ГРАДЕЖ: В „Регуляризацията” ли е щастието на нацията?

Новина 1068 от 1272
ГРАДЕЖ: В „Регуляризацията” ли е щастието на нацията?

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

В „Регуляризацията” ли е щастието на нацията?

В последния месец градеж озаглавен „Регуляризация” (понятие несъществуващо – чуждо на древните ландмарки, обреди и традиции на Занаята, които стриктно трябва да бъдат съблюдавани) се появи в общественото пространство. Негов автор е Вр. И.Д. Велик оратор на ОВЛБ Бр.: Михаил Димитров. Съчинението е изпъстрено със съчинения и откровени лъжи, затова мой масонски дълг е да изясня проблема с грижа към братята от ВЛССПЗ в България. Авторът, като се базира на погрешни принципи, закономерно достига до погрешни изводи.
 
Уважаеми, Бр. Майстори, калфи и чираци, ние всички работим на градежа на единствената, към този момент, регулярна В. Л., каквото и да говорят братята от ОВЛБ. На едната честна дума на ОВЛ на Германия (Защото са ги припознали. Да! Това е точната дума. Припознали са се!) братята от ОВЛБ получиха 92 признания (39 от които са откраднати от Оригиналната Велика Ложа – ВЛССПЗБ), но това не ги прави регулярни (“законни” по масонски казано). Факт, който лесно може да бъде доказан. А именно:
 
На 04.09.1929г. ОВЛ на Англия публикува „Основни принципи за регулярност във Франкмасонството”. Тези принципи са и винаги ще бъдат основните начала, на регулярното Масонство по света (Виж чл.1, ал.1 от Основен закон на ВЛССПЗБ). Те не са остарели и никога няма да загубят актуалност за адептите на регулярното Масонство. Ако една В.Л. не отговаря дори на едно изискване, не се придържа дори към един принцип – тя е незаконна. Тези принципи са:
1. Новата В. Л. да бъде инсталирана от регулярна В. Л. внесла светлина в три или повече ложи.
2. Вярата във Върховно Същество и неговата воля да са основното условие за прием на членовете. Името на В. С. и правилата за поклонение зависят от личния избор на всеки от членовете.
3. Всички посвещавани дават клетва пред отворената Книга на Свещените закони, която да считат за свещена.
4. Членове на Братството могат да бъдат само мъже.
5. В. Л. да упражнява пълната власт на подчинените й Ложи.
6. Трите Велики Светлини на Масонството (Книгата на Свещените закони, винкел и пергел) трябва да присъстват на всяко събрание на В. Л. и Ложите на нейно подчинение.
7. Обсъждането на религиозни и политически въпроси е забранено в Ложите.
8. Древните Ландмарки /”Ancients Landmarks”/ обреди и традиции на Занаята трябва стриктно да бъдат съблюдавани.
9. Ако В. Л. се придържа към тези принцнипи, се счита за законна или регулярна.
(Freemasonry. Symbols, Secrets, Significance W. Kirk Mac Nulty. Thames & Hudson, London, стр. 33-34)
 
