ГРАДЕЖ: Състояние и перспективи на масонството във ВЛССПЗвБ

Новина 914 от 1280
ГРАДЕЖ: Състояние и перспективи на масонството във ВЛССПЗвБ

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Състояние и перспективи на масонството във ВЛССПЗвБ

Обръщение до Братята от ВЛССПЗБ от Бр. СТ, Оратор на Ложа „Софийски приятели“ в състава на ВЛССПЗБ – Ориент София, Патентен № 35, Гарант за Приятелство на ВЛБ пред ВЛССПЗБ и Гарант за Приятелство на Ложа Игуалидад № 1 в състава на Великата Ложа на Хондурас пред ВЛССПЗБ и ВЛБ.

През последната година пространството на ВЛССПЗБ за пореден път търпи сътресения. Биваме заливани от информации и различни обвинения. При това положение не е чудно, че част от няколко приспани съставни Ложи (не взимам отношение към причините за приспиването им) създадоха Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България /ВЛСПШРБ/, която към настоящия момент няма легитимност на произхода си (Legitimacy of Origin) съгласно стандартите за признание, в случая няма внесена светлина от регулярна Велика Ложа. Впоследствие към ВЛСПШРБ се присъединиха и други отцепили се от ВЛССПЗБ Братя. Неотдавна ВЛССПЗБ бе напусната от Ложа “Братство” – Ориент София и Ложа „Круни” – Ориент Балчик, а нейният първомайстор МВУБр. Димитрин Радев подаде оставка и като Втори Велик Надзирател на ВЛССПЗБ. В оставката си Бр. Димитрин пише, че всичките Братя от неговата ложа “мотивираха решението си за напускане на Регулярната, но Не Призната към този момент Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България /ВЛССПЗБ/” и отиват в Регулярната и Призната Обединена Велика Ложа на България /ОВЛБ/. Даденото определение от Братята от отцепилата се съставна Ложа „Круни” за ОВЛБ е вярно. Това е регулярна Велика Ложа с най-голям брой признания. Констатацията по отношение на ВЛССПЗБ, че е регулярна, но непризната, е само частично вярна. ВЛССПЗБ наистина практикува регулярно масонство, пък дори и да се разглежда само като част от разделилата се през 2001 г. ВЛССПЗБ. Така например в доклада за 2012 г. на Комисията за информация относно признанията при Конференцията на Североамериканските Велики Майстори, по отношение на ВЛССПЗБ и ОВЛБ се казва, че “двете Велики Ложи практикуват регулярно масонство и двете са с общ произход до тяхното разделение през 2001 г.” (“Both of these Grand Lodges appear to practice regular Masonry, and both were of the same origin until they split in 2001”). Не е вярно обаче, че ВЛССПЗБ е непризната Велика Ложа. Винаги съм се чудил защо Великите Сановници на ВЛССПЗБ не показват признанията. Да, не са много, те са 6 или 7, но всички са от Велики Ложи, признати от Обединената Велика Ложа на Англия. Очевидно е, че напускащите ВЛССПЗБ се самовъзприемат за регулярни и с това си качество смятат да отидат в ОВЛБ. Има обаче проблем. Великите Сановници на ОВЛБ не приемат ВЛССПЗБ за регулярна. В доклада за 2009 г. на Комисията за информация относно признанията е записано, че “ОВЛБ смята, че ВЛССПЗБ е нерегулярна” (“The UGLB states they believe the GLAFAMB is irregular”). Именно поради тази причина когато в ОВЛБ приемат Братя от ВЛССПЗБ, те минават през процедура на регуляризация (в доклада е записано: “The UGLB offered to relax the requirements of the “regularization procedure”). Не се признават масонските им степени и със специален ритуал влизат в открита ложа в първа степен и се повдигат отново. Това е все едно един християнин два пъти да бъде кръстен, което е абсурд. Ако в миналото подобно нещо се е практикувало, днес подобен акт е недопустим. Например католическата църква признава православното кръщение.

