(20070102) Отчет за 2006 г. за взаимоотношенията с ВС33 на България

Новина 1091 от 1273
(20070102) Отчет за 2006 г. за взаимоотношенията с ВС33 на България

Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България и Върховен Съвет – отчет за 2006 г. Печат Е-мейл
1. Велик Майстор – НВУ проф. д-р Брат Никола Александров.

• Провеждани са ежемесечни редовни срещи с Върховния Командир

• Отправени са официални писмени покани за всички гореизброени Масонски събития

• Връчена бе съвместно статуя на Масонски Храм от името на ВМ Никола Александров и Върховния Командир на УС на НИИ на СПШР при откриване на Първата Национална Конференция на Шотландския Ритуал в Долината на България

• В страхопочитание към Великия Майстор Брат Никола сме оказвали непрекъсната пълна подкрепа в неговата дейност, когато ни е поискана

2. Делегация на ВМ Брат Никола Александров за участие в Националната Конференция на Великите Майстори на Северна Америка, м. февруари 2006 г., щата Тенеси, САЩ.

• От Канцеларията на Върховния Съвет се изготви Масонския филм – “Реактивиране на Масонството в Ориент България след 1990 година” – на български и английски език

3. Декларация на Върховния Съвет 33° на България.

• Единодушно приета и гласувана Декларация на 8 януари 2006 г. в Пловдив на Националната Конференция на СПШР в България за пълна подкрепа на единствената Регулярна и Призната Велика Ложа на България – Оригиналната Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България

• Декларацията е публикувана на сайта www.scottishrite-bg.org на Върховния Съвет

4. Масонски филм – “Реактивиране на Масонството в Ориент България след 1990 година”.

• От Канцеларията на Върховния Съвет, Масонският филм е изпратен в над 30 Юрисдикции по света

• По поръчка на Върховния Съвет, филмът е произведен на DVD диск – 2000 бройки

5. Уебсайт www.scottishrite-bg.org

• В картата на сайта е включена рубрика “ВЛССПЗБ”