(20120318) МАНДАТНА ПЛОЧА за мандата 6012 -:-6013 A.L.

Новина 953 от 1270
(20120318) МАНДАТНА ПЛОЧА за мандата 6012 -:-6013 A.L.

МАНДАТНА ПЛОЧА
за мандата 6012 -:-6013 A.L.

положена от

Бр. Володя Лозанов

Свободен Зидар от Л\ Зора П\ 001, О\ София

действащ Велик Майстор,

посочен кандидат за Велик Майстор

на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети З(идари в България

и

Бр. Емил Хърсев

Свободен Зидар от Л\ Заря П\ 001, О\ София

действащ Велик Секретар

посочен кандидат за Велик Секретар

на Великата Ложа С\С\П\З\ в България

пред

Великото Общо събрание

на Великата Ложа С\С\П\З\ в България

свикано в Ориента Велико Търново

на двеста шестдесет и осмия ден

от шест хиляди и единадесетата година на Светлината

 

СВАЛИ ОТ ТУК