(20120512) Внасяне на Светлина съвместно с Великата Ложа на Перу в Изследователска Ложа

Новина 950 от 1271
(20120512) Внасяне на Светлина съвместно с Великата Ложа на Перу в Изследователска Ложа

332 A L 6012 [21.05.2012 C.E.] O София
До
ВУ Бр Майстори на стол,
У Бр Секретари
на Съюзните Ложи
Относно: Внасяне на Светлина съвместно с Великата Ложа на Перу в Изследователска Ложа
Високо Уважаеми Братя Майстори на стол:
Уважаеми Братя Секретари на Съюзните Ложи:
При посещението на Великия Майстор във Великия Ориент Перу по‐рано тази година бе постигна‐
та договореност двете Велики Ложи – Великата Ложа на Перу и Великата Ложа ССПЗ в
България да инсталират съвместно във Великия Ориент България една Изследователска Ложа, коя‐
то да Работи върху развитието на Братските отношения между двете Велики Ложи, както и върху
изследването на символиката на древния Ритуал Йорк.
Новата Ложа ще носи името на покойния НВУ Бр Виктор Раул Айа де ла Торе, един от
великите хуманитаристи на нашето време, перуански мислител и политик, основател на латино‐
американското социално и политическо движение Американски Народен Революционен Алианс
(APRA), близък приятел на Алберт Айнщайн и на поета Сесар Моро.
Ложата ще бъде дъщерна Ложа на Л Виктор Раул Айа де ла Торе П 142, О Лима в състава на
Великата Ложа на Перу. Тя ще Работи на испански език в Ритуала Йорк.
За Майстор на стола на новата Ложа НВУ Велик Майстор на ВЛССПЗБ предло‐
жи МВУ Бр Карлос Иван Танталеан Рохас, Стар Велик Канцлер на Великата Ложа на Перу.
За Заместник Майстор на стола на новата Ложа от страна на Великата Ложа на Перу бе предложен
У Бр Ангел Кабакчиев, Стражник на Л Зора П 001, О София и Викарий на Великия
Секретар на ВЛССПЗБ
Напомням, че Изследователските Ложи възникват и Работят практически във всички Велики Ложи
по света. Те се създават с Решение на Великия Майстор по силата на прерогатива му, прогласен от
Седмата Ландмарка. За Изследователските Ложи важат следните древни и общоприети правила,
които изцяло се вписват в разпоредбите на нашия Основен закон:
(i) Изследователските Ложи нямат Правоспособност, нито статус на Членуващи Ложи по смисъла
на чл. 98 и сл. 101 ОЗ, в частност нямат право да Посвещават Търсещи в първата Символична
Степен, нито Чираците в тях да Преминават в Степента на Калфа, нито да Повдигат Калфи в
Майстори.
(ii) Изследователските Ложи нямат нямат и право на глас в Общото събрание на Великата Ложа.
(iii) Изследователските Ложи имат обаче Патент с ограничени в него права да Работят върху
предмета на своите изследвания в Ритуал при открита Ложа във всяка от Символичните Степени.

(iv) В Изследователски Ложи могат да членуват само Братя, които изпълняват изискването на чл.
116 ОЗ (членуват в Регулярна и Правоспособна Съюзна Ложа).
Предвижда се Светлината в новата Ложа да се внесе по време на предстоящия Еньовденски събор
на Великата Ложа, когато за внасянето на Сметлината и за участие в Еньовденски събор ще
пристигне делегация на Великата Ложа на Перу.
Моля Ви, Високо Уважаеми и Уважаеми Братя, да представите във възможно най‐кратък срок чрез
познатия ви електронен адрес на Канцеларията на Великия Секретар кандидатурите на Братя от
Вашите Ложи, които биха желали да се включат в Работата на бъдещата Ложа Виктор Раул Айа де
ла Торе. Задължително условие е Братята да знаят достатъчно добре испански език, за да могат да
Работят пълноценно в Ложата.
С Бр.: поздрави
Емил Хърсев
Великият Секретар