ОВЛБ не отговаря на два от тези принципа и това я прави Нерегулярна (незаконна).
1. Членовете на ОВЛБ не вярват в Бог.
В Конституцията на ОВЛБ, чл.6, ал.2, т.1 е записано „Приема съществуването на Върховна Сила…”. Не на Supreme Being /Върховно Същество/, а на Върховна Сила се прикланят братята от ОВЛБ, не на Бог, какъвто е формалният смисъл на словосъчетанието, а на някаква Сила, която в най-добрия случай може да бъде природата, еволюцията и т.н. . При всеки един от случаите става дума за „глупав” атеизъм. Уважаеми братя, липсата на страхопочитание към Бога и неговата воля водят до основателно съмнение в искреността на клетвите давани в Неговото име и с ръка върху Книгата на Неговите Свети закони. Води до хипотезата, че като атеисти братята от ОВЛБ могат да не спазват Масонските си задължения без страх от възмездие. Те така и правят!
2. ОВЛБ няма законен произход.
В градежа си „Регуляризация” Бр.: М. Димитров твърди, че „група лица се отцепили от ВЛССПЗ на България (сега ОВЛБ) и се самообявили за ВЛССПЗ в България”. Това е неистина – достойна за нямащ страх от Бога профан, който не е под клетва! Каква е истината? През 1992 г. в Баварската Ложа „Лесинг”, Ориент Мюнхен са посветени 44 Бр.:, формирали по-късно Ложите „Зора”, „Светлина” и „Сердика”, с германски патентни номера. На 03.08.1996 г., в Ориент София, в присъствието и под ръководството на Бр.: Клаус Хорнефер и Бр.: Вили Драх е внесена Светлина в Ложа „Заря” с Патент №1012, а на следващия ден в Ложа „Черноморски приятели” в Ориент Варна, работещи от 1992 г., заедно с Ложа “Сговор” в състава на Великата Ложа на България. На 20.09.1997г. с Декрет № VI от 1997г. на ВЛССПЗГ, подписан от: Бр. Райнер Шике – В.М. на ОВЛГ Бр. Курт Шооф – Зам. В.М. на ОВЛГ Бр. Джими Евери – В. Първи надзирател Бр. Дейвид Гейл – В. Втори надзирател Бр. Хервард Шльоске – В. Церемониалмайстор (копие може да намерите в Основния закон на Движението на ССПЗ в България, стр. 2-4) е внесена Светлина в законно инсталираната ВЛССПЗ в България. Регистрирана е в Софийски Районен съд под това име. Регистрацията, подобно дейността на В. Л., никога не е прекъсвана и/или прекратявана. Вписвани са решенията на Великото Общо събрание на В. Л. и промяната в ръководството, а именно: НВУ В.М. Бр.: Иван Ставрев, НВУ В.М. Бр.: Петър Горновски, НВУ В.М. Бр.: Румен Ралчев и НВУ В.М. Бр.: Никола Александров – управляващ В. Л. към и момента. След церемонията на 20.09.1997 г. Братята Райнер Шике и Иван Ставрев дават интервю пред българските журналисти в хотел Родина. Бр.: Клаус Хорнефер дава на същия ден телевизионно интервю в популярното предаване “Всяка неделя” на БНТ, като заявява: „В настоящия момент в България има само една регулярна и призната Велика Ложа и това е Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България”. (справка – архива на БНТ). На агапата след ритуалната работа присъстват гости от Германия, Австрия, Италия, Гърция и Югославия. За кратък период от време ВЛССПЗ в България получава 39 признания от регулярни В. Л.: Австрия, Испания, Русия, Швейцария, Португалия, Румъния, Чехия, Канада, Италия, Гърция, Ню Йорк, Австралия, Куба, Бразилия, Вашингтон, Алабама, Орегон, Калифорния и др.
 
На 24.11.2000 г. след опорочено Велико Общо Събрание, чиито решения са отменени (касиран е и избора) от Великия Братски Масонски Съд, след подадени 19 жалби, от 439 братя членуващи във ВЛССПЗ в България се отцепват 63 братя начело с Бр.: Борислав Сарандев. На 11 февруари 2001 г., в присъствието на В.М. на ОВЛГ Бр.: Алфред Коска е учредена ВЛССПЗ на България, без ритуал по внасяне на Светлина (няма внесена Светлината). Подписана е Паметна записка наречена Меморандум с нерегулярната В. Л. на България на Бр.: Янко Бонев – отломка от В.Л. на първия В.М. в най-новата българска история Бр.: Георги Крумов – получила Светлина от В.Л. на Югославия. Тази незаконна масонска организация, рожба на бизнес интереси, е регистрирана няколко месеца по-късно в Софийски Районен съд, като сдружение на три физически лица, под името „Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България ВЛССПЗБ”. Елементарно, но факт!
 

