Съвет на Великите Сановници + Комисии

Структура

Велик Майстор

Заместник-Велик Майстор – 2 Бр.

Първи Велик Надзирател

Втори Велик Надзирател

Велик Майстор на Церемониите

Велик Ковчежник

Велик Оратор

Велик Стражник

Велик Секретар

 

Председател на Великия Братски Съд

Заместник-Председател на Великия Братски Съд

Член на Великия Братски Съд – 7 Бр.

 

Председател на Велика Правна Комисия

Заместник-Председател на Велика Правна Комисия

Член на Велика Правна Комисия – 5 Бр.

 

Председател на Комисия на Великите Ревизори

Член на Комисията на Великите Ревизори – 2 Бр.

 

Председател на Велика Ритуална Комисия

Член на Великата Ритуална Комисия – 2 Бр.

 

Комисия за международна дейност

Настоящата комисия планира, разработва, реализира и отчита дейността по международни линии. Комисията докладва проекторешения за признаване на други Велики масонски субекти извън България.

Председател: МВУ ЗВМ Бр. Мирослав Вучков, съвместно със СиПВМ НВУ Бр Пламен Матеев и НВУ ВМ Бр Красимир Мартинов

Секретар: МВУ Бр Димитър Мандраджиев

Член: МВУ ВО Бр Александър Лазаров

 

ДОКУМЕНТИ: