(20100916) Покана за10-годишнината от внасяне на Светлина в Ложа „ Тан Нак Ра ” – Ориент Добрич

Новина 887 от 1155
(20100916) Покана за10-годишнината от внасяне на Светлина в Ложа „ Тан Нак Ра ” – Ориент Добрич

Чрез
Викария на Великия Секретар
У.: Брат Ангел Кабакчиев
До
Н.:В.:У.: Брат Велик Майстор
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
М.:В.:У.: Братя Велики Сановници
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
М.:В.:У.: Братя Председатели на Комисии
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
Н.:В.:У.: Братя Стари Велики Майстори
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
В.:У.: Братя Майстори на Столове
На Съюзни Ложи
На В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:
Обични Братя ,
Във връзка с 10-годишнината от внасяне на Светлина в
Ложа „ Тан Нак Ра ” – Ориент Добрич на 114 А .: L .: 6011 г. ( 16 Октомври 2010 година ) ще се проведе Тържествен Ритуал 1
степен и Научна конференция на тема „ Масонството – история
и съвременност „
По повод на това събитие с Братска почит Ви изпращаме
настоящата
ПОКАНА
Ритуалната работа и научната конференция ще се
проведат при следната
ПРОГРАМА
1. Настаняване на гостите в хотелски комплекс
„България”*** – след 10.00 h на 16 Октомври 2010 г.
Единични цени :
Единична стая реновирана – 51.00 лв
Единична стая – 41.00 лв
Двойна стая реновирана – 60.00 лв
Двойна стая – 50.00 лв
Заявки за нощувки и Братския коктейл ще се приемат до
10 Октомври 2010 година на телефони :
Бр. Д.М. 0ХХХ ХХХ ХХХ
Бр. Ж.Г. 0ХХХ ХХХ ХХХ
Бр. В.З. 0ХХХ ХХХ ХХХ
Бр. Р.Р. 0ХХХ ХХХ ХХХ
2. Научната конференция „Масонството – история и
съвременност” ще се проведе от 13.00 h в конферентната
зала на хотелски комплекс „България” . Начало на регистрацията – 12.00 h. За лектори са поканени и са
потвърдили участието си Бр. Димитър Недков, Бр. П.И., Бр. Б.М., Бр. Д.Д. и Бр.
Никола Александров. Всички желаещи да вземат участие
в научната конференция със свои доклади по темата , с
продължителност не повече от 15 мин. могат да ги
изпратят на tannakra.db@gmail.com в срок до 30
Септември 2010 година.
3. Тържественият Ритуал 1 степен по случай 10
годишнината от внасянето на Светлина в Ложа „Тан Нак
Ра” – Ориент Добрич с Патентен № 10 ще се проведе от
18.00 h в хотелски комплекс „България”
4. Братския коктейл ще се проведе в основния ресторант на
хотелски комплекс „България” от 20.30 h. Цена на
куверта – 25.00 лв.
Цената не включва консумацията на алкохол .