканото по надлежния ред Извънредно Велико Общо Събрание ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предложения и обявяване на номинации за Велик Майстор на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
 2. Избор на Велик Майстор на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴.
 3. Предложения и обявяване на номинации за Велики Сановници, Председатели, Заместник-Председатели и членове на Великия Братски Съд и Комисии на Великата Ложа.
 4. Избор на Велики Сановници, Председатели, Заместник-Председатели и членове на Великия Братски Съд и Комисии на Великата Ложа.
 5. Разни
 6. Доклад на Председателя на Работната група за прием на финансите и имуществото на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴.
 7. Доклад на Председателя на Работната група за установяване на случващото се с даренията за проекта „Дом Яворов”.
 8. Доклад за извънредно Общо Събрание на юридичексото лице ВЛССПЗБ – докладва Бр∴ Данчо Джиков

 

В изпълнение на чл.18, ал.1 от О∴З∴, най-учтиво каня Високоуважаемите Братя Майстори на стол, другите Уважаеми Братя делегати и Стари Майстори на стол на Съюзните Ложи, Много Високоуважаемите Братя Велики Сановници, Много Високоуважаемите Братя Председатели на комисии на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, и Най-Високоуважаемите Братя Стари Велики Майстори – Н∴В∴У∴ Бр∴ Румен Ралчев, Н∴В∴У∴ Бр∴ Никола Александров, Н∴В∴У∴ Бр∴ Володя Лозанов, Н∴В∴У∴ Бр∴ Венелин Жечев, да почетат с участието си Работата на Извънредното Велико Общо Събрание.

ПРОГРАМА

 1. 10:00 ч. – 11:00 ч. – регистрация на участниците и делегатите
 2. 11:00 ч. – 13:30 ч. – Извъредно Велико Общо Събрание (степен Майстор)
 3. 13:30 ч. – 15:00 ч. – Обяд, етаж 1, Рота Център

За работата на Градежа определям Работното облекло да бъде Ритуално – черен костюм с бяла риза и черна папийонка, черни чорапи и черни обувки, престилки, бели ръкавици, отличителния знак на Ложата и отличителния знак за заеманата дължност.

В Прослава на Великия Архитект на Вселената!

С Братски поздрав,

Бр∴ Красимир Мартинов, председател на организационния комитет, от името на зидарските работилници, подписали Декларацията от 21 април 2015 г. и искането от 30 април 2015 г. за свикване на Извънредно Велико Общо Събрание на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴.

Секретар

Димитър Мандраджиев