(20191223) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: (ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ на Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG) по повод излъчен телевизионен материал в предаването „120 минути“ с водещ г-н Светослав Иванов по национална телевизия bTV, който уронва престижа и името й, а така също и на свободното зидарство като цяло.)

Новина 546 от 1279
(20191223) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: (ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ на Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG) по повод излъчен телевизионен материал в предаването „120 минути“ с водещ г-н Светослав Иванов по национална телевизия bTV, който уронва престижа и името й, а така също и на свободното зидарство като цяло.)

183 A∴L∴ 6020 [23.12.2019 СЕ] О∴ София

Изх. №: 00001/23 декември 2019 г.

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

на Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG) по повод излъчен телевизионен материал в предаването „120 минути“ с водещ г-н Светослав Иванов по национална телевизия bTV, който уронва престижа и името й, а така също и на свободното зидарство като цяло.

191223183001

Уважаеми и Обични Братя,

Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG), като основоположник на регулярното и признато свободно зидарство в България, алармира, информира и изразява своето учудване и изненада от излъчен телевизионен материал на 22 декември 2019 г. в предаването „120 минути“ с водещ г-н Светослав Иванов по национална телевизия bTV, който уронва престижа и името на ВЛ ССиПЗ в България и на свободното зидарство като цяло.

В предаването се твърди, че г-жа Кристиана Сандева и г-н Димитър Иванов са се „заровили в разработката на италианските власти“ и малко по-късно (4:54) се твърди, че Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG) е „клон на Великия Ориент на Италия“. Това абсолютно не е вярно и никога не е било вярно и няма как да бъде вярно. ВЛ ССиПЗ в България е автономна организация и не е клон на никоя друга организация. Обратното, ако се счита за реално, то бихме могли по същият начин да чуем от bTV, че Правителството на Република България е клон на чуждестранно правителство.

Уронването на престижа на Великата ложа-майка на Българското масонство продължава с визуализиране на сайта на Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG), въпреки ясното разграничение между двете имена: “United Grand Lodge of Bulgaria” (поместен в списък на сайта на Великия Ориент на Италия) и “Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of Bulgaria” (сайт намерен през онлайн търсещата машина Google, чрез търсене на ключовите думи или ключовия израз “United Grand Lodge of Bulgaria”). Не бихме могли да си представим, че е възможно дори да поставяме под съмнение засвидетелствания дългогодишен професионализъм и твърденията, че е водеща национална медия bTV и затова считаме, че действията са умишлени, преднамерени и извършени нарочно с цел провокиране на негативно отношение към легитимно действаща по българското законодателство неправителствена организация с нестопанска дейност в името на благото на българското и световното гражданско общество. Също така считаме, за недопустимо да се прави и недвусмислено внушение, че масонството в България и Италия се занимава с дейности, които не са законни. Тук ще цитираме какво казва известният италиански прокурор г-н Гратиери, който води дела срещу мафията в Италия, във връзка с този казус:

„Някои от заподозрените имат връзки с масонски ложи в Англия и Шотландия. …Те са „предали“ масонството… Ние трябва да сме внимателни да не говорим за масонството като цяло – да бъдеш масон не е престъпление“.

 

Към момента в България има 4 регулярни Велики ложи на свободни зидари:

 1. Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG) – основана с внасяне на Светлина от ВЛ ССиПЗ на Германия като част от Обединените Велики ложи на Германия – 21 септември 1997 г.
 2. Обединената Велика Ложа на България (United Grand Lodge of Bulgaria) ОВЛБ (UGLB) – основана от отделили се групи от масони през годините от ВЛ ССиПЗ в България – 23 април 2001 г.
 3. Велика ложа на България (Grand Lodge of Bulgaria) ВЛБ (GLB) – основана от отделили се 3 съюзни ложи от ВЛ ССиПЗ в България – 17 май 2010 г.
 4. Велика ложа на стария и приет шотландски ритуал в България (Grand Lodge of Ancient and Accepted Scottish Rite of Bulgaria) ВЛСПШР (GLAASRB) – основана от отделили се от ВЛ ССиПЗ в България 4 съюзни ложи – 6 юни 2013 г.

Към момента Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България – ВЛССПЗБ (Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in Bulgaria – GLAFAMBG), Велика ложа на България (Grand Lodge of Bulgaria) ВЛБ (GLB) и Велика ложа на стария и приет шотландски ритуал в България (Grand Lodge of Ancient and Accepted Scottish Rite of Bulgaria) ВЛСПШР (GLAASRB) са обединени в организацията „Национални обединени велики ложи на България“  (National United Grand Lodges of Bulgaria) НОВЛБ (NUGLB) – основан съюз на 18 юни 2016 г. За момента Обединената Велика Ложа на България (United Grand Lodge of Bulgaria) (ОВЛБ – UGLB) не членува в този съюз. Съюзът „Национални обединени велики ложи на България“  (National United Grand Lodges of Bulgaria) НОВЛБ (NUGLB) продължава да поддържа линията на поведение и дейности заявени публично на 15 ноември 2016 г., чрез отворено писмо на вниманието на Президента, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, Националния омбудсман, което беше в отговор на друго сходно действие този път от страна на Народния представител Радан Кънев, който изказваше обидни квалификация по адрес на масоните и техните организации на територията на Република България. (Повече информация тук: http://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?p=5273). Текущите действия на bTV се явяват аналогични на тогавашните на Народния представител Радан Кънев.  Съюзът „Национални обединени велики ложи на България“  (National United Grand Lodges of Bulgaria) НОВЛБ (NUGLB) ще постъпи аналогично като ще докладва в съответните комитети и структури на ежегодната Конференция на Великите Майстори на Масони в Северна Америка през февруари 2020 г. в гр. Кентъки за създадения прецедент от страна на национална медия, която си позволява да заклеймява цялото българско масонство и преписва грехове на масонството като цяло.

Официалните взаимоотношения с Великия Ориент на Италия (ВОИ) са спрени за момента с оглед на това, че официалната позиция на ВОИ е, че подържа взаимоотношения с Обединената Велика Ложа на България (United Grand Lodge of Bulgaria) ОВЛБ (UGLB).

Българското и световно масонство спазва законите на държавата, в която съществува и нейните дейности не са над тях или в противоречие.

Въпреки всичко казано до тук, то трябва да е ясно, че Братя, които нарушават клетвата, която дават (а именно едно от нещата е да спазват законите на държавата си), то те биват изключвани за това. За момента ние нямаме информация за Брат в състава на нашата Велика ложа, който да е замесен в „аферата с боклука“. Готови сме да предоставим още информация при необходимост.

Нашата позиция ще бъде предоставена на вниманието на:

 • г-жа София Владимирова, Председател на Съвет за електронни медии (СЕМ) на Република България
 • г-н Флориан Скала, Главен изпълнителен директор на bTV Media Group
 • г-н Тонислав Попов, Главен финансов директор, Член на Борда на директорите и Изпълнителен директор, bTV
 • г-н Господин Йовчев, Директор „Правни и бизнес отношения”, член на Борда на директорите, bTV
 • г-жа Теодора Цветкова, Директор „Маркетинг и връзки с обществеността“, bTV
 • г-н Венелин Петков, Директор „Новини, актуални предавания и спорт”, bTV
 • г-н Светослав Иванов, водещ на “120 минути”, bTV

 

Използвани източници на информация (дата на достъпване на всички: 23 декември 2019 г., 15:53 ч.):

https://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/videos/vrazkata-na-ndrangeta-s-balgarija.html

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/19/hundreds-arrested-major-italian-anti-mafia-operation

http://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?page_id=48

http://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?p=5273

В∴П∴Н∴В∴А∴Н∴В∴И∴С∴Н∴В∴С∴

 

___________________

Н∴ В∴ У∴ Бр∴ Красимир Мартинов

ВЕЛИК МАЙСТОР

 

 

 

___________________

Н∴ В∴ У∴ Бр∴ Пламен Матеев

СТАР ВЕЛИК МАЙСТОР

 

 

___________________

М∴ У∴ Бр∴ Димитър Мандраджиев

СЕКРЕТАР ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

АСИСТЕНТ НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР