Търсещ ли сте? Търсите ли светлината?

LightHouseАко сте мъж, който иска да стане по-добър мъж в своите дела и вярвате в Господ Бог, то може да станете част от нас. Преди това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ следния текст: НАТИСНИ ЗА ТЕКСТА

Има 1 начин това да се случи – за да бъдете един от нас, трябва да попитате един от нас.

Изберете града, в който искате да станете част от Великия градеж на всемирното братство.

Потърсете Брат Майстор Масон, който да гарантира за вас.

Ще последва време с неуточнен срок на преценяване на Вашите действия в профанския свят.

Ще се наложи да представите биография и свидетелство за съдимост със статут “ЛИЦЕТО Е НЕОСЪЖДАНО”.

КАК ДА СТАНА МАСОН? 
Какви изисквания се предявяват към човек, желаещ да стане масон?
Основните изисквания към кандидата се свеждат, съгласно ритуала, към това, че той трябва да бъде човек на „свободните и добри нрави”. Първото от тези определения в наше време, естествено, донякъде е изгубило своя смисъл, поради това на нравствените качества на кандидата се отделя огромно внимание, за което с него се водят предварителни беседи и, при възможност, беседват също така с неговите познати.

Потенциалният кандидат трябва да бъде мъж, вярващи във Висшето Битие, в Бог, а така също и в безсмъртието на душата.

Тъй като масонството е човеколюбиво общество, чиято цел по-конкретно е да оказва помощ на ближните посредством благотворителност, и също така тъй като членството в Братството предполага редовно плащане на членския внос и други такси, потенциалният кандидат трябва да има определено материално положение, което условие в никакъв случай не е обременително за него, тъй като всички материални въпроси в Братството се решават с оглед реалните възможности на братята.

 

Какви ограничения има масонството относно вярата и расата на кандидата?
Никакви! Кандидатът трябва само да вярва в Бог, безсмъртието на душата и във висшето предназначение на Човека във Вселената. Обратното, някои вероизповедания въвеждат определени ограничения за членство в Братството. Например, до съвсем скоро действаше забрана за членство в Братството за привържениците на Римокатолическата църква. 

Трябва ли да бъда поканен за встъпване в масонство или мога да проявя собствена инициатива?
Масонството не е секта или мисионерска организация и не вербува своите членове в обществото. Ако чакате, то това означава, че ще чакате вечно. Масонският принцип е да не се вербуват привърженици.

За това е разумно (при наличие на желание) да се търсят начини за уреждане на връзки с Братството, а след това да се действа според обстоятелствата.

 

Има ли някакви задължения, плащания свързани с това да бъдеш масон?

Да. Ложите имат разходи и се нуждаят от финанси. Обичайно масонът плаща годишна вноска. При посвещаване в първа степен масонът плаща също така еднократна встъпителна вноска. Сумата на вноската се определя в пределни граници, които са по силите на братята. Сумата не е символична.

 

Искам да стана масон. Какво да правя?
Ако познавате някой масон можете да се обърнете към него. Ако не, препоръчваме Ви да се свържете с нас чрез e-maila на ложата pr@grandlodgebulgaria.org. Бъдете готов да представите подробна информация за себе си – искане за членство в свободен текст, авобиография и мотиви за кандидатстването Ви.

 

С кандидата беседват не по-малко от трима братя-майстори. След това въпросът се обсъжда от ръководството на ложата, а ако кандидатът не може да представи братя-препоръчители, неговият въпрос се обсъжда и консултира отново.
След това членовете на ложата обсъждат въпроса още веднъж и вземат окончателно решение. Кандидатурата се счита за отхвърлена, ако поне трима членове на ложата са гласували против. Но, дори ако само един или двама членове на ложата са се изказали рязко срещу кандидата, това може да отложи посвещението значително във времето.
В случай на вземане на положително решение, на кандидата се съобщава дата и час на посвещението. Цялата процедура може да се проточи във времето и да отнеме няколко месеца.

Надяваме се да разберете, че да бъдеш масон е трудно. Това начинание предявява към човека огромен брой изисквания и е необходимо да намерите в себе си сили за да му съответствате. Трябва също така искрено да вярвате в Бог. Умоляваме Ви, преди да решите да подадете искане за встъпване в братството да обмислите сериозно готови ли сте на този труд, единствената награда за който ще бъде духовната поддръжка на братята.

.

Населени места, в които ВЛССПЗвБ работи (бройката на ложите е по-голяма от оказаните градове, поради множество ложи в някои населени места):