(20181216) Масонски Коледен Бал 2018 (+ГАЛ)

Новина 601 от 1280
(20181216) Масонски Коледен Бал 2018 (+ГАЛ)

На 16 декември 2018 г., се състоя ежегодния Коледен Бал на Свободните Зидари в България в Дом 2 на правителствена резиденция Бояна в гр. София. Празничната програмата включваше приветствия, музика, традиционни свободно-зидарски коледни занимания (лотария и търг), както и изненади според българските коледни обичаи. Всички ние сме единни в нашите мисли и действия в името на обществото на България, свободното зидарство по света и в прослава на В∴А∴В∴. Братята бяха придружени от сестрите и взеха участие представители на 6 масонски структури: Велики Ложи в юрисдикцията на о. България (Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, Обединената Велика Ложа на България, Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, Великата Ложа на България, Върховния съвет 33 на Стария Приет Шотландски Ритуал в България) и братя от чуждестранни Велики ложи , а така също и специални гости от Български червен кръст и Ротари Интернешънъл.. По този начин отново се потвърди желанието на Братята от различните структури за промотиране на съюза НОВЛБ (Национални Обединени Велики Ложи на България) като част от концепцията за Споделен Обединен Български Ориент.

(от ляво на дясно) НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев (ВЛССПЗвБ), НМП ВСК Бр. Румен Найденов (ВС33СПШРБ), НВУ ВМ Бр. Атанас Ялъмов (ВЛБ), НВУ ВМ Бр. Венцо Соколовски (ВЛССПЗ в Македония)