(20031222) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: “10 години възстановено масонско пространство в България” – 1 пощенска марка

Новина 1156 от 1270
(20031222) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: “10 години възстановено масонско пространство в България” – 1 пощенска марка

“10 години възстановено масонско пространство в България” – 1 пощенска марка.
Номинална стойност –  0,80 лв.

.

.

.

.

.

.

350px-stamp1