(20080628) Внасяне на Светлината в ложа “Хоталич”

Новина 1063 от 1271
(20080628) Внасяне на Светлината в ложа “Хоталич”

На 28.06.2008 г. от 11:00 ч. беше инсталирана нова Ложа “Хоталич” в Ориент Севлиево. Ритуалът се проведе в спортна зала “Дан Колов” – Севлиево. Тържественият коктейл беше от 14.00 часа в х-л “Плаза” – гр. Севлиево. Пожелаваме на нашите Братя от Ориент Севлиево успех.