Идеята по света

Масонството е посветителско общество, което има неуточнен произход. Различни клонове на това общество днес съществуват под различни форми в цял свят, с членска маса приблизително 5 милиона души, от които около 480 000 в Англия, Шотландия и Ирландия, и по-малко от 2 000 000 в Съединените щати. Различните масонски организации споделят морал и метафизични представи, които включват, най-често, институционализирана вяра във Върховно същество.

Виж повече за История на Масонството по света

glbg-slider-rakovski

Идеята в България

Коренната промяна на социалната и политическа ситуация в началото на 90-те години на ХХ век в Източна Европа е причината и за възстановяването на организираното Движение на Свободните Зидари в България, след петдесет години прекъсване. Поради прекъсването на връзката с краткотрайно съществувалата от историческа гледна точка Велика Ложа на България, която е работила до 23.01.1941 г.1, процесът по навлизането на Братството в обществения живот на страната е доста хаотичен и разпокъсан. През този период в България работят отделни Ложи с Патент от различни европейски Велики Ложи като основните са Великата Ложа на Югославия, Великата Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари в Германия, швейцарската Велика Ложа Алпина и Великият Ориент на Франция.

Виж повече за История на Масонството в България

_______

1 На тази дата е обнародван в ДВ брой 16 Законът за защита на нацията, с който на практика се забранява съществуването на Масонските Ложи и други сходни организации – Ротари клубовете, Теософските общества и т.н.