(20060722) Нов филм за историята на масонството в България “Истината–2000/2001г.” (+ВИД)

Новина 1096 от 1272
(20060722) Нов филм за историята на масонството в България “Истината–2000/2001г.” (+ВИД)

На 22 юли 2006 г. в София, за първи път бе показан новият български Масонски филм с наименованието “Истината–2000/2001г.”, с продължителност 36 минути.

Филмът отразява фактическата страна на възстановяването и развитието на българското Масонство през последните 10 години, макар че основната концентрация на изследването е през 2000/2001 г. и е изцяло изготвен на базата на Масонската истина, Масонските факти и Масонски документи.

Автор на филма е Трижде Почитаемият Майстор Брат Илиян Матеев 32°.