(20010623) КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА ВЪВ ВЕЛИКАТА ЛОЖА С.С.П.З. НА БЪЛГАРИЯ

Новина 1186 от 1270
(20010623) КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА ВЪВ ВЕЛИКАТА ЛОЖА С.С.П.З. НА БЪЛГАРИЯ

През м. септември 2000 г. изтича мандатът на Великият майстор Бр. Иван Ставрев и Съвета на Великите сановници на В.Л.С.С.П.З.Б. Започва подготовка за Общо изборно събрание на Великата ложа. За целта, всички дъщерни Ложи провеждат свои събрания, на които правят номинации към Общото събрание за кандидатури за изборните длъжности във Великата ложа. Осем (8) от Ложите, номинират за Велик майстор кандидатурата на Бр.Иван Ставрев. Две (2) от Ложите издигат кандидатурата на Бр. Борислав Сарандев, който е едва с 8-месечен стаж като Майстор на Стол. Две от съюзните Ложи не се възползват от правото си да номинират кандидат за Велик майстор.

През периода септември-ноември около Бр. Борислав Сарандев се оформя малобройна група от сподвижници, които желаят той да бъде избран за Велик майстор на всяка цена. Противно на обичаите и принципите на Свободното зидарство, тази група от Братя посещава редица съюзни Ложи и грубо се намесва в тяхната работа, оказвайки натиск в търсене на подкрепа за кандидатурата на Бр. Борислав Сарандев. Стига се до парадоксални случаи, когато в Ложи (какъвто е случаят с Ложа “Дунавска звезда” в Ориент-Русе) се отстраняват близо 2/3 от Братя-майстори, които не одобряват действията и процедурните нарушения на ръководството на Ложата. За грубо нарушаване на масонските принципи в Ложа “Дунавска звезда”, Великият майстор Бр. Иван Ставрев, съобразно дадените му от Конституцията права, лишава от право на глас в Общото събрание тази Ложа.

Общото събрание е насрочено за 24 ноември 2000 г. Поканени са като гости всички Велики ложи с които Великата ложа С.С.П.З. на България е в установени Братски отношения.

През периода на подготовка на Общото

Общото събрание започва с участието на всичките 12 към него момент Ложи-членки на Великата ложа С.С.П.З. на България. С право на глас са 11 (единадесет) Ложи. Събранието протича при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Великия майстор

  2. Отчетен доклад на Великия ковчежник

3. Приемане изменения и допълнения на нормативната база на Великата ложа.

4. Избор на Велик майстор, Велики сановници, състав на работни колегии и комисии на Великата ложа.

  За Велик майстор е избран Бр. Борислав Сарандев с резултат от гласуването 6 гласа “за” и 5 гласа “против”.

Общото събрание не насрочва дата за ритуалното встъпване в длъжност на новия Велик майстор. Според Конституцията на Великата ложа, до встъпването в длъжност на новоизбрания Велик майстор, Великата ложа се управлява от стария Велик майстор.

Пет от общо единадесетте Ложи-членки с право на глас провеждат свои събрания и отправят искане от името на Братята-майстори за свикване на извънредно изборно събрание на Великата ложа С.С.П.З. на България.

В законоустановения едномесечен срок към Братския масонски съд постъпват общо 14 (четиринадесет) жалби и протести относно допуснати нарушения по провеждането на Общото събрание на Великата ложа на 24 ноември 2000 г. Братският съд заседава и се произнася следното:

1.      Старият Велик майстор е в правата си до края на масонската година (22 юни 2001 г.)

2.      Изборът проведен на Общото събрание на 24 ноември е опорочен.

3.      Невалиден е изборът на единия от Зам.-Великите майстори.

 

След изборните резултати от Общото събрание, някои от членуващите Ложи установяват, че техните Майстори на стол са подменили по своя воля изборния вот на майсторите от своите Ложи и са подкрепили кандидатури за които не са били упълномощени от общите събрания на своите Ложи. Също така е установено и, че в някои от Ложите не е спазена законовата процедура за номиниране на кандидатури за постовете във Великата ложа – Майсторите на столове еднолично за определяли номинациите от името на своите Ложи.

Междувременно, отказ от избора им на 24 ноември 2000 г. в екипа на Бр. Борислав Сарандев си правят Зам.-Велик майстор и Великият стражник.

След произнасянето на Братския масонски съд по подадените жалби и в съответствие с Конституцията на Великата ложа на България, Бр. Борислав Сарандев предприема следните действия:

–         въпреки решенията на Висшия Братски съд и разпоредбите на Конституцията, настоява веднага да му бъде предадена длъжността от Великия майстор, Бр. Иван Ставрев.

–         еднолично изключва от масонството десет многоуважаеми Братя, повечето от които са с голям масонски стаж и лични заслуги за активирането на Свободното зидарство в България. Петима от тях са и Велики сановници на Великата ложа, начело с Великия майстор, Бр. Иван Ставрев.

След акта на изключване на многоуважаемите Братя, избраните на 24 ноември за Велик Оратор и Велик Втори Надзирател Братя също напускат малобройната група на Бр. Борислав Сарандев.

В края на м. декември 2000 г., в противоречие със принципа за независимост на всяка една национална Велика ложа, многоуважаемият Велик майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Алфред Костка взема страна в конфликта между българските масони, явно декларирайки предпочитанията си към Бр. Борислав Сарандев. Впоследствие, след проведени редица срещи с авторитетни немски масони, се потвърди предположението, че позицията на Великия майстор Бр. Костка е лично негово мнение, а не официална позиция на Обединените Велики ложи на Германия. В пълна неизвестност за становището на Бр. Костка е и официалният представител на Обединените Велики ложи на Германия към Великата ложа С.С.П.З. на България, Бр. Александър Витанов.

При така създалата се обстановка, Великият майстор Бр. Иван Ставрев се обръща с писмо към Бр. Борислав Сарандев с което обръща внимание на нерегулярността на действията му.

Великият майстор Иван Ставрев уведомява за развитието на събитията в българската Велика ложа и Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия. В това писмо той обръща внимание на Бр. Костка за сериозните последици за единството и целостта на българското масонство, произтичащи от неговата пряка намеса във вътрешните дела на независимата Велика ложа С.С.П.З. на България.

През този период на разрешаване на спорни въпроси във Великата ложа, новоизбраният Велик майстор, Бр. Борислав Сарандев се самообявява противоуставно за встъпил в длъжност.

Съгласно искането на петте Ложи-членки, Великият майстор Бр. Иван Ставрев свиква в законния тримесечен срок извънредно изборно Общо събрание на Великата ложа, което е насрочено за 22 март 2001 г.

Според представените списъци на Ложите, делегатите на извънредното събрание представляваха общо 287 Бр.-масони. Не взеха участие в събранието Бр. Борислав Сарандев и групираните около него 50-60 Братя, които се обявяват за Велика ложа на България.

Тази група, чрез посредничеството на Великият майстор Бр. Алфред Костка, влиза в контакт с нерегулярната Велика ложа на България, оглавявана от наследника на Георги Крумов, Янко Бонев. Въпреки няколко кратното обявяване от страна на Обединените Велики ложи на Германия, че парамасонската структура на Янко Бонев е нерегулярна, Великият майстор, Бр. Костка подписва като гарант споразумение за обединяване между групите на Борислав Сарандев и Янко Бонев.

С цел бързото натрупване на членска маса, Ложите на Борислав Сарандев и Янко Бонев започват масов и безразборен прием в масонството на български граждани.

Едновременно с това, обаче, редица Братя от кръга около Бр. Борислав Сарандев напускат разочаровани и намират Братски прием и възможност за практикуване на масонството в работилниците на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България.

Извънредното събрание на В.Л.С.С.П.З.Б, на 22 март 2001 г. се провежда при пълно спазване на Конституцията на Великата ложа С.С.П.З. на България и избира следния състав на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България:

1. Велик майстор – Бр. Петър Горновски

2. Зам.-Велик майстор – Бр. Венелин Жечев

3. Зам.-Велик майстор – Бр. Румен Ралчев

4. Велик Първи Надзирател – Бр. Петър Станчев

5. Велик Втори Надзирател – Бр. Евгени Тропчев

6. Велик Оратор – Бр. Димитър Недков

7. Велик Секретар – Бр. Александър Витанов

8. Велик Ковчежник – Бр. Юрий Събев

9. Велик Церемониалмайстор – Бр. Стоян Чешмеджиев

10. Велик Стражник – Бр. Пламен Козарски

На 22 юни 2001 г. (Еньовден), на тържествена церемония, в присъствието на 200 Бр. редовни масони се извършва ритуал по встъпването в длъжност на новоизбрания Велик майстор, Бр. Петър Горновски и новоизбраните Велики сановници.

Новоизбраният Велик майстор, Бр. Петър Горновски отправя открито писмо до всички български Братя, които са изоставили Градежа на българското масонство, с което изразява надеждата си, единението на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България е най-важната цел в името на която трябва да се преодолеят противоречията и да се заработи заедно. Призивът на Великия майстор, Бр. Петър Горновски остава без последствия от страна на Бр. Борислав Сарандев.