Ето защо според мен процедурата по „регуляризация“ не е правилна. Не е редно един регулярен калфа или майстор, вече знаещ тайните на съответните степени, да бъде свален до степен чирак. През тази процедура трябва да минават само регуляризиращи се Братя, които идват от комасонски структури, но не и от Регулярна Велика Ложа, пък била тя и непризната от приемащата, в случая ОВЛБ. Фактът, че редица напускащи в момента ВЛССПЗБ Братя не отиват в ОВЛБ, а се афилират във ВЛСПШРБ, показва, че наистина възприетата практика на „регуляризация“ в ОВЛБ не се приема от някои странстващи Братя и не консолидира българското свободно зидарство. През последните няколко години редица Велики Ложи по света изразяват загриженост за разпокъсаността на масонството в България и чрез различни механизми се въздейства за постигането на обединение/единение. Така например през 2013 г. от Комисията за информация относно признанията бяха призовани всички Велики Ложи в Северна Америка да прекратят братските отношения с ОВЛБ и ВЛССПЗБ, докато не се обединят или взаимно признаят, за да покрият стандартите за признание от други Велики Ложи (“the Commission is of the opinion that a reasonable course of action to consider is to suspend fraternal relations with both the Grand Lodge A.F. & A.M. of Bulgaria and the United Grand Lodge of Bulgaria until such time that a resolution is perfected between these two Grand Lodges”). В няколко поредни свои доклада Комисията констатира, че част от ОВЛБ не желае да се решат проблемите с ВЛССПЗБ. Така например през 2011 г. се казва, че “няма интерес сред част от Обединената Велика Ложа на България да разговаря с ВЛССПЗБ нито за обединение, нито за договор за споделяне на юрисдикцията” (“there is no interest on the part of the United Grand Lodge of Bulgaria in entering discussions with the Grand Lodge AF&AM of Bulgaria, either for unification or for establishing a treaty to share the jurisdiction”). По този начин ВЛССПЗБ практически нямаше полезен ход по въпросите на масонското единение в България, защото нямаше с кой да си партнира. През 2010 г. нещата се промениха. В България бе създадена/възстановена трета Велика Ложа – Великата Ложа на България /ВЛБ/, работеща с реактивирания от Великата Ложа майка оригинален патент от 1917 г. Практикуваното масонство във ВЛБ е регулярно и с общ произход като на ВЛССПЗБ и ОВЛБ. Появата на ВЛБ и ВЛСПШРБ затвърди факта, че няма безспорен масонски авторитет и монопол в България, с което окончателно бе разчупено статуквото. Според мен в началото ВЛССПЗБ допусна грешка, като демонстрира отношение към ВЛБ, аналогично с това на ОВЛБ към ВЛССПЗБ, макар че подобен подход в известна степен е разбираем, тъй като половината от Братята във ВЛБ идват от ВЛССПЗБ (а останалите от ОВЛБ). През последната година обаче и тук се забелязват промени. Така например бях избран за Гарант за приятелство на ВЛБ пред ВЛССПЗБ. На базата на този факт Ложа Игуалидад No 1 в състава на Великата Ложа на Хондурас ме определи за гарант за приятелство пред ВЛССПЗБ и ВЛБ. Бях поканен от ВЛБ да присъствам в открита ложа по време на гостуването в София на НВУБр. Мохаб Фахми, Велик Майстор на Суверенната Велика Ложа на Египет, призната от Обединената Велика Ложа на Англия. Двамата Велики Майстори – НВУБр. Валери Митков и НВУБр. Славейко Господинов присъстваха на общ ритуал в местността Белинташ. Делегация от

