(20100630) ТРАУРНА ПЛОЧА НВУ Брат Иван Ставрев (40 дни)

Новина 904 от 1165
(20100630) ТРАУРНА ПЛОЧА НВУ Брат Иван Ставрев (40 дни)

6 A\ L\ 6011 [30.06.2010 C.E.] O\ София
ТРАУРНА ПЛОЧА
Н\В\У\ Брат Иван Ставрев

353 A\ L\ 5958 [12.06.1958 C.E.] – 334 A\ L\ 6010 [24.05.2010 C.E.] Изминаха 40 дни от кончината на първия Велик Майстор на Великата Ложа на
Старите Свободни и Приети Зидари в България, Н\В\У\ Брат Иван Ставрев.
Поменът ще бъде извършен на 8 A\ L\ 6011 [02.07.2010 C.E.] на Централните
софийски гробища от 11:30 часа, парцел 79 ред 10.
Мина през вратата на Смъртта и спечели нов живот!
Скърбим за теб, Братко!
В ПРОСЛАВА НА ВЕЛИКИЯ АРХИТЕКТ НА ВСЕЛЕНАТА!