 
На 24.11.2004 г. на базата на Меморандума, ВЛССПЗ на България е преименувана на “Обединена Велика ложа на България” ОВЛБ. Често се спекулира с връзките на Бр.: Янко Бонев и В.Л. Алпина. Твърди се, че В.Л. от Швейцария е внесла Светлина в организацията на Бр.: Янко Бонев, което не е вярно. Истината е, че В.М. на В.Л. Алпина Бр.: Жан Жак Суние, погрешка, подписва признание вместо на новоинсталираната ВЛССПЗ в България с В.М. Бр.: Иван Ставрев, на В.Л. на Бр.: Янко Бонев (по думите на Алфред Коска). Това е истината, Братя! Събрали се отцепниците на Бр.: Борислав Сарандев – Ложа без Светлина и регулярен (законен) произход с „несъществуващите” от В.Л. на Бр.: Янко Бонев, обявени за незаконни от ОВЛГ (по доклада на Ханс Йорг Верт – Велик Секретар на ОВЛГ) и станали “най-регулярни”! От тази ОВЛБ, имаща себе си за законен наследник на ВЛССПЗ на България, основана в противоречие с всички масонски традиции през април 2001 г. уж сме се отделили ние, “лицата” от ВЛССПЗ в България инсталирана на 20.09.1997г. – единствената регулярна Велика Ложа.
 
Тази масонска година ние чествахме 10 години от инсталирането на ВЛССПЗБ. Десет години Светлина в регулярното Масонство на България. Във връзка с годишнината издигнахме паметник на родоначалника на българското Масонство Бр.: Иван Ведър в гр. Разград, с автор Бр.: В. Ц.. Преведохме и отпечатахме книгата на Бр.: Албърт Пайк “Морал и догма”. Издадохме билингвистичен вариант на Конституцията на Джеймс Андерсен от 1723 година. Български Пощи валидираха юбилейна марка, чийто автор е Бр.: В. А.. Организирахме концерт с масонска музика. Издадохме юбилеен орден. Отпразнувахме годишнината с тържествен ритуал с внасяне на знамената на съставните Ложи и аудиовизуалния градеж “Символи в Масонството” на Бр.: М. Г.. На тържествената агапа бяхме уважени и подкрепени от множество обществени организации. Това, уважаеми братя, е истински подем на масонския дух, постигнат с труда на десетки, чисти, прекрасни, свободни мъже – майстори в Занаята.
 
За да разберете, Братя, колко ОВЛБ, като “наследник” на ВЛССПЗ в България зачита датата 20.09.1997 г., на която са получили Светлината (или не са я получили?) публикувам част от автентичен документ:
 
П Р О Т О К О Л
от традиционната работна среща на НУ В.М. с УМ на Ложи преди началото на Масонската 2007/2008 година
 
Проведена на 01.09.2007год. в конгресния център на „Панаирни палати” гр. Пловдив .
 
Работната среща беше открита в 11:05 от НУ В.М. Бр.: Петьо Пенков
……………………………………………………………………………………………………………….
УМ Бр.: Пламен Стайнов, припомни, че на 20.09.1997 г. се внася Светлина в България, което трябва да се отпразнува. НУ В.М. Бр.: Петьо Пенков припомни, че :
• Тази година има няколко годишнини – през пролетта имаше годишнина от обединението, а през есента е 15 годишнината от възстановяването на българското Масонство.
• В тази връзка всички празнувания се обединяват в една дата за честване на 15 годишнината от възстановяване на българското Масонство. Това ще стане по време на Годишната конференция, която ще се проведе по мотото „Петнадесет години от реновирането на Масонството в България”
• Ако уважаемият Бр.: Пламен Стайнов желае, може да организира отпразнуването на 20-ти септември, да ни покани и ние ще дойдем да го отпразнуваме.
……………………………………………………………………
Край на цитата .
 
Поредното свидетелство за нашата регулярност дойде от Сената на ОВЛГ:
“Намесата на въпроси относно Високите степени в работата на Синьото Масонство е изцяло неприемлива, а изискването за Прием /регуляризация/ е пълна глупост. ВЛССПЗ в България е регулярно работеща В. Л., но не е призната.”
Цитат от доклада на МУ зам. В.М. Бр.: Рюдигер Темплин пред Сената на ОВЛГ от 15.03.2008г.
 
В доклада си Бр. Рюдигер признава, че ние сме по-многобройна В.Л., по-дисциплинирана и организирана, с по-добре уредени храмове. А щом това се казва в Сената на ОВЛГ, значи е така.
 
Следващата не аргументирана неистина в градежа на Бр.: Михаил Димитров е, цитирам: “ВЛССПЗ в България се поставя в пълна зависимост от Върховния Съвет …” Това, разбира се, не е така! Като Масони ние, братята от ВЛССПЗ в България, сме свободни мъже с добро име. В ОВЛБ не знам как е. Можем да го докажем и с:
1. В подписания между ВЛССПЗ в България и Върховният Съвет на 33 и последна степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободното зидарство в Р.България, Конкордат Чл.1, гласи: “В.С. признава В. Л., като първа Масонска представителна власт на територията на Националния Ориент, в лицето на нейния Най-Високоуважаван В. М.”
2. Основният закон на Движението на ССПЗ в България гарантира независимостта на В. Л. от В. С., като ни задължава:
чл.1 д) Великата Ложа на България притежава единствена и безспорна власт над Занаята и над символните степени на територията на Република България и не може да бъде подчинена на Върховен Съвет или друга сила, изискваща контрол на тези степени;
чл.36, ал.4 По време на мандата си Великият Майстор не може да заема сановнически длъжности във високостепенни ритуални системи на Масонството.
Край на цитата.
 
Относно делата на ВС на 33 на СПШР на Свободното зидарство в Р. България, с когото В.С. на 33 на СПШР на Южната юрисдикция на САЩ, временно прекрати братските връзки, и на който Най-могъщия и почитаем Суверенен Върховен Командир Бр.: Петър Калпакчиев 33 степен е пожизнен член, аз като просветен Масон не мога да говоря.
 

 
Ще припомня думите на Могъщия и почитаем Бр.: Марио Гия 33-та степен Върховен Лейтенант Гранд Командир на В. С. 33 на Португалия – Настанител на В. С. на България. (Понастоящем Велик Майстор на Португалия): “Когато бях 32-ра степен, аз само мълчах, започнах да говоря за делата на Ритуала, когато станах 33-та степен !”
 
По изчисления към януари на 2008 г. 845 Бр.: от ОВЛБ и ВЛССПЗ в България работят в структурата на В.С., но в Конституцията на ОВЛБ няма текст, който да гарантира независимостта и…
 
В заключение, обични братя, като Майстор Масон, вещ в Древните задължения, обреди и традиции, като свободен мъж с достойнство, познаващ историята на Масонството в България заявявам, че никога не бих сменил законната и пълноценна ВЛССПЗ в България с нерегулярната ОВЛБ, пък била тя призната от 92 Велики Ложи. Там няма на какво да ни научат, защото Масонството е духовно учение за усъвършенстване на личността. Няма какво да ни дадат.
 
Ние, братя, всичко най-важно си имаме, и Масонският свят ни го признава. Старият Велик Майстор на ОВЛБ Бр.: Петьо Пенков с оставката си призна, че процеса е невъзвратим, че световното Масонство не търпи лъжата и измамата. Всичко си има край. Обръщам се и към Бр.: Майстори от ОВЛБ, които са получили Светлината в нашите храмове, в нашите Ложи и на много от които ние сме поръчители в Масонството. Чуйте зова на майката – ВЛССПЗБ. Вашето семейство е тук. Ние сме Вашето семейство. Върнете се в братската верига на регулярното Масонство.
 
Във възхвала на Великият Архитект на Вселената и Велик Строител на всички Светове!
 
Така да бъде!
 
Бр.: И.И. /Председател на Великата Ритуална комисия на ВЛССПЗ в България/