(20210501) ВЛ на Вирджиния: Изследователска ложа 1777: Пламен Матеев и Димитър Мандраджиев: Кратка история на масонството в България (+ВИД)

Новина 237 от 1271
(20210501) ВЛ на Вирджиния: Изследователска ложа 1777: Пламен Матеев и Димитър Мандраджиев: Кратка история на масонството в България (+ВИД)

На 1 май 2021 г. НВУ СВМ Бр Пламен Матеев заедно с Бр Димитър Мандраджиев изнесоха лекция на тема “Кратка история на масонството в България” по покана на ВУ МС на Ложата.

Видео: