(20201127) 103 години от основаването на първата Велика ложа на територията на България

Новина 403 от 1280
(20201127) 103 години от основаването на първата Велика ложа на територията на България

Днес се навършват 103 години от основаването на първата Велика ложа на територията на България, когато е провъзгласено създаването на независимата Велика Символна ложа на България със седалище гр. София, като за първи Велик майстор на българските масони е избран генерал Александър Протогеров.

Това става възможно след като на 09 юни 1917 г. – ложа „Заря” обявява намерението си да прерасне в независима национална Велика ложа на България, като за целта е потърсено съдействието на Международното бюро за масонски връзки в Швейцария. През есента на същата година ложа “Заря” се разроява на две нови ложи – “Зора” и “Светлина”, а малко по-късно е провъзгласено и учредяването на независима и регулярна Велика символна ложа на България, състояща се от ложите “Заря”, “Светлина” и “Зора”. Нейното инсталиране е извършено от Великата ложа на Франция. За първи Велик Майстор е въведен ген. Александър Протогеров.