(20170923) Тържествено събрание по случай 20 години на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (+ГАЛ)

Новина 656 от 1270
(20170923) Тържествено събрание по случай 20 години на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България (+ГАЛ)

Днес се проведе тържествено събрание по случай 20 години на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България. Събитието беше осъществено в Националния Масонски Дом на Върховния Съвет на 33 о последна степен на Стария и приет шотландски ритуал в България, намиращ се в о. Пловдив. Поздравления по случай празника изпратиха множество ложи от света, както и повечето в юрисдикция България. Беше направен градеж за извървяния път от 1992 г., като беше отчетен приноса на НВУ СВМ на Великата ложа на България (по-късно прераснала и преименувала се на ВЛССПЗвБ) Бр. Георги Крумов за развитието на масонството в България от страна на НВУ СВМ Бр. Никола Александров. “Днес ние можем официално да заявим, че честваме 20 години ВЛССПЗвБ, а също така и 25 години от възстановяването на масонството в България”. Също така беше посочено от НВУ СВМ Бр. Никола, че в България масонството съществува от над 200 години, поради това, че има сведения за активни символични ложи по територията на днешна България от началото на 19 в.

Великият майстор НВУ Бр. Атанас Ялъмов от Велика ложа на България поднесе официални поздравления, чрез МВУ ВО Бр. А.Т. и подари икона на Св. Йоан Кръстител на НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев. Великата ложа на стария и приет шотландски ритуал изпрати поздравително писмо от името на Великият Майстор НВУ Николай Станчев. Официално поздравление беше получено от Върховния суверенен командир НМ Бр. Петър Калпакчиев на Върховния съвет на 33 и последна степен на Стария и приет шотландски ритуал в България.

Денят приключи с тържествена агапа и ретроспекция на изминалите 20 години.