(20111107) БЕЛЕЖКИ от проведения ритуал първа степен по случай 11 годишнината на Ложа Професор Асен Златаров с поканени братя от Ложи Кракра Пернишки, Братство, Захари Стоянов и Звездата на София

Новина 970 от 1271
(20111107) БЕЛЕЖКИ от проведения ритуал първа степен по случай 11 годишнината на Ложа Професор Асен Златаров с поканени братя от Ложи  Кракра Пернишки, Братство, Захари Стоянов и Звездата на София

БЕЛЕЖКИ

от проведения ритуал първа степен по случай 11 годишнината на Ложа Професор Асен Златаров с поканени братя от Ложи  Кракра Пернишки, Братство, Захари Стоянов и Звездата на София

            Обични братя, това е третата дискусия по злободневната тематика за недоволството на достатъчно голям брой ложи относно неудачите в организационния живот на братството намерило благодатна почва в прословутия проект Дом Яворов. Всички братя знаят градежите, които направих непосредствено след Великото Общо Събрание. Изказаните от мен предвиждания се оказаха бледо копие и далеч не съответстват на случващото се. Необходимо e да се внесе яснота относно създадената обстановка в братството довела до крайни действия, в които всеки майстор на стол с мандата на своите братя се опитва с подобаваща мъдрост да предложи решение. Ложа Проф. Асен Златаров винаги се е старала да потърси отговорите след по- задълбочено изследване и споделяне на изводите си с ложите които са произлезли от нея, защото от първа до трета степен ни води мисълта, че не знаем нито да четем, нито да пишем, знаем единствено да сричаме. Ние винаги сме следвали завета на Ал. Пайк в описанието му за 12 философска степен Велик Майстор Архитект, че мъдростта и знанието , носят чест благоразумие и разбиране.

            Честването на 11 годишнина от създаването на Ложа Професор Асен Златаров имаше  в  програмата си и един задълбочен разговор на тази тема. Като се отчетат и предишните две дискусии тръгвайки от различни гледни точки стигнахме до изводите които искаме да обсъдим и споделим като общо виждане за създаденият разгорещен спор във ВЛССПЗ с видими характеристики за вземане на радикални решения.

            Както всяка спорна теза и тук има минимум два основни елемента:

  1. Излизане от финансовата ситуация в която се намираме всички ние във ВЛССПЗ
  2. Дефиниране на отговорността за създадената финансова ситуация и последствията от нея.

Достатъчно ясно се вижда, че волно или неволно се извършва манипулация с три субекта ВЛССПЗ, Сдружение на ВЛССПЗ, Създадена фирма към Сдружението. Ако сме приели че определящият политиката субект е ВЛССПЗ,  то останалите субекти просто обличат тази политика в законови профански дейности, защото в глава четвърта Таен Майстор на Ал. Пайк се казва, че ние всички се подготвяме да командваме само като се научим да се подчиняваме. Проектът Дом Яворов е типичен пример на подмяна на политиката в хода на реализацията му. В Пловдив на ООС разгледах хипотетичен сценарий, който не беше отхвърлен от нито един велик сановник, което е сигнал за голямата доза достоверност в този сценарий, обясняващ несинхронизираните действия в противовес на нормалната организационна логика.

Мъдрост и баланс трябва да има и в избора на коментарът който искаме да направим, завършващ с конкретни стъпки за реализация. Издигам призив към всички братя от ложа Проф. Асен Златаров и останалите четири дъщерни ложи.

Обични, не е случаен изказът на Ал. Пайк в глава 6 за Вътрешния (доверен) секретар , че дългът е моралният магнетизъм, който контролира и ръководи истинският масонски курс през бурните морета на живота, а ескалиращата във ВЛССПЗ поляризация е на път да измести здравия разум и ние бихме могли да се опитаме да внесем баланс на основата на мъдростта в констатациите ни. Не е възможно само да гледаме назад, както и няма гаранции, че виждаме генетичният материал на проблема. Безспорно отговорността ще се потърси напред, но и тя трябва да следва девиза на Рицарите на кралската арка за великият закон за възмездието съхраняващ се в нашата памет като разкаяние и окончателна присъда. Това решава ли ни проблема. От всичко казано до тук и ако трябва да използвам масонската теза, че животът е училище, а масонството работа, според мен НЕ.

Нашият проблем е финансов и е перфектен казус замислен и реализиран от изключителен професионалист в тази материя. При цялото ми уважение към брат Володя, не го смятам за автор на модела, но истината е, че не е възможно този модел да се пусне в действие без негова санкция или предоверяване. Правя уговорката и за други зависимости, но това всеки брат майстор на стол може сам да определи за себе си.

Брат Наско, следващ девиза на Великите избраници на Свещения свод, като възвишен масон съзнаващ , че е обвързан и свободен-обвързан от задължението си и освободен от предразсъдъци, нетолерантност и завист, определи рамките на ставащото в момента като заробваща спирала от финансови задължения, на които трябва да се сложи радикален край. Паралелна губеща спирала според него, представлява и развитието на публичното внимание към този казус. Мненията на Братята Жоро и Чавдар с преданост към вярата , честта и дълга на Рицари на Изтока, тръгваха от различни гледни точки но се стигна до следните общи изводи:

Съществуващото Status quo трябва да се реши изключително бързо, защото моделът предполага финансова задлъжнялост, чието нерешаване носи може би определена изгода на реализатора, но определено носи неразумно високи финансови обременености за всеки останал брат член на ВЛССПЗ. Това означава събиране на допълнителен финансов ресурс в рамките на възможното за братята и използването му ако не за цялостно изплащане, то поне за частично погасяване с последваш план за рефинансиране. Сегашното състояние на 14% лихва е нито разумно нито братско и неговото прекратяване като обвързаност с фирмата на брат Емо е единственият бърз и реалистичен вариант. Не смятам, че ще бъдем свидетели на алтруистични решения за връщане на пари обратно и връщане на цялата сделка. Това може би е приемливия вариант за повечето братя, но е губещ от обществена гледна точка. Ако това е примерът който даваме, то няма с какво да се гордеем и най- малкото сме много далече от заветите на Ал. Пайк за изграждане на храм на живия Бог в нашите сърца като следваме масонската истина-правосъдие, справедливост, нравственост, мъдрост, труд, вярност, братство.

Такова излизане от ситуацията ще постави няколко въпроса:

  1. Радикално прекратяване на взаимоотношенията с Хърсев и Ко и взаимодействие с тривиален банков субект при по – добри нива на финансови взаимоотношения в полза на ВЛССПЗ ( или релативния представляващ я субект)
  2. Промяна в отговорностите по реализирането на излизането от ситуацията с участието на необременени до този момент велики сановници с минимум два подписа за всеки паричен трансфер по проекта Дом Яворов.
  3. Колкото и да са допълнително събраните средства от дарения за тази акция те се декларират от ложите, но не се превеждат до момента на обяснение за начина на приключване на акцията. Превеждането на каквито и да е средства става след обяснение на процеса пред всички дарители.

Въпросът за отговорността е много-страдателен, защото не може да се насочва само в една посока. Всеки велик сановник в това число и великият майстор, злоупотребил с конкретна функция е наш избраник, т.е., смятам, че ние всички споделяме тази вина и място за „разпни го“ няма. Може би малко от нас знаят, че за да усвоиш философската степен за Старши жрец и съдия съгласно книгата на Ал.Пайк моралната теза е да не съдим, за да не бъдем съдени, защото с каквато присъда измерваме другите с такава ще бъдем съдени и ние. Тук, когато си спомня какво беше писано в плочата за втория мандат на Брат Володя и Брат Емо за ордените в които се придобиват философските знания, мога само да кажа Прости им Господи те не знаят какво правят.

  Естествено основният закон позволява да се търси отговорност, която трябва да има солидни фактологични основи и да е представена от съответните органи също дефинирани от ОЗ. Отделно стои въпросът за криенето на данни или възпрепятстването достъпа до тях. Не съм против крайните решения, но не искам да участвам в сцена където емоцията и епитетите заменят мъдростта и доказателствата, защото Майсторът избраник на деветте в глава 9 на Ал. Пайк ясно дефинира невежеството като главен враг на човешката свобода. Примери в това отношение доволно много в това число и в декретите излизащи от Великата Ложа. 

Въпросът какво правим след придобиване на собствеността е важен и може да се обсъжда паралелно с градежи и идеи, но не и с публични процеси срещу държавната администрация.

Накратко три паралелни процеси, като първите два са времево чувствителни и изискват сериозно отношение и голяма мъдрост още повече, че водят до нелицеприятни последствия във всяко отношение:

  1. Прекъсване на финансовата зависимост от Хърсев и Ко.

Допълнителен финансов ресурс и нов модел

Връщане на сделката – малко вероятно

  1. Търсене на отговорност от Брат Володя

Краен вариант със смяна води до 6 месеца безвремие (всеки месец са 14%)

Оставка-малко вероятно

А всъщност братя кой е мозъкът на операцията и какво точно му се случва на него. Според мен нищо и в безвремието ще стане по-лошо ако се замислите за правомощията на Великия Секретар. Странното е че никой не поставя въпроса за отговорността на съвета на Великите Сановници и в частност за онези от тях, които са взели участие по един или друг начин в реализацията на този сценарий, който е всичко друго, но не ми се струва масонски . С преклонение трябва да се отнесем към думите на Ал.Пайк в главата за Знаменит Майстор избраник на петнадесетте в книгата му „Морал и Догма“-„ Амбицията създава деспотизма и тиранията – фанатизма създава нетърпимостта и гонението“

Обръщаме се към всички братя с максимата на Суверенния Принц на Розата и Кръста осъзнал философски вечният въпрос за всеки масон – Поведението и действията ти отразяват ли вярата, надеждата и милосърдието.

                                                                                                                      Брат Пламен

07.11.2011

София