ГРАДЕЖ: Михаил Арнаудов и Пейо Крачолов Яворов

Новина 456 от 1163
ГРАДЕЖ: Михаил Арнаудов и Пейо Крачолов Яворов

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Михаил Арнаудов и Пейо Крачолов Яворов

Обични Братя, 

Изпращам Ви градеж предоставен от М.:В.:У.: Брат Емил Хърсев, Майстор на Стол на Почитаемата Ложа Майка „Заря“ Пат.№ 004, О.: София.
* * *
Най-Високоуважаеми,
Много Високоуважаеми,
Високуважаеми,
Уважаеми и Обични Братя:
 
Често се чува в нашия Храм вярната критика, че ни липсват Масонски Градежи, без които Работата на Ложата сериозно залита към повтаряща се обредна формалистика. Вярно е, че Градежите са смисъл и съдържание на Масонския живот, възможност за размисъл и поглед към вечните ценности, трансцедентното, каквато малцина от нас и то рядко имат в Профанския живот.
 
И понеже Градежът е въпрос на желание и вътрешна потребност на всеки Брат, то не може да бъде вменяван като задължение или отчетна норма (както неведнъж е предлагано и обсъждано и в Ложата, и във Великата Ложа). А ако не забелязваме желание на Братята от Ложата да представят свои оригинални Градежи, поне можем да се запознаваме с особено ценни Майсторски Градежи, когато ни попаднат.
 
По този повод си спомням, че в последния ни Ритуал, когато се събрахме на Паметна Ложа за възпоменание на нашия Брат Дякон Игнатий, Апостола на българската свобода Васил Левски, обещах да ви запозная с някои Градежи, които хвърлят Светлина върху слабо известни и малко познати факти за живота и делото на наши Братя, български Свободни Зидари, с които можем да се гордеем. В частност стана дума за нашия Брат Пейо Яворов и често повтаряните от мнозина Братя (?), игноранти и интриганти, съмнения бил ли е Яворов (и Левски също) Масон или само се напъваме “да изровим Масонските им престилки”, за да оправдаем собствените си заблуди (за каквато обикновено се сочеше проектът “Дом Яворов”, вечна му памет).
 
Затова реших да ви изпратя един Градеж на наш Брат, един много заслужил и за Братството, и за българската духовност безспорен Майстор на Свободозидарския занаят, акад. Михаил Арнаудов, посветен на живота, идеите, личността и делото на Бр.: Пейо Яворов. Освен че е един ценен източник на информация и пряко свидетелство за един от най-ярките български поети (имайте предвид, че Бр.: Михаил Арнаудов лично е познавал Бр.: Пейо Яворов, и двамата са тясно свързани с македонското движение и с Масонското Братство), този Градеж си заслужава вниманието дори само като образец на изящен български език и дълбока мъдрост.
 
Вземете предвид, че Градежът на Бр.: Михаил Арнаудов е предназначен за масова, Профанска публика. В него за Масонство, за принадлежност към Братството, нито за идеите и дейността на Гилдията на Свободните Зидари нито пряко, нито иносказателно не се говори. Времената са били такива. За Масонството не е било прието да се говори, а когато все пак е ставало дума в тогавашната преса се е споменавало изключително в клеветнически план и злонамерена конотация. Свързването на някого – дори в чисто духовен аспект, – с Братството не е било никак безопасно. Бр.: Михаил Арнаудов е Посветен в Л.: Светлина през  5929 A.: L.: (1928 г. н.е.).  Градежът е писан след това, а вероятно и след 5930 A.: L.: (1930 г. н.е.). През януари 1924 г. н.е.  (5924 A.: L.:), през януари 1941 г. н.е. (5941 A.: L.:) Законът за защита на нацията забранява Масонството, през юли 1940 г.  (5941 A.: L.:) Великата Ложа се саморазпуска.
 
И въпреки това, въпреки че Градежът на Бр.: Михаил Арнаудов никъде не съобщава: да, Яворов беше Масон, все пак всеки от нас ще прецени по прякото свидетелство на Бр.: Михаил Арнаудов какъв човек е бил нашият Брат Пейо Яворов, ще забележи че и идеите, и най-вече животът му, се движат в орбитата на тогавашните Масонски социални кръгове и приоритетите на Строителите на съвременна България (В.: У.: Бр.: Симеон Радев).
 
За да преценим един Символичен, мисловен и виртуален Градеж, важно е да познаваме неговия Майстор, за да вземем предвид неговата гледна точка. Опасявам се, че не само Бр.: Пейо Яворов, но и  личността на Бр.: Михаил Арнаудов са ни познати от плакатните, осакатени и опростачени представи, представени в учебниците, предназначени за масовия, умствено недоразвит ученик. Затова заедно с Градежа на Бр.: Михаил Арнаудов изпращам и един друг, по-кратък, но смислен и достатъчно информативен Градеж за  Бр.: Михаил Арнаудов. 
 
Ще се радвам, ако на следващите ни срещи в Храма имате желание да поговорим за старите български Майстори Масони и Съграденото от тях. Поне не ни пречи да си спомним за тях и да чуем словото им, достигнало до нас.
 
 
Емил Хърсев

 
С Братски поздрави,
Брат И. Т.
Канцелария на ВЛССПЗБ