ВЛССПЗБ, водена от нейния Велик Церемониалмайстор МВУБр. ВП, присъства на тържествен масонски ритуал по полагането на основен камък на православен храм, дарен от Брат от ВЛБ. В последният доклад за 2014 г. на Комисията за информация относно признанията се казва, че “Комисията е получила писмо с дата 20 декември 2013 г. от ВЛССПЗБ, предлагащо споразумение между ВМ на ВЛССПЗБ д-р Валери Митков, ВМ на ОВЛБ, д-р Иван Сариев и ВМ на ВЛБ д-р Славейко Господинов. Комисията ще следи с интерес за резултата от това споразумение и ще докладва за резултатите на конференцията през 2015” (“The Commission received a letter dated December 20, 2013 from the Grand Lodge AF & AM of Bulgaria proposing an agreement between the Grand Lodge AF & AM of Bulgaria, Dr. Valeri Mitkov Grand Master, the United Grand Lodge of Bulgaria, Dr. Ivan Sariev Grand Master, and the Grand Lodge of Bulgaria, Dr. Slaveyke Gospodinov Grand Master. The Commission will watch with interest the outcome of this agreement and report the outcome at the 2015 Conference”). Този текст показва, че нашите Братя от други Ориенти очакват да се случи нещо положително с масонството в България. От редица Велики Ложи вече идват сигнали, че ако не се постигне максимално желаното – всички български Братя да бъдем заедно в единно или споделено пространство, то тогава трябва да се стремим да бъдем колкото се може повече заедно, т.е. дори финализирането на вече започналия процес за взаимно признание само между ВЛССПЗБ и ВЛБ също би получило подкрепа и довело до бъдещи нови признания. Така например МВУБр. Рафаел Корралес, Втори Велик Надзирател на ВЛ на Хондурас и Майстор на стол на Ложа Игуалидад № 1 ми писа следното: “Най-добре би било и трите (Велики Ложи, б.м.) да се обединят. Ако това не е възможно, усилието трябва да бъде да се обединят повече Братя и по този начин да се създаде по-силно и по-многобройно масонство, макар и не в неговата цялост, което да бъде признато. Не се съмнявам, че в този процес нашата ВЛ ще се присъедини към признанието и ще имаме братски връзки между масоните от двете нации” (lo ideal sería que las tres se unieran, si esto no es posible, el esfuerzo sería unir lo mmayor posible a los HH y de esta manera crear una masoneria mas fuerte y numerosa aunque no sea en su totalidad y que sea reconocida, no dudo que en el proceso nuestra Gran Logia, se una en el reconocimiento y tengamos lazos fraternos entre masones de ambas naciones). Поради тази причина още преди половин година бях писал в тайната масонска група “Отвес” във Фейсбук, в която има Братя от трите пространства в България, че ние от ВЛССПЗБ трябва да застанем зад НВУБр. Валери Митков и да му дадем възможност да приключи започналия процес на взаимно признаване с ВЛБ. Срещу партнирането и взаимното признаване на ВЛССПЗБ и ВЛБ има две възражения, на които трябва да се отговори ясно: 1. ВЛБ не била регулярна, защото нейната Велика Ложа майка – Великата Ложа на Франция, не била призната. Трябва да знаем, че възстановяването на ВЛБ през 2010 г. не е българска инициатива, а предложение на Великата Ложа майка. За целата Великата Ложа майка реактивира оригиналният патент от 1917 г., с който е създала и внесла светлина във ВЛБ и който е върната на Великата Ложа майка през 1940 г. Патентът е гаранция за регулярността на практикуваното масонство и именно с този патент ВЛБ е имала 47 признания до приспиването си през 1940 г. в резултат на нацистката агресия в Европа. До Втората световна война Великата Ложа майка е призната от 83 регулярни Велики Ложи. След края на войната в континентална Европа се пристъпва към възстановяване на масонството, унищожено от Хитлер. Тъй като през този период във Франция се възстановява и Великият Ориент на Франция, оформящ се все повече като комасонска структура (отказ от разбирането за Великия Архитект на Вселената, липса на Книга на Свещенния Закон на Олтара, контакти със смесени Ложи и т.н.), с който Великата Ложа на Франция поддържа Братски отношения, въпреки, че практикува регулярно масонство, губи повечето си признания. Но и днес например Великата Ложа на Франция е призната от Великата Ложа на Свободните и Приети Масони на Аржентина, а редица Велики Ложи по света, практикуващи Стария и Приет Шотландски Ритуал, съобразяват своите требници именно с Великата Ложа на Франция, което е признание за нейната регулярност. Неотдавна Великата Ложа на Франция прекрати братското общуване с Великия Ориент на Франция, с което във Франция започна процес на обединение на френското регулярно масонство. На 15 юни 2013 г. беше създадена Френската Масонска Конфедерация (CMF), по модела на Обединените Велики Ложи на Германия. Този процес и неговият заключителен резултат CMF, получи подкрепа от пет европейски Велики Ложи, (Германия, Швейцария, Австрия, Белгия и Люксембург) изразяваща се в известните Декларации от Базел през 2012 г. и от Берлин през 2014 г. Петте европейски Велики Ложи са декларирали, че през декември 2014 г. са готови да признаят Френската Масонска Конфедерация (CMF) независимо от становището на Обединената Велика Ложа на Англия. Днес по света има редица Велики Ложи, чиято майка е Великата Ложа на Франция и те са признати като регулярни, в това число и от Обединената Великата Ложа на Англия. 2. ВЛБ имала вътрешни спорове и други лица държали съдебната регистрация. ВЛБ наистина, но в много по-малка степен отколкото останалите две Велики Ложи в България, е напусната от малък брой Братя, претендиращи, че именно те я представляват. За запознатите със ситуацията във ВЛБ такъв проблем не стои. Отцепилите се лица днес контактуват с Великият Ориент на Франция, която е комасонска структура. В международен план като легитимна се възприема ВЛБ с Велик Майстор НВУБр. Славейко Господинов и именно тя получи своите признания през периода април – август 2014 г. от регулярни и признати Велики Ложи. При подготовката на признанията те са знаели и за потеклото на ВЛБ, и за това, че е имало разколници в нея. Великата Ложа майка също е признала легитимността на ВЛБ с Велик Майстор НВУБр. Славейко Господинов, като и е възложила да организира и бъде домакин на 01.11. 2014 г. на Европейска Конференция на Великите Ложи, признати от Великата Ложа на Франция. София ще бъде домакин на 28 Велики Майстори и техните делегации. Написах всичко това, за да покажа, че проблемите пред българското масонство въобще не са решени, но че ако проедолеем немасонското поведение и победим егоизма си, процесът на единение в България има своето положително развитие и че ВЛССПЗБ има своя потенциал и бъдеще. Това важи и за ВЛБ. Тъй като съм гарант за приятелство на ВЛБ пред ВЛССПЗБ трябва да кажа, че ако двете Велики Ложи взаимно се признаят, те и към момента заедно имат повече от 15 признания от регулярни Велики Ложи. Този факт има огромно значение, стига да се знае как да бъде използван в международното масонско общуване. Призовавам Братята си от ВЛССПЗБ да останат верни на своята масонска клетва и всички заедно от ВЛССПЗБ, ОВЛБ и ВЛБ да отстояваме своя масонски дълг, равнопоставеност и достойнство както в рамките на всяка Велика Ложа, така и по между им.

Дата: 27 септември 2014 г.
Бр. СТ