(20100527) ТРАУРНА ПЛОЧА 10337: (изнесена при поклонението след църковната заупокойна служба в храм „Св. Троица”, София)

Новина 1017 от 1270
(20100527) ТРАУРНА ПЛОЧА 10337: (изнесена при поклонението след църковната заупокойна служба в храм „Св. Троица”, София)

337 A\ L\ 6010 (27.05.2010 C.E.) O\ София
ТРАУРНА ПЛОЧА
10337
(изнесена при поклонението след църковната заупокойна служба в храм „Св. Троица”, София)
Обични Братя,
Днес сме свидетели на превъплъщението на човешкото съвършенство! Великият Архитект
на Вселената оцени по достойство извървения земен път на Н\В\У\ Брат Иван Ставрев,
Първи Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България,
и го взе на служба при себе си.
Идеалът на Свободното Зидарство за постигането на индивидуално съвършенство, чрез
човешката любов, толерантността и братското чувство е само средство за усъвършенстването
на човешкото общество. Стремежът към този идеал е смисълът на живота за всеки Масон.
Това беше и пътеводната светлина в преждевременно прекъснатия жизнен път и на
Стария Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в
България, Н\В\У\ Иван Ставрев.
Тук и сега, всички ние Братя, трябва да споделим копнежа на Първия Велик Майстор на
Великата Ложа на България да види всички нас единни, да градим бъдещето на
Българското Масонство и на нашето Отечество Република България, здраво хванати в
Братска Верига.
Личният пример, ненатрапчив, без излишна показност, спазващ винаги фундаменталния
принцип на Масонската Тайна – беше основополагащ в неговото поведение, както в
профанския, така и в Масонския му живот. Неговите житейски странствания, могат да
бъдат определени като необходимост да отстоява своята гражданска позиция в съчетание
с желанието му да изживее по най-мъдрия възможен начин, специфичната сакралност на
Свободнозидарския идеал. Но ако ми позволите да цитирам думите на нашия Брат Валтер
Ферети: „около домовете на тайната от хилядолетия обикалят глутници недоразумения,
клевети, презрения, разкъсваща ревност, неудържима омраза”.

В този миг, когато изпращаме към Съвършенството нашия Обичан, Най-Високоуважаем Брат
Иван Ставрев, всички тези предубедени и подозрителни гласове вече занемяват, защото в
историята на Гилдията по нашите земи остава Градежа на Първия Велик Майстор на
Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и „защото Господ знае
пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине” (Книга на Стария Завет, Псалм
1:6).
Бог да го прости!
Володя Лозанов
Велик Майстор