(20150514) Писмо до Рудигер Темплин

Новина 871 от 1271
(20150514) Писмо до Рудигер Темплин

Обединени Велики Ложи на Германия
На вниманието на г-н Рюдигер Темплин
Берлин, Германия

НВУ Велик Майстор
Братко Рюдигер Темплин

Братята от Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България се запознаха с публикуваното твое писмо от 16 април 2015 година, до НВУ Велик Майстор Брат Валери Митков. Запознаха се също така и с отчета на НВУ Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България Брат Валери Митков пред присъстващите четири члена на Съвета на Великите Сановници съгласно разпространения от канцеларията на Великия Секретар на Великата Ложа протокол PSVS15234.
Обръщаме се към теб с молба за малко по детайлни разяснения относно изказаната в писмото удовлетворение от извършващия се стар процес на регуляризация под ново име обединение с приемане на по-голяма част от членовете на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България. Ние, които следваме желанията на всички братя за координиране и синхронизиране усилията на всички масони в бъдещия споделен и обединен български ориент, не можем да се ориентираме, защото спазваме и следваме стъпките по пътя на обединението написани от теб през 2008 година ( София – РБ) и коментиран през 2010 година ( Арлингтон – САЩ) при двама различни Велики Майстори от страна на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Обединената Велика Ложа на България за създаване на конвент под ръководството на Обединената Велика Ложа на Германия. В момента вече съществуват още две масонски структури и това обединение посредством приемане, което ти братко адмирираш означава, че си сменил виждането се и този път, който ти ни съветваше да следваме повече от 7 години не е вече актуален за теб. Имаме опасенията , че ще се повтори отново ситуацията от 2004 година и резултатите ще бъдат дори по негативни от гледна точка на раздробяване на братската верига. Предстои ни национална конференция на всички братя които вярваме в пътя указан от теб и ще е много полезно за нас братята в повече от половината ложи във Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България да получим от теб мъдрите разяснения на НВУ ВМ на ОВЛГ внесла светлина през 1997 година във ВЛССПЗБ.

Стари Велики Майстори на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България

Бр.: Румен Ралчев
Бр.: Никола Александров
Бр.: Володя Лозанов

Майстор на стол на ложа Професор Асен Златаров от Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България

Бр.: Пламен Матеев

 

Свали от тук PDF версия на писмото