(20190208) ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ СиПЗ на Аляска, САЩ обновиха представителите си

Новина 590 от 1280
(20190208) ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ СиПЗ на Аляска, САЩ обновиха представителите си

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България заедно с НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Алаяска, САЩ обновиха своите представители, които имат за цел по-бързото общуване и способстване за по-успешни взаимоотношения по масонски инициативи. Великата ложа на старите свободни приети зидари в България упълномощи НВУ ВМ Бр. Кийт Херве (Велик майстор на НВУ ВЛ СиПЗ на Аляска за 2018-2019 г.) за представител на ВЛССПЗвБ пред ВЛСПЗ на Аляска. НВУ Велика ложа на СиПЗ на Аляска, САЩ упълномощи НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев (ВМ на ВЛССПЗвБ) за свой представител пред ВЛССПЗвБ.