(20040920) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: “125 години масонско движение в България” – 1 пощенска марка

Новина 1148 от 1271
(20040920) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: “125 години масонско движение в България” – 1 пощенска марка

“125 години масонско движение в България” – 1 пощенска марка –  Номинална стойност – 0,45 лв.

.

.

.

.

.

.

НВУ ВМ Бр. Румен Ралчев и НВУ СВМ Бр. Иван Ставрев заедно представят марката от името на ВЛ ССиПЗ в България.