Велика Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България

През XVIII век българи започват да бъдат приемани за братя масони. На 10.9.1880г. ложа “Балканска звезда”, която е първата ложа в България прави огнище във Варна на 14.2.1884г. Под ръководството на ложа „Балканска звезда”, „Дунавска звезда” и „Черноморски приятели” създават първата Велика ложа на България с внасяне на светлина от Великата ложа на Франция. Тази Велика ложа съществува само две години по ред икономически и социални причини. 

На 27 ноември 1917г. се учредява “Великата Ложа на България на Старият и Приет Шотландски Обред” с първи велик майстор ген.Протогеров. На 26 юни 1918г. се провежда първият Велик събор на който е избран за Велик Майстор брат Петър Мидилев. На 14.11.1920г. се създава първата ложа извън София „Дунавска Звезда” в Русе, с патентен номер 04, а на 6.08.1922г. – ложа „Черноморски Приятели”, с патентен номер 06. На 2 октомври 1921г. със заповед на Министъра на просветата е признат Уставът на Великата ложа.

На 24.12.1940г. съгласно „Закона за защита на държавата” се закриват всички тайни международни организации, включително и Великата ложа на България.

Реактивирането на масонството в България започва през 1991г., чрез създаване на редовни ложи и огнища и на 20 септември 1997г. е инсталирана „Велика ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България”. За Велик майстор е въведен Иван Ставрев. Българската Велика ложа обединява в съюз ложите: “Светлина”, “Зора”, “Сердика” и “Заря” от Ориент София и “Черноморски приятели” от Ориент Варна.

През 2000г. настъпва разцепление в Българското масонство и от този момент нататък в България съществуват ВЛССПЗБ и ОВЛБ. За съжаление, след 2009г. във „Великата ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България” настъпиха моменти и събития, които доведоха до реално вътрешно разделение, достигнало своята кулминация на Великото Общо Събрание на 23 март 2013г., което бе проведено в условията на безпрецедентни нарушения от страна на тогавашното ръководство на Великата ложа. По законосъобразността на взетите решения и проведени избори на това събрание бяха подадени редица жалби от съюзни ложи, които за съжаление поради апаратни ходове на новоизбраното ръковoдство не бяха дори разгледани от Великият Братски съд.

Всичко това и създадената атмосфера доведоха до естественото решение от 16.06.2013г. на 4 регулярни и правоспособни ложи – „Черноморски Приятели”, „Боян Абаджиев”, „Дунавска Звезда” и „Верните Приятели” да приемат декларация и пристъпят към създаването на нова Велика ложа продължител на „Великата Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България”, работеща в първите три символични степени, спазвайки основните принципи за признаване на Велика ложа, приети от Великата ложа на Англия на 04.09.1929 г.

На 11.10.2013г. бе проведено учредително събрание на което бе инсталирана „ВЛСПШРБ” работеща по декларацията и устава на учредената през 1917г. „Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Обред”.
На 12.10.2013г. бе внесена светлина в две ложи – „Черноморска Звезда” и „Хипократ”.

Новини от Велика Ложа на Стария Приет Шотландски Ритуал в България: