(20100525) ТРАУРНА ПЛОЧА НВУ Брат Иван Ставрев

Новина 1026 от 1279
(20100525) ТРАУРНА ПЛОЧА НВУ Брат Иван Ставрев

335 A\ L\ 6010 [25.05.2010 C.E.] O\ София
ТРАУРНА ПЛОЧА
Н\В\У\ Брат Иван Ставрев
353 A\ L\ 5958 [12.06.1958 C.E.] – 334 A\ L\ 6010 [24.05.2010 C.E.] Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България с дълбоко прискърбие съобщава, че на 24
май 2010 г. внезапно, едва на 51 годишна възраст, ни напусна и премина на работа в Ложата на Великия
Архитект на Вселената нашият Най-Високоуважаем Брат Иван Ставрев, първият Велик Майстор на Българската
Велика Ложа, възобновителят на Свободното Зидарство в България.
Най-високоуважаемият Брат Иван Ставрев е роден на 12 юни 1958 г. в гр. Габрово. Той бе икономист по
образование, човек с активна гражданска позиция, приет и почитан от всички Масони по света. Негови
изключителни заслуги са признанието на българското масонско братство от световната масонска общност и
приносът му за учредяването на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България на 20
септември 1997 г., на която той стана първият Велик Майстор и за която той работи неуморно до сетния си час.
Мина през вратата на Смъртта и спечели нов живот!
Скърбим за теб, Братко!
В ПРОСЛАВА НА ВЕЛИКИЯ АРХИТЕКТ НА ВСЕЛЕНАТА!

В\Л\С\С\П\З